Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що поклав Д.І. Менделєєв в основу класифікування хімічних елементів? Відносну атомну масу.

 

2. Що узяв за мету Д.І. Менделєєв, розпочавши роботу з класифікації хімічних елементів? Систематизувати всі відомі на той час хімічні елементи і зробити класифікацію зручною для огляду і вивчення.

 

3. Який ряд хімічних елементів називають природним? Ряд хімічних елементів, складений за зростанням атомних мас, Д.І. Менделєєв назвав природним рядом, тобто таким, що існує незалежно від людини в самій природі.

 

4. Що таке періодичність у царині хімічних елементів? Це повторення хімічних елементів з подібними властивостями у їхньому природному ряду.

 

5. Наведіть формулювання періодичного закону, запропоноване Д.І.Менделєєвим. Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл перебувають у періодичній залежності від величин атомних ваг елементів.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Поясніть, чому спроби класифікації хімічних елементів, здійснені попередниками Д.І. Менделєєва, були невдалими. Бо попередники намагалися систематизувати хімічні елементи на єдиній основі - подібність складу та властивостей утворених ними речовин, а Д.І. Менделєєв вирішив шукати закономірності у зміні властивостей елементів та їхніх сполук.

 

Вправа 2. Поміркуйте, чому Д.І. Менделєєву довелося в кількох випадках розташувати елемент з більшою атомною масою перед елементом з дещо меншою атомною масою? Для того, щоб у стовпчиках знаходилися хімічні елементи з однаковою валентністю.

 

Вправа 3. Чому Д.І. Менделєєв залишив у періодичній системі низку прогалин? Пояснював це тим, що відповідні хімічні елементи ще не відкрито. Поясніть, чому закон є формою наукових знань. Бо словесно або математично формулює виявлені загальні закономірності.

Інші завдання дивись тут...