Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Який склад атома? Атом складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого перебувають негативно заряджені електрони, які утворюють електронну оболонку.

 

2. З яких частинок складається атомне ядро? Протонів і нейтронів.

 

3. Що таке протонне число? Кількість протонів в атомі хімічного елемента називають протонним числом.  Нуклонне? Загальну кількість протонів і нейтронів у атомі називають нуклонним числом. Це число є відносною масою ядра атома.

 

4. Як за положенням хімічного елемента в періодичній системі визначити число протонів у ядрі його атома? Число протонів в ядрі атома дорівнює порядковому номеру елемента. 

 

5. Що таке нуклід? Різновид атома з певною кількістю нейтронів у ядрі. Що таке ізотопи? Нукліди одного хімічного елемента (мають однакову кількість протонів, але відрізняються за кількістю нейтронів).

 

6. Як визначити число нейтронів у ядрі нукліда? Кількість нейтронів у ядрі дорівнює різниці міє нуклонними і протонними числами.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Які з наведених тверджень правильні?

1) уся маса атома зосереджена в його ядрі;

2) атом – заряджена частинка;

3) атом є суцільним;

4) атом складається з ядра й електронів;

5) ядро атома заряджене позитивно;

6) ядро атома трохи менше за атом.

 

Вправа 2. Поясніть фізичний зміст протонного числа. Протонне число (порядковий номер) хімічного елемента вказує на таку його важливу характеристику, як величина заряду ядра атома. 

 

Вправа 3. Визначте кількість протонів в атомі Купруму. Протонів 29.

Кількість протонів дорівнює порядковому номеру елемента.

 

Вправа 4. Порівняйте склад ізотопів:

а) 1735Cl  і  1737Cl; Однакове число протонів: 17, різне число нейтронів: 18 (35-17=18) і 20 (37-17=20).

б) 3064Zn, 3066Zn, 3067Zn, 3068Zn, 3070Zn; Однакове число протонів: 30, різне число нейтронів: 34 (64-30=34)36 (66-30=36)37 (67-30=37)38 (68-30=38)40 (70-30=40).

в) 612С і 613С. Однакове число протонів: 6, різне число нейтронів: 6 

(12-6=6) і 7 (13-6=7).

 

Вправа 5. Скільки нейтронів у нукліді 3068Zn?

А 30 Б 68 В 98 Г 38

Кількість нейтронів у нукліді дорівнює різниці між нуклонними і протонними числами (68-30=38).

 

Вправа 6. Яка сумарна кількість нейтронів і електронів у нукліді 2145Sc?

1) 21 2) 45 3) 66 4) 24 5) 33

Кількість нейтронів дорівнює протонному числу (21). Кількість нейтронів у ядрі атома дорівнює різниці між нуклонними і протонними числами (45-21=24). Разом нейтронів і електронів 45 (21+24=45).

 

Вправа 7. Відносна молекулярна маса леткої сполуки галогену з Гідрогеном – 20. Визначте кількість протонів у ядрі атома цього галогену.

Дано: формула леткої сполуки НЕ, Mr(HЕ)=10

Знайти: кількість протонів?

Розв'язування:

Відносну атомну масу галогену знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки.

Mr(EH)=Ar(E)+Ar(H), звідси Ar(E)=Mr(EH)-Ar(H)=20-1=19. Таку відносну атомну масу має галоген Флуор з порядковим №9. Кількість протонів у ядрі атома дорівнює порядковому номеру елемента.

Відповідь: кількість протонів у ядрі атома Флуору 9.

 

Вправа 8. Відносна маса структурної одиниці гідроксиду лужного елемента – 56. Визначте величину заряду ядра атома цього елемента.

Дано: формула гідроксиду лужного елемента ЕОН, Mr(ЕОН)=56

Знайти: величину заряду ядра атома?

Розв'язування:

Відносну атомну масу лужного елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки.

Mr(EОH)=Ar(E)+Ar(O)+Ar(H), звідси Ar(E)=Mr(EОH)-Ar(O)-Ar(H)=56-16-1=39. Таку відносну атомну масу має лужний єлемент Калій з порядковим №19. Величина заряду ядра атома дорівнює порядковому номеру елемента.

Відповідь: заряд ядра атома Калію +19.

Інші завдання дивись тут...