Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Вправа 1 Які властивості виявляє електрон? Властивості хвилі й частинки одночасно.

 

Вправа 2 Які форми орбіталей ви знаєте? Різні форми орбіталей позначають літерами — s, p, d, f 

 

Вправа 3 Чи можна чітко визначити радіус атома? Не можна.

Чому? Невизначеність положення електрона в атомі не дозволяє чітко провести межі атома, тобто визначити його радіус.

Як його умовно визначають? Вважають, що атом має форму сфери (кулі) певного радіуса, в якій міститься переважна частина електронної густини (порядку 90%).

 

Вправа 4 Як визначити, скільки рівнів у атомі певного елемента? Кількість енергетичних рівнів у атомі елемента дорівнює номеру періоду в Періодичній системі, в якому цей елемент перебуває.

 

Вправа 5 Як змінюється енергія електронів на різних електронних шарах у атомі? Електронні орбіталі формують електронні шари, й електрони з меншою енергією розташовані ближче до ядра. 

На якому з них перебувають електрони з найменшою енергією? 

На першому електронному шарі.

 

Вправа 6 Як визначити максимальне число електронів на певному рівні?

Якщо номер енергетичного рівня позначити літерою n, то максимальну кількість електронів N на цьому рівні обчислюють за формулою N=2n2

 

Вправа 7 Які підрівні ви знаєте? s-підрівень складається з одної s-орбіталі, р-підрівень  з трьох р-орбіталей, d-підрівень  з п'яти d-орбіталей, f-підрівень  з семи f-орбіталей.

Яку форму мають орбіталі на цих підрівнях? s-орбіталь має форму сфери (кулі), р-орбіталь  об'ємної вісімки, а форми d- і f-орбіталей набагато складніші.

 

Вправа 8 Скільки підрівнів на першому енергетичному рівні? Один підрівень

Скільки підрівнів на другому енергетичному рівні? Два підрівні

 

Вправа 9 Скільки орбіталей на s-підрівні? Одна орбіталь

Скільки орбіталей на р-підрівні? Три орбіталі

 

Вправа 10 Скільки електронів може бути на одній орбіталі р-підрівня?

На одній орбіталі максимально може міститися два електрони.

Скільки електронів може бути на всьому р-підрівні? р-підрівень складається з трьох р-орбіталей, на кожній з яких може міститися по 2 електрони, тому максимально разом 6 електронів.

 

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Завдання 1 Кількість електронів на зовнішньому рівні атома певного елемента дорівнює:

а) нуклонному числу

б) порядковому номеру елемента

в) номеру групи

г) номеру періоду

Відповідь: в)

 

Завдання 2 Дано числа:

а) 3; б) 16; в) 12; г) 5; д) 10

Яке із цих чисел дорівнює нуклонному числу атома Оксигену? Ar(O)=16

Відповідь: б)

Яке із цих чисел дорівнює загальній кількості електронів у атомі Літію? Літій має порядковий №3

Відповідь: а)

Яке із цих чисел дорівнює кількості електронів на зовнішньому рівні атома Фосфору? Фосфор є елементом V групи.

Відповідь: г)

Яке із цих чисел дорівнює кількості нейтронів у атомі Натрію? 23-11=12

Відповідь: в)

 

Завдання 3 На зовнішньому енергетичному рівні атома Карбону є:

а) два електрони

б) чотири електрони

в) шість електронів

Відповідь: б)

Поясніть ваш вибір. Клькість електронів на зовнішньому рівні електронної оболонки атома елемента головної підгрупи дорівнює номеру групи, в якій розташований цей елемент. Карбон є елементом IV групи, тому на зовнішньому енергетичному рівні містить 4 електрони.

 

Завдання 4 Який енергетичний рівень складається лише:

а) із s-підрівня

Перший енергетичний рівень

б) із s-, p-підрівнів

Другий енергетичний рівень

в) із s-, p-, d-підрівнів?

Третій енергетичний рівень

 

Завдання 5 Яка максимальна кількість електронів може міститися на одній орбіталі?

Відповідь: два електрони

Обчисліть максимальну кількість електронів на s-, p-, d-підрівнях.

s-підрівень складається з одної s-орбіталі, на якій максимально може міститися два електрони.

р-підрівень складається з трьох р-орбіталей, на кожній з яких може міститися по 2 електрони, тому максимально разом шість електронів.

d-підрівень складається з п'яти d-орбіталей, на кожній з яких може міститися по два електрони, тому максимально разом десять електронів.

Відповідь: два, шість і десять електронів

Інші завдання дивись тут...