Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що таке кристалічні ґратки? Кристалічні ґратки - модель за допомогою якої описують внутрішню будову кристалів.

 

2. Що називають вузлами кристалічних ґраток? Точки кристалічних ґраток, у яких розташовані частинки, називають вузлами кристалічних ґраток.

 

3. Які є типи кристалічних ґраток? Атомні, молекулярні, йонні. Які частинки розташовані у вузлах кристалічних ґраток кожного типу? Йони (катіони й аніони), молекули, атоми.

 

4. Чим аморфні речовини відрізняються від кристалічних? Аморфний - той, що немає кристалічної будови. У аморфних (безформних) речовин немає строгого порядку в розташуванні структурних частинок, тому вони не утворюють кристалічних ґраток.

Тільки найближчі атоми розташовуються в деякому порядку, а строгої повторюваності в усіх напрямках одного й того самого елемента структури немає. 

За внутрішньою будовою аморфні речовини нагадують рідини, але не можуть текти. Їм, як і рідинам, можна надати будь-якої форми. Аморфні речовини плавляться у широкому діапазоні температур: спочатку розм'якшуються, потім розтікаються і згодом стають рідкими, а не при певній температурі, як кристалічні речовини. 

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Спрогнозуйте тип кристалічних ґраток у речовинах за описом їхніх властивостей і застосування:

а) камфора (компонент мазей, крапель та інших лікарських форм) – безбарвні леткі кристали з характерним запахом; Молекулярна кристалічна ґратка.

б) бор нітрид BN (боразон) за твердістю наближається до алмазу, водночас він стійкіший до високих температур. Його використовують для виготовлення надтвердих абразивних матеріалів; Атомна кристалічна ґратка.

в) сухий лід – карбон (IV) оксид за атмосферного тиску і звичайної температури зазнає сублімації – випаровується. Поясніть, який тип кристалічних ґраток у цієї речовини. Молекулярна кристалічна ґратка.

 

Вправа 2. У вузлах кристалічних ґраток йоду містяться

А атоми 

Б молекули 

В йони

Г електрони

Йод утворений ковалентним неполярним хімічним зв'язком і є речовиною з молекулярною кристалічною ґраткою, тому у вузлах містяться молекули.

 

Вправа 3. Заповніть узагальнювальну таблицю «Типи кристалічних ґраток, види хімічного зв’язку й властивості речовин» за зразком:

Тип

криста-

лічних

ґраток

 

Частинки

у вузлах

криста-

лічних

ґраток

Вид

зв’язку

між

частин-

ками

Фізичні

властивості

речовин

 

 

Приклади

речовин

 

 

 

атомна атоми

кова-

лентний

дуже тверді,

мають високі

температури

плавлення і

кипіння, 

не проводять

електричного

струму,  

не розчинні у

розчинниках

алмаз,

кварц,

аметист,

пісок

 

молеку-

лярна

молекули

кова-

лентний

мала твердість,

за звичайних

умов перебу-

вають у рідкому

і газоподібному

станах, крихкі,

мають низькі

температури 

плавлення

і кипіння,

леткі, тому

мають запах,

не проводять

електричного

струму, 

мають різну

розчинність. 

у твердому

стані водень,

азот, кисень,

галогени;

лід, цукор

йонна йони йонний

тверді, крихкі,

мають високі

температури

плавлення і

кипіння, не-

леткі, тому не

мають запаху,

неелектропровідні,

а в розплавах

і розчинах

електропровідні,

більшість

розчинні у воді

натрій хлорид,

кальцій оксид

 

 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ РЕЧОВИН АТОМНОЇ,

МОЛЕКУЛЯРНОЇ І ЙОННОЇ БУДОВИ 

Речовина

її хімічна

формула

Відношення

речовини

до нагрівання

Запах

Тип криста-

лічних ґраток

кухонна

сіль NaCl

 

тугоплавка немає йонна

кварцовий

пісок SiO2

дуже

тугоплавка

немає атомна
лід H2O легкоплавка немає молекулярна

сахароза

С12Н12О11

легкоплавка немає молекулярна
ванілін легкоплавка має молекулярна
ментол легкоплавка має молекулярна

Інші завдання дивись тут...