Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Дайте визначення молярної маси. Молярна маса - маса речовини кількістю 1 моль.

 

2. Яка одиниця вимірювання молярної маси? г/моль.

 

3. Як за хімічною формулою речовини обчислити її молярну масу? Обчислити молекулярну масу речовини і поставити розмірність г/моль. Бо числове значення молярної маси чисельно дорівнює її відносній молекулярній масі. 

 

4. Який взаємозв’язок існує між кількістю речовини та її масою? Існує прямя пропорційна залежність між масою m речовини та її кількістю n.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Розгляньте діаграму Венна й назвіть фізичну величину, яка є спільною для елементів схеми: N(Х)/NA ? m(Х)/M(Х). Кількість речовини n(X).

 

Вправа 2. Обчисліть масу алюмінію кількістю речовини 0,05 моль.

Відомо: v(Al)=0,05 моль. Знайти: m(Al)-?

Розв'язування:

І спосіб

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(Al)=Ar(Al)=27, тому M(Al)=27 г/моль. 

m(Al)=n(Al)M(Al)=0,05 моль • 27 г/моль = 1,35 г.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль

Mr(Al)=Ar(A)=27, тому M(Al)=27 г/моль.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

Маса 1 моль алюмінію дорівнює 27 г, тоді

маса 0,05 моль алюмінію буде дорівнювати х г.

1 моль / 0,05 моль = 27 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 27 г • 0,05 моль

х = 27 г • 0,05 моль : 1 моль

х = 1,35 г

Відповідь: n(Al)=1,35 г.

 

Вправа 3. Обчисліть кількість речовини етанової (оцтової) кислоти С2Н4О2 масою 300 г.

Відомо: m(С2Н4О2)=300 г. Знайти: n(С2Н4О2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(C2Н4О2)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(O)=212+41+216=60,

тому M(C2H4O2)=60 г/моль. 

n(C2H4O2)=m(C2H4O2)/M(C2H4O2)=300 г : 60 г/моль = 5 моль.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль

Mr(C2Н4О2)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(O)=212+41+216=60,

тому M(C2H4O2)=60 г/моль. 

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

60 г оцтової кислоти - це маса 1 моль речовини C2Н4О2, тоді

300 г оцтової кислоти - це маса х моль речовини C2Н4О2.

60 г / 300 г = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 60 г = 1 моль • 300 г

х = 1 моль • 300 г : 60 г

х = 5 моль

Відповідь: n(C2Н4О2)=0,1 моль.

 

Вправа 4. Обчисліть молярну масу брому, якщо маса порції брому кількістю речовини 0,1 моль становить 16 г. Визначте хімічну формулу брому.

Відомо: m(Brx)=16 г, n(Brx)=0,1 моль. Знайти: М(Brx)-? х-?

Розв'язування:

I cпосіб

З формули n=m/M знаходимо молярну масу M=m/n.

М(Вrх)=m(Вrх)/n(Вrх)=16 г/0,1 моль=160 г/моль,

х=М(Вrх)/М(Вr)=160 г/моль : 80 г/моль = 2,

тому хімічна формула брому Вr2.

ІІ спосіб

З формули n=m/M знаходимо молярну масу M=m/n.

М(Вrх)=m(Вrх)/n(Вrх)=16 г/0,1 моль=160 г/моль, тому Мr(Вrх)=160

З формули обчислення молекулярної маси речовини знаходимо кількість атомів.

Мr(Вrх)=хAr(Br), x=Mr(Brx)/Ar(Br)=160:80=2,

тому хімічна формула брому Br2.

Відповідь: М(Br2)=160 г/моль, хімічна формула сполуки Br2.

 

Вправа 5. У склянці міститься глюкоза С6Н12О6 масою 180 г. Обчисліть число молекул глюкози в цій порції та число атомів Карбону в ній.

Відомо: m(С6Н12О6)=180 г.

Знайти: N(С6H12O6)-?, N(C)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(C6H12O6)=6Ar(C)+12Ar(O)+6Ar(O)=612+121+616=180,

тому M(C6H12O6)=180 г/моль. 

n(C6H12O6)=m(C6H12O6)/M(C6H12O6)=180 г : 180 г/моль = 1 моль.

У 1 моль будь-якої речовини міститься 6,021023 молекул, тому

N(C6H12O6)=6,021023.

Молекула глюкози С6H12O6 містить 6 атомів Карбону, тому число атомів Карбону у 6 разів більше, ніж число молекул:

N(C)=N(С6H12O6)6=6,021023 • 6=36,121023.

Відповідь: N(C6H12O6)=6,021023N(C)=36,121023.

 

Вправа 6. Обчисліть масу кристала флюориту, у якому міститься 1,204•1024 структурних одиниць кальцій флуориду CaF2.

Відомо: N(CaF2)=1,2041024. Знайти: m(CaF2)-?

Розв'язування:

Кількість речовини кристала обчислюємо за формулою n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1.

n(CaF2)=N(CaF2)/NA=1,2041024 : 6,021023моль-1=6 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(CaF2)=Ar(Ca)+2Ar(F)=40+219=78, тому M(CaF2)=78 г/моль. 

m(CaF2)=n(CaF2)M(CaF2)=6 моль • 78 г/моль = 468 г.

Відповідь: m(CaF2)=468 г.

 

Вправа 7. В одній з п’єс Івана Кочерги описано алмаз «Липовецьке жорно». Цей кристал містить 1,33•1024 атомів Карбону. Обчисліть його масу (у грамах і каратах). Перевірте правильність ваших обчислень за текстом твору.

Відомо: N(C)=1,331024, 1 карат=0,2 г. Знайти: у грамах і каратах m(C)-?

Розв'язування:

Кількість речовини кристала обчислюємо за формулою n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1.

n(C)=N(C)/NA=1,331024 : 6,021023моль-1=2,2 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(C)=Ar(C)=12, тому M(C)=12 г/моль. 

m(C)=n(C)M(C)=2,2 моль • 12 г/моль = 26,4 г.

m(кристалу)=26,4 г : 0,2 г = 132 карата.

Відпоідь: маса кристалу становить 26,4 г або 132 карата.

 

Вправа 8. Обчисліть кількість речовини карбон (IV) оксиду, в якій міститься стільки само молекул, як у воді масою 180 г.

Відомо: m(Н2О)=180 г. Знайти: v(СО2)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mг/моль.

Mr2О)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль. 

n(Н2О)=m(Н2О)/M(Н2О)=180 г : 18 г/моль = 10 моль.

За умовою задачі число молекул однакове, тому однаковими мають бути порції речовин v(СО2)=v(Н2О)=10 моль.

Відповідь: v(СО2)=10 моль.

 

Вправа 9. Порівняйте число атомів у магнії масою 48 г і вуглеці такої самої маси.

Відомо: m(Mg)=48 г, m(C)=48 г. Знайти: N(Mg)-?, N(C)-?

Розв'язування:

Кількість речовини (магнію і вуглецю) обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, тому M(Mg)=24 г/моль. 

n(Mg)=m(Mg)/M(Mg)=48 г : 24 г/моль = 2 моль.

Mr(C)=Ar(C)=12, тому M(C)=12 г/моль. 

v(C)=m(C)/M(C)=48 г : 12 г/моль = 4 моль.

З формули n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=nNA.

N(Mg)=n(Mg)NA=2 моль • 6,021023моль-1=12,041023

N(C)=n(C)NA=4 моль • 6,021023моль-1=24,081023

Отже, N(C)>N(Mg)

Число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) у певних порціях речовин можна порівняти і без їх обчислення. Міркуємо так: в однакових порціях речовини міститься однакове число структурних частинок (атомів, молекул, йонів), тому більше число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) буде міститися у більшій кількості речовини. Оскільки n(C)>n(Mg), тому N(C)>N(Mg).

Відповідь: у однакових масах магнію і вуглецю, що дорівнює 48 г, число атомів Карбону більше, ніж число атомів Магнію.

Інші завдання дивись тут...