Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що таке масова частка розчиненої речовини? Масова частка розчиненої речовини - це відношення її маси до маси розчину. Як її позначають? w (читається дубль ве)

 

2. За якою формулою обчислюють масову частку розчиненої речовини?

 

3. Як обчислити масу розчинника в розчині?

m(розчинника)=m(розчину)-m(речовини)

 

4. Чому дорівнює сума масових часток розчинника і розчиненої речовини? Одиниці або 100%.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Водно-спиртовий розчин йоду широко застосовують у медицині як знезаражувальний засіб. Обчисліть масу (г) йоду у водно-спиртовому розчині масою 100 г із масовою часткою йоду 5%.

Відомо: m(розчину)=100 г; w(йоду)=5%.

Знайти: m(йоду)-?

Розв'язування.

І спосіб

Без обчислень міркуємо так: те, що масова частка йоду становить 5% вже означає, що у 100 г міститься 5 г йоду.

ІІ спосіб

Знаходимо масу речовини (йоду) в розчині за формулою 

m(речовини)=(w(речовини)•m(розчину))/100%

m(йоду)=(w(йоду)•m(розчину))/100%=(5%•100 г):100%= 5 г.

Відповідь: у водно-спиртовому розчині йоду масою 100 г з масовою часткою речовини 5% міститься йод масою 5 г.

 

Вправа 2. Водний розчин із масовою часткою гідроген пероксиду 3% – поширений дезінфікувальний засіб. Обчисліть масу (г) гідроген пероксиду (H2O2) в розчині масою 500 г.

Відомо: m(розчину)=500 г; w(Н2О2)=3%.

Знайти: m(Н2О2)-?

Розв'язування.

Знаходимо масу речовини (гідроген пероксиду) в розчині за формулою 

m(речовини)=(w(речовини)•m(розчину))/100%

m(Н2О2)=(w(Н2О2)•m(розчину))/100%=(3%•500 г):100%= 15 г.

Відповідь: у водному розчині гідроген пероксиду масою 500 г з масовою часткою речовини 3% міститься гідроген пероксид масою 15 г.

 

Вправа 3. Водний розчин із масовою часткою гідроген пероксиду 30% – сильний вибілювальний і дезінфікувальний засіб. Його фасують порціями по 42 кг. Обчисліть масу (кг) гідроген пероксиду в одній порції засобу.

Відомо: m(розчину)=42 кг = 42000 г; w(Н2О2)=30%.

Знайти: m(Н2О2)-?

Розв'язування

Знаходимо масу речовини (гідроген пероксиду) в розчині за формулою 

m(речовини)=(w(речовини)•m(розчину))/100%

m(Н2О2)=(w(Н2О2)•m(розчину))/100%=(30%•42000 г):100%=12600 г =

= 12,600 кг.

Відповідь: у порції водного розчину гідроген пероксиду масою 42 г з масовою часткою речовини 30% міститься гідроген пероксид масою 12,600 кг.

 

Вправа 4. Для відлякування жука-довгоносика під час бутонізації й цвітіння малини та суниці рослини обприскують розчином етанової кислоти. Для приготування розчину оцет об’ємом 0,5 л із масовою часткою етанової кислоти 9% добавляють до води об’ємом 5 л. Обчисліть масову частку (%) етанової кислоти в одержаному розчині. Уважайте, що густина оцту і густина води – 1 г/см3.

Відомо: V(розчину)=0,5 л =0,5 дм3 = 500 см3w(кислоти)=9%, 

V(води)=5 л =5 дм3=5000 см3ρ(води)=ρ(розчину)=1 г/cм3. 

Знайти: w1(кислоти) -?

Розв'язування.

1. Знаходимо масу розчину за формулою: m=V•ρ.

m(розчину)=V(розчину)•ρ(розчину)=500 см3 • 1 г/см3= 500 г. 

2. Знаходимо масу речовини (етанової кислоти) в розчині за формулою 

m(речовини)=(w(речовини)•m(розчину))/100%

m(кислоти)=(w(кислоти)•m(розчину))/100%=(9%•500 г):100%= 45 г

3. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ.

m(води)=V(води)•ρ(води)=5000 см3 • 1 г/см3= 5000 г. 

4. Знаходимо масу нового розчину.

m1(розчину)=m(розчину)+m(води)=500 г + 5000 г = 5500 г.

5. Знаходимо масову частку речовини (етанової кислоти) в новоутвореному розчині за формулою:  w(речовини)=m(речовини)/m(розчину)

w1(кислоти)=m(кислоти)/m(розчину)=45 г/5500 г=0,008, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 0,8%.

Відповідь: 0,8% або 0,008.

 

Вправа 5. Щоб привабити бджіл для опилення, рослини обприскують розчином сахарози. Для його приготування розчиняють чайну ложку цукру у воді об’ємом 1 л. Обчисліть масову частку сахарози в такому розчині. Уважайте, що в чайній ложці міститься цукор масою 5 г, а густина води – 1 г/см3 .

Відомо: m(цукру)=5 г, V(води)=1 л=1 дм3=1000 см3ρ(води)=1 г/cм3. 

Знайти: w(цукру) -?

Розв'язування.

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ.

m(води)=V(води)•ρ(води)=1000 см3 • 1 г/см3= 1000 г. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(цукру)= 1000 г + 5 г = 1005 г.

3. Знаходимо масову частку речовини (цукру) в розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(цукру)=m(цукру)/m(розчину)=5 г : 1005 г=0,005, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 0,5%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = V•ρ.

m(води) = V(води)•ρ(води)=1000 см3 • 1 г/см3= 1000 г.  

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(цукру)= 1000 г + 5 г = 1005 г.

2. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 1005 г розчину - 5 г цукру

у 100 г розчину - х г цукру

1005 г / 100 г = 5 г / х г, звідси

х г • 1005 г = 5 г • 100 г, 

х = (5 г • 100 г) : 1005 г

х = 0,5 г, тому w(цукру) = 0,5%.

Відповідь: 0,5% або 0,005.

 

Вправа 6. Для профілактики захворювань і боротьби зі шкідниками цибулі й часнику грядки поливають розчином натрій хлориду. Для приготування розчину кухонну сіль масою 100 г розчиняють у воді об’ємом 10 л. Обчисліть масову частку натрій хлориду в розчині. Уважайте, що густина води – 1 г/см3.

Відомо: m(NaCl)=100 г, V(води)=10 л=10 дм3=10000 см3ρ(води)=1 г/cм3. 

Знайти: w(NaCl) -?

Розв'язування.

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ.

m(води)=V(води)•ρ(води)=10000 см3 • 1 г/см3=10000 г. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(NaCl)=10000 г + 100 г=10100 г.

3. Знаходимо масову частку речовини (NaCl) в розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(NaCl)=m(NaCl)/m(розчину)=100 г : 10100 г=0,01, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 1%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = V•ρ.

m(води) = V(води)•ρ(води)=10000 см3 • 1 г/см3= 10000 г.  

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(NaCl)= 10000 г + 100 г = 10100 г.

2. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 10100 г розчину - 100 г NaCl

у 100 г розчину - х г NaCl

10100 г / 100 г = 100 г / х г, звідси

х г • 10100 г = 100 г • 100 г, 

х = (100 г • 100 г) : 10100 г

х = 1 г, тому w(цукру) = 1%

Відповідь: 1% або 0,01.

 

Вправа 7. Щоб приготувати розчин для полоскання горла, потрібно розчинити чайну ложку харчової соди NaHCO3 в теплій кип’яченій воді об’ємом 200 см3. Обчисліть масову частку харчової соди в розчині. Уважайте, що в чайній ложці міститься харчова сода 7 г, а густина води – 1 г/см3.

Відомо: m(NaHCO3)=7 г, V(води)=200 cм3ρ(води)=1 г/cм3. 

Знайти: w(NaHCO3) -?

Розв'язування.

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ.

m(води)=V(води)•ρ(води)=200 см3 • 1 г/см3= 200 г. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(NaHCO3)= 200 г + 7 г = 207 г.

3. Знаходимо масову частку речовини (NaHCO3) в розчині за формулою: 

w(речовини)=m(речовини)/m(розчину)

w(NaHCO3)=m(NaHCO3)m(розчину)=7 г : 207 г=0,034, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 3,4%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = V•ρ.

m(води) = V(води)•ρ(води)=200 см3 • 1 г/см3= 200 г. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(NaHCO3)= 200 г + 7 г = 207 г.

2. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 207 г розчину - 7 г NaHCO3

у 100 г розчину - х г NaHCO3

207 г / 100 г = 7 г / х г, тому

х г • 207 г = 7 г • 100 г, 

х = (7 г • 100 г) : 207 г

х = 3,4 г, тому w(NaHCO3) = 3,4%

Відповідь: 3,4% або 0,034.

Інші завдання дивись тут...