Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Вправа 1 На скількох енергетичних рівнях розташовані електронні орбіталі в атомах Калію? Фосфору? Бору? Гелію?

Відповідь: на чотирьох, на трьох, на двох, на одному

Пояснення. На число енергетичних рівнів в електронній оболонці атома елемента вказує номер періоду, в якому елемент перебуває.

 

Вправа 2 Яка форма орбіталей у електронів, які перебувають на першому енергетичному рівні? на другому? на третьому? На першому енергетичному рівні одна s-орбіталь має форму сфери, на другому і третьому  одна s-орбіталь має форму сфери, а три р-орбіталі мають форму об'ємної вісімки.

 

Вправа 3 Який підрівень заповнюється першим:

2s або 2р? 2s

3s або 2р? 2p

2s або 1s? 1s

3s або 3р? 3s

 

Вправа 4 До якої електронної родини належать елементи: Літій, Нітроген, Аргон, Гелій, Флуор, Кальцій?

Літій, Гелій і Кальцій належить до електронної родини s-елементів, а Нітроген, Аргон і Флуор  р-елементів.

 

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Вправа 1 На зовнішньому енергетичному рівні в атомі Карбону є:

а) два електрони;

б) чотири електрони;

в) шість електронів.

Відповідь: б)

Поясніть ваш вибір. На число електронів на зовнішньому енергетичному рівні для атомів елементів головних підгруп вказує номер групи, а якій елемент перебуває, а Карбон є елементом головної підгрупи IV групи

 

Вправа 2 Який енергетичний рівень заповнюється електронами в атомах елементів №9, №12 і №15?

Відповідь: в атома елемента №9 ― другий енергетичний рівень, а в атомах елементів №12 і №15 ― третій енергетичний рівень

Як ви це визначили? За номером періоду, в якому ці елементи перебувають.

 

Вправа 3 Запишіть електронно-графічну й електронну формули для атомів елементів: Карбон, Оксиген, Неон, Натрій.

Карбон

Електронна формула: 1s22s22p2

Електронно-графічна формула:

Оксиген

Електронна формула: 1s22s22p4

Електронно-графічна формула:

Неон

Електронна формула: 1s22s22p6

Електронно-графічна формула:

Натрій

Електронна формула: 1s22s22p63s1

Електронно-графічна формула:

Вправа 4 Установіть відповідності (позначено однаковим кольором) між числом електронів на зовнішньому рівні й групою, в якій розташований елемент.

Число електронів на

зовнішньому рівні атома

Група

 

1) 2s22p2   2+2=4

2) 3s23p4   2+4=6

3) 2s2p6    2+6=8

4) 2s1       1

I

IV

VI

VIII

Відповідь: 1) IV, 2) VI, 3) VIII, 4) I 

 

Вправа 5 Скільки енергетичних рівнів та яку загальну кількість електронів містить атом із зовнішнім енергетичним рівнем:

а) 2s1;

Два енергетичних рівні, 212+1=3 електрони в електронній оболонці атома елемента

б) 2s22p3;

Два енергетичних рівні, 212+2+3=7 електронів в електронній оболонці атома елемента

в) 3s23p6?

Три енергетичні рівні, 212+222+2+6=18 електронів в електронній оболонці атома елемента

Загальну кількість електронів на енергетичному рівні обчислюють за формулою N=2n2, де n-номер енергетичного рівня 

 

Вправа 6 Що спільного в будові атомів елементів із порядковими номерами 4 і 10? Виберіть правильну відповідь:

а) кількість нейтронів;

б) загальна кількість електронів;

в) кількість електронів на зовнішньому рівні;

г) кількість енергетичних рівнів

Відповідь: г)

 

Вправа 7 Напишіть електронну формулу атома елемента, який містить на 3p-підрівні два електрони. Який це елемент? Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ...3s23p2. Заповнюється третій рівень, значить, елемент розташований у 3-му періоді. На зовнішньому рівні в нього 2+2=4 електрони, отже, елемент розташований у ІV групі. Це р-елемент. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 3-го періоду й ІV групи. Цей елемент — Силіцій.

 

Вправа 8 Назвіть елементи, якщо в атомі елемента є:

а) два енергетичних рівні, причому на останньому — чотири електрони;

Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 2-го періоду й ІV групи. Цей елемент — Карбон.

б) три енергетичних рівні, причому на останньому — один електрон;

Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 3-го періоду й І групи. Цей елемент — Натрій.

в) три енергетичних рівні, причому на останньому — вісім електронів.

Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 3-го періоду й VІІІ групи. Цей елемент — Аргон.

 

Вправа 9 Укажіть розподіл електронів по рівнях і підрівнях і напишіть електронні конфігурації атомів елементів:

а) Натрію й Літію:

11Na 1s22s22p63s1

3Li  1s22s1

б) Магнію й Хлору:

12Mg 1s22s22p63s2

17Cl  1s22s22p63s23p5

в) Гелію й Неону:

2Не 1s2

10Ne 1s22s22p6

 

Вправа 10 Укажіть правильно записану електронну формулу для атома Кальцію:

Відповідь: в) 1s22s22p63s23p64s2

 

Вправа 11* В атомі елемента на 4p-підрівні два електрони. Що це за елемент? В якій групі, підгрупі, періоді він розташований? До якої електронної родини належить? Укажіть правильну відповідь.

а) Tі, ІV група, побічна підгрупа, 4-й період;

б) Ge, ІV група, головна підгрупа, 4-й період;

в) Tі, ІV група, головна підгрупа, 4-й період;

г) Ge, ІV група, побічна підгрупа, 4-й період.

Відповідь: б)

Пояснення. Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ...4s24p2. Заповнюється четвертий рівень, значить, елемент розташований у 4-му періоді. На зовнішньому рівні в нього 2+2=4 електрони, отже, елемент розташований у ІV групі. Це р-елемент. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 4-го періоду й ІV групи головної підгрупи. Цей елемент — Гелій.

Інші завдання дивись тут...