Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що таке кількість речовини? Кількість речовини — це фізична величина, що вказує на число структурних частинок, які містяться в певній її порції

 

2. Яка одиниця вимірювання кількості речовини? Моль. 1 моль - це порція речовини, що містить 6,02•1023 структурних одиниць. 

 

3. Як скорочено позначають фізичну величину кількість речовини? Літерою латинської абетки n (вимовляємо ен).

 

4. Чому дорівнює число Авогадро? 6,02•1023

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Поясніть сутність фізичної величини «кількість речовини». Кількість речовини - фізична величина, яка прямо пропорційна числу структурних одиниць речовини в певній її порції.

 

Вправа 2. Обчисліть число молекул кисню в його порції кількістю речовини 0,8 моль.

Відомо: n(О2)=0,8 моль. Знайти: N(O2)-?

Розв'язування:

І спосіб

З формули n=N/NA, де NA=6,021023моль-1, знаходимо число структурних одиниць (молекул) N=nNA

N(O2)=n(O2)NA=0,8 моль  6,021023моль-1=4,8161023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль кисню міститься 6,021023 молекул О2, тоді

в 0,8 моль кисню буде міститися х молекул О2.

1 моль / 0,8 моль = 6,021023 молекул / х молекул, звідси

х молекул  1 моль = 0,8 моль  6,021023молекул

х = (0,8 моль  6,021023молекул) : 1 моль

х = 4,8161023 молекул

Відповідь: у кисні кількстю речовини 0,8 моль міститься 4,8161023 молекул.

 

Вправа 3. Пригадайте хімічну формулу кисню та обчисліть число атомів Оксигену в кисні кількістю речовини 2 моль.

Відомо: n(О2)=2 моль. Знайти: N(O)-?

Розв'язування:

І спосіб

Молекула кисню О2 містить два атоми Оксигену О, тому в 1 моль кисню міститься 2 моль атомів Оксигену, а в 2 моль кисню кількості речовини атомів у 2 рази більші: n(O)=2n(O2)=22 моль=4 моль. 

З формули n=N/NA, де NA=6,021023моль-1, знаходимо число структурних одиниць (атомів) N=nNA

N(O)=n(O)NA=4 моль  6,021023моль-1=24,081023

ІІ спосіб

З формули n=N/NA, де NA=6,021023моль-1, знаходимо число структурних одиниць (молекул) N=nNA

N(O2)=n(O2)NA=2 моль  6,021023моль-1=12,041023

Молекула кисню O2 містить два атоми Оксигену, тому кількість атомів Оксигену буде у 2 рази більша, ніж молекул:

N(O)=2•N(O2)=• 12,041023=24,081023

Відповідь: у кисні кількістю речовини 0,8 моль міститься 24,081023 атомів Оксигену.

 

Вправа 4. Обчисліть кількість речовини (моль) заліза, порція якого містить 2,408  1022 атомів Феруму.

Відомо: N(Fe)=2,4081022 атомів=0,24081023 атомів.

Знайти: n(Fe)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини знаходимо за формулою n=N/NA, де NA=6,021023моль-1.

n(Fe)=N(Fe)/NA=0,24081023 : 6,021023моль-1=0,04 моль.

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,021023 атомів Fe міститься в 1 моль заліза, тоді

0,24081023 атомів Fe буде міститися в х моль заліза.

6,021023 атомів / 0,24081023 атомів = 1 моль / х моль, зідси

х молекул  6,021023атомів = 1 моль  0,24081023атомів

х = (1 моль  0,24081023атомів) : 6,021023 атомів

х = 0,04 моль

Відповідь: кількість речовини атомів Фосфору, порція яких містить 2,4081022 атомів Фосфору, становить 0,04 моль. 

 

Вправа 5. Обчисліть число молекул у порції води кількістю речовини 15 моль.

Відомо: n(Н2О)=15 моль. Знайти: N(Н2O)-?

Розв'язування:

І спосіб

З формули n=N/NA, де NA=6,021023моль-1, знаходимо число структурних одиниць (молекул) N=nNA

N(Н2O)=n(Н2О)NA=15 моль  6,021023моль-1=90,31023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль води міститься 6,021023 молекул Н2О, тоді

в 15 моль води буде міститися х молекул Н2О.

1 моль / 15 моль = 6,021023 молекул / х молекул, зідси

х молекул  1 моль = 15 моль  6,021023молекул

х = (15 моль  6,021023молекул) : 1 моль

х = 90,31023 молекул

Відповідь: у воді кількістю речовини 15 моль міститься 90,31023 молекул.

Скільки атомів: а) Гідрогену; б) Оксигену в цій порції води?

а) Відомо: n(Н2О)=15 моль. Знайти: N(Н)-?

Розв'язування:

І спосіб

Молекула води Н2О містить два атоми Гідрогену Н, тому в 1 моль води міститься 2 моль атомів Гідрогену, а в 15 моль води кількості речовини атомів у 2 рази більші: n(Н)=2n(Н2O)=215 моль=30 моль. 

З формули n=N/NA, де NA=6,021023моль-1, знаходимо число структурних одиниць (атомів) N=nNA

N(Н)=n(H)NA=30 моль  6,021023моль-1=180,61023=1,8061025

ІІ спосіб

З формули n=N/NA, де NA=6,021023моль-1, знаходимо число структурних одиниць (молекул) N=nNA

N(Н2О)=n(H2O)NA=15 моль  6,021023моль-1=90,31023

Молекула води H2O містить два атоми Гідрогену H, тому кількість атомів Гідрогену буде у 2 рази більша, ніж молекул. 

N(Н)=2•N(Н2О)=• 90,31023=180,61023=1,8061025

Відповідь: у воді кількістю речовини 15 моль міститься 1,8061025 атомів Гідрогену.

б) Відомо: n(Н2О)=15 моль. Знайти: N(О)-?

Розв'язування:

І спосіб

Молекула води Н2О міститься один атом Оксигену О, тому в 1 моль води міститься 1 моль атомів Оксигену, а в 15 моль води кількості речовини атомів Оксигену і молекул однакові: n(O)=n(H2O)=15 моль. 

З формули n=N/NA, де NA=6,021023моль-1, знаходимо число структурних одиниць (атомів) N=nNA

N(О)=n(O)NA=15 моль  6,021023моль-1=90,31023=0,91025 

ІІ спосіб

З формули n=N/NA, де NA=6,021023моль-1, знаходимо число структурних одиниць (молекул) N=nNA

N(Н2О)=n(Н2O)NA=15 моль  6,021023моль-1=90,31023

Молекула води містить один атоми Оксигену, тому кількість атомів Оксигену буде дорівнювати кількості молекул.

N(Н)=N(Н2О)=90,31023=0,91025

Відповідь: у воді кількістю речовини 15 моль міститься 1,8061025 атомів Гідрогену і 0,91025 атомів Оксигену.

Інші завдання дивись тут...