Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Які були перші спроби класифікації хімічних елементів? Першу класифікацію запропонував Антуан Лавуазьє, який поділив відомі на той час хімічні елементи на металічні й неметалічні. на основі властивостей простих речовин, що утворюються з їхніх атомів.

 

2. За якою ознакою хімічні елементи відносять до металічних? Неметалічних? Властивості простих речовин (зовнішній прояв іхніх фізичних властивостей).

 

3. Які хімічні елементи утворюють природну родину галогенів? Флуор F, Хлор СІ, Бром Вг, Іод І, Астат At (радіоактивний).

Лужних елементів? Літій Li, Натрій Na, Калій К, Рубідій Rb, Цезій Cs, Францій Fr. 

Інертних елементів? Гелій Не, Неон Ne, Аргон Аг, Криптон Кг, Ксенон Хе.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Схарактеризуйте сутність прийому класифікації та його роль у науці. Класифікуючи, науковець ділить досліджувану область об'єктів на групи, щоб упорядкувати її та зробити зручною для огляду й вивчення.

 

Вправа 3. Поясніть, якого кольору набуде універсальний індикаторний папірець у розчині, що утворюється внаслідок реакції рубідію з водою. 

Rb + H2O = RbOH + Н2

Утворений луг (RbOH) змінить забарвлення індикатора на синій колір.

 

Вправа 4. Виберіть одну правильну відповідь.

1) Укажіть лужний елемент.

А Ag Б Cu В Cs Г Br

Лужні елементи є елементами І групи головної підгрупи Періодичної системи.

2) Укажіть галоген.

А Fe Б N В Ca Г F

Галогени є елементами VIІ групи головної підгрупи Періодичної системи.

3) Який елемент є інертним?

А І Б Ar В K Г Mg

Інертні елементи є елементами VIІІ групи головної підгрупи Періодичної системи.

 Інші завдання дивись тут...