Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що таке відносна молекулярна маса? Відносна молекулярна маса ― це відношення абсолютної маси молекули до атомної одиниці маси.

Як її позначають? Mr

 

2. Чи є у відносної молекулярної маси одиниці вимірювання? Ні нема, як і у будь-якої відносної величини. Вона показує у скільки разів маса молекули хімічного елемента більша за масу еталона молекулярних мас - атомної одиниці маси. Це число одержується діленням двох величин однакової розмірності (абсолютна маса вимірюється у грамах і атомна одиниця маси - це 1/12 маси атома Карбону і чисельно дорівнює а.о.м.1,66210-24г).

 

3. Як обчислити відносну молекулярну масу за хімічною формулою речовини? Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас усіх хімічних елементів, що містяться у складі молекули, з урахуванням числа атомів кожного елемента.

 

4. Що таке масова частка хімічного елемента в речовині? Масова частка w (дубль-ве) хімічного елемента в складній речовині - це відношення його маси до маси речовини w(E)=m(E)/m(речовини).

 

5. Як обчислити за хімічною формулою масову частку елемента в речовині? 

, де n - число атомів хімічного елемента, Ar(E) - відносна атомна маса елемента, Mr - відносна молекулярна маса речовини.

 

6. Чому має дорівнювати сума масових часток хімічних елементів у речовині? 1 або 100%.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. З’ясуйте, у якої речовини найменша відносна молекулярна маса. У водню, бо найменшою є відносна атомна маса Гідрогену.

 

Вправа 2. Поміркуйте, чому масова частка хімічного елемента в сполуці не має одиниці вимірювання. Бо ця величина отримується діленням двох відносних величин (відносна атомна і відносна молекулярна маси), які є безрозмірними. 

Для чого її виражають у відсотках? Щоб одержати частину від цілого.

 

Вправа 3. Не вдаючись до обчислень, визначте, у якій з речовин масова частка Сульфуру більша: у гідроген сульфіді H2S, купрум (ІІ) сульфіді CuS чи купрум (І) сульфіді Cu2S. Зіставляючи формули і значення відносних атомних мас, отримаємо, що масова частка Сульфуру більша у речовині Н2S, бо у  формулі на атом Сульфуру припадає два атоми Гідрогену, відносна атомна маса якого є найменшою (Ar(H)=1) серед усіх елементів, а відповідно і молекулярна маса буде найменшою, бо є сумою відносних атомних мас. Знаємо, що серед дробів з однаковими чисельниками більший є той, у якого менший знаменник.

 

Вправа 4. Розташуйте хімічні формули за зростанням масової частки Гідрогену в речовинах: СН4, С2Н2, С2Н4.

Відповідь: С2Н4, СН4, С2Н2.

Обчислимо масові частки Гідрогену у кожній з речовин за формулою:

w(E)=nAr(E)/Mr, де n - число атомів хімічного елемента, Ar(E) - відносна атомна маса елемента, Mr - відносна молекулярна маса речовини.

Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16

w(H)=4Ar(Н)/Mr(CH4)=41/16=0,25 або 25%

Mr(C2H2)=2Ar(C)+2Ar(H)=212+21=26

w(Н)=2Ar(Н)/Mr(C2H2)=21/26=0,77 або 77%

Mr(C2H4)=2Ar(C)+4Ar(H)=212+41=28

w(H)=4Ar(Н)/Mr(C2H4)=41/28=0,14 або 14%

Отже, С2Н4<CH4<C2H2

Інші завдання дивись тут...