Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що таке хімічний елемент?  Хімічний елемент - вид атомів з певним зарядом ядра.

 

2. Яка інформація про хімічний елемент є у клітинках періодичної системи Д.І. Менделєєва? Хімічний символ, назва елемента, порядковий номер (заряд ядра атома), відносна атомна маса, назва простої речовини.

 

3. У якій послідовності розташовані хімічні елементи в періодичній системі? За зростання порядкового номера хімічного елемента (за зростанням заряду ядра атома).

 

4. Як за положенням хімічного елемента в періодичній системі визначити число протонів у ядрі його атома? За порядковим номером елемента.

 

5. Як визначити заряд ядра атома хімічного елемента? За порядковим номером елемента.

 

6. Які речовини називають простими? Речовини, утворені атомами одного хімічного елемента називаються простими.

Складними? Речовини, утворені атомами різних хімічних елементів, називаються складними.

 

7. Які хімічні реакції називають реакціями сполучення? Реакції сполучення - реакції, під час яких з двох або більше речовин утворюється одна речовина.

Розкладу? Реакції розкладу - реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється дві або більше простіших за складом речовин.

 

8. Зі скількох хімічних елементів складається будь-який оксид? З двох хімічних елементів, один із яких є Оксигеном.

 

9. Як називають продукти взаємодії основних оксидів з водою? Основи або гідроксиди (з них, луги - розчинні у воді основи).

 

10. Які речовини є продуктами реакцій кислотних оксидів з водою? Кислоти.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Поясніть, чому ядро атома заряджене позитивно. Атом складається з електронів, протонів і нейтронів. Заряд електрона становить -1. Нейтрон не має заряду. Оскільки атом електронейтральний, то очевидним є те, що негативний заряд  усіх електронів, що утворюють електронну оболонку атома, компенсує позитивний заряд усіх протонів, що містяться у ядрі атома, адже сума однакових за величиною і протилежних за знаком зарядів дорівнює нулю.  

 

Вправа 2. Класифікуйте речовини, формули яких: Na2O, Zn, Si, I2, SO2, Ca(OH)2, H2SO4, P2O5, H2CO3, KOH, – на прості та складні, метали і неметали, оксиди, основи, кислоти. Результати оформіть у вигляді таблиці.

прості складні метали неметали оксиди основи кислоти

Zn

Si

I2

 

 

 

 

Na2O

SO2

Ca(OH)2

H2SO4

P2O5

H2CO3

KOH

Zn

 

 

 

 

 

 

Si

I2

 

 

 

 

 

Na2O

SO2

P2O5

 

 

 

 

Ca(OH)2

KOH

 

 

 

 

 

H2SO4

H2CO3

 

 

 

 

 

Вправа 3. Оксид хімічного елемента реагує з водою. У водному розчині продукту реакції метиловий оранжевий набуває рожевого забарвлення. Класифікуйте оксид і продукт його взаємодії з водою. Зміна забарвлення індикатора свідчить про наявність кислоти. Продукти приєднання води до оксидів називають гідратами. Кислоти є гідратами кислотних оксидів.

 

Вправа 4. Оксид хімічного елемента реагує з водою. У водному розчині продукту реакції фіолетовий лакмус набуває синього забарвлення. Класифікуйте оксид і продукт його взаємодії з водою. Зміна забарвлення індикатора свідчить про наявність лугу (розчинної у воді основи). Продукти приєднання води до оксидів називають гідратами. Основи є гідратами основних оксидів.

 

Вправа 5. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння; класифікуйте їх на реакції сполучення і розкладу:

BaO + H2O = Ba(OH)2

реакція сполучення

2KNO3 = 2KNO2 + O2

реакція розкладу

HNO3 = H2O + NO2 + O2

реакція розкладу

4Al + 3O2 = 2Al2O3

реакція сполучення

Інші завдання дивись тут...