Інші завдання дивись тут..

Перевірте себе

1. Що таке молярний об’єм газів? Молярний об'єм - об'єм речовини кількістю 1 моль. Як його позначають? Латинською літерою VM.

2. Яка одиниця вимірювання молярного об’єму? л/моль.

 

3. Який молярний об’єм газів за нормальних умов? 22,4 л/моль.

 

4. Які умови називають нормальними? Температура 00С і тиск 101,3 кПа дістали назву нормальні умови. Скорочено позначають (н.у.).

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Обчисліть об’єм (V) кисню (н. у.) кількістю речовини 2,5 моль.

Відомо: n(O2)=2,5 моль. Знайти: V(O2)-?

Розв’язування:

І спосіб

З формули n=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=nVM

V(O2)=n(O2)VM=2,5 моль  22,4 л/моль=56 л

II спосіб

Складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

1 моль кисню за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

2,5 моль кисню за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 2,5 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л  1 моль = 22,4 л  2,5 моль

х = (22,4 л  2,5 моль) : 1 моль

х = 56 л

Відповідь: кисень кількістю речовини 2,5 моль займе об'єм 56 л (н.у.).

 

Вправа 2. Розгляньте схему й назвіть фізичну величину, яка є спільною для її елементів. m/M=V/VM=N/NA=n. Кількість речовини n.

 

Вправа 3. У кисневій подушці міститься кисень об’ємом 6,72 л (н. у.). Обчисліть кількість речовини (моль) кисню та його масу (г).

Відомо: V(O2)=6,72 л. Знайти: n(NO2)-?, m(NO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(O2)=V(O2):VM=6,72 л : 22,4 л/моль=0,3 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32, M(O2)=32 г/моль.

m(O2)=n(O2)M(O2)=0,3 моль • 32 г/моль = 9,6 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль кисню, тоді

об’єм 6,72 л за н.у. займуть х моль кисню.

22,4 л / 6,72 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  6,72 л

х = (1 моль  6,72 л) : 22,4 л

х = 0,3 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr2)=2Ar(O)=216=32, M(O2)=32 г/моль.

m(O2)=n(O2)M(O2)=0,3 моль • 32 г/моль = 9,6 г

Відповідь: у кисневій подушці об'ємом 6,72 л міститься кисень кількістю речовини 0,3 моль і масою 9,6 г.

 

Вправа 4. Досліджуючи дихання рослин, французький ботанік і фармацевт Л. Гарро з’ясував, що 12 бруньок бузку виділили протягом доби вуглекислий газ об’ємом 0,07 л (н. у.). Обчисліть масу (г) вуглекислого газу, який виділили бруньки бузку.

Відомо: V(СO2)=0,07 л. Знайти: m(СO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(СO2)=V(СO2):VM=0,07 л : 22,4 л/моль=0,003125 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(СO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)M(CO2)=0,003125 моль • 44 г/моль = 0,1375 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль вуглекислого газу, тоді

об’єм 0,07 л за н.у. займуть х моль вуглекислого газу.

22,4 л / 0,07 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  0,07 л

х = (1 моль  0,07 л) : 22,4 л

х = 0,003125 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(CО2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)M(CO2)=0,003125 моль • 44 г/моль = 0,1375 г

Відповідь: вуглекислий газ об'ємом 0,07 л, що його виділили протягом доби 12 бруньок, має масу 0,1375 г.

 

Вправа 5. Французький хімік, один з фундаторів наукової агрохімії, Ж.Б.Буссенго виявив, що листкова поверхня площею 1 дм2 лавровишні й олеандра під час фотосинтезу поглинає на світлі за одну годину в середньому вуглекислий газ об’ємом 5,28 см3 (н. у.). Обчисліть кількість речовини вуглекислого газу та його масу (г), які можуть бути поглинуті листковою поверхнею (площею 10 дм2) цих рослин за 5 годин.

Відомо: V(СO2)=0,264 л. Знайти: n(СO2)-?, m(СO2)-?

Пояснення:

1) 5,28 см310 = 52,8 см3поглине за годину вуглекислий газ листкова поверхня площею 10 дм2.

2) 52,8 см35 = 264 см3поглине за 5 годин вуглекислий газ листкова поверхня площею 10 дм2.

3) 1 дм = 10 см, тому см = 0,1 дм.  

264 см3 = 264 смсмсм = 2640,1 дм0,1 дм0,1 дм = 0,264 дм3=0,264 л.

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(СO2)=V(СO2):VM=0,264 л : 22,4 л/моль=0,0118 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(СO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)M(CO2)=0,0118 моль • 44 г/моль = 0,5192 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль вуглекислого газу, тоді

об’єм 0,264 л за н.у. займуть х моль вуглекислого газу.

22,4 л / 0,264 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  0,264 л

х = (1 моль  0,264 л) : 22,4 л

х = 0,0118 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(CО2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)M(CO2)=0,0118 моль • 44 г/моль = 0,5192 г

Відповідь: листковою поверхнею (площею 10 дм2) цих рослин за 5 годин поглинеться вуглекислий газ кількістю речовини 0,0118 моль та масою 0,5192 г.

 

Вправа 6. Прилад «Кисневий концентратор» призначений для індивідуальної кисневої терапії та для створення сприятливого клімату в приміщеннях. Він виробляє 4 л/хв кисню. Обчисліть кількість речовини (моль) та масу (г) кисню, який (за н. у.) виробить цей прилад за годину.

Відомо: V(O2)=240 л. 

Пояснення: 1 год = 60 хв, тому 4 л/хв60 хв = 240 л - об'єм.

Знайти: n(O2)-?, m(O2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(O2)=V(O2):VM=240 л : 22,4 л/моль=10,7 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32, M(O2)=32 г/моль.

m(O2)=n(O2)M(O2)=10,7 моль • 32 г/моль = 342,4 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль кисню, тоді

об’єм 240 л за н.у. займуть х моль кисню.

22,4 л / 240 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  240 л

х = (1 моль  240 л) : 22,4 л

х = 10,7 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr2)=2Ar(O)=216=32, M(O2)=32 г/моль.

m(O2)=n(O2)M(O2)=10,7 моль • 32 г/моль = 342,4 г

Відповідь: за годину прилад "Кисневий концентратор" виробить кисню кількістю речовини 10,7 моль та масою 342,4 г. 

 

Вправа 7. Молярна маса газу дорівнює 36,5 г/моль. Обчисліть масу (г) цього газу об’ємом 4,48 л (н. у.).

Відомо: М(газу)=36,5 г/моль, V(газу)=4,48 л. Знайти: m(газу)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(газу)=V(газу):VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

m(газу)=n(газу)M(газу)=0,2 моль • 36,5 г/моль = 7,3 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль газу, тоді

об’єм 4,48 л за н.у. займуть х моль газу.

22,4 л / 4,48 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  4,48 л

х = (1 моль  4,48 л) : 22,4 л

х = 0,2 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

m(газу)=n(газу)M(газу)=0,2 моль • 36,5 г/моль = 7,3 г

Відповідь: цей газ є кількістю речовини 0,2 моль та масою 7,3 г.

Інші завдання дивись тут..