Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. Укажіть дату (за старим стилем) відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону.

А 27 січня 1834 р.

Б 16 грудня 1860 р.

В 17 лютого 1869 р. 

Г 20 січня 1907 р.

 

Завдання 2. Властивості хімічних елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від числа

А енергетичних рівнів в атомі

Б нейтронів у ядрі атома

В протонів у ядрі атома

Г електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома

 

Завдання 3. Фізичний зміст порядкового номера хімічного елемента в періодичній системі полягає в тому, що він показує число

А енергетичних рівнів в атомі

Б нейтронів у ядрі атома

В протонів у ядрі атома

Г електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома

 

Завдання 4. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням радіусів їхніх атомів.

А Na Б Mg В K Г Al

ГБАВ

 

Завдання 5. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів їхніх атомів.

А S Б Si  В F  Г Cl 

БАГВ

 

Завдання 6. Хімічний елемент головної підгрупи утворює хлорид складу ECl3. Яка формула його вищого оксиду?

А EO
Б E2O3  В E3O4
Г EO3  

Завдання 7. На скількох енергетичних рівнях розташовані електрони в атомі Сульфуру?

А на двох 

Б на трьох

В на п’яти

Г на шести

Завдання 8. Скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі Кальцію?

А 1 Б 2 В 3 Г 4

Завдання 9. Який елемент утворює амфотерний вищий оксид?

А Na  Б Al В S  Г Cl 

Завдання 10. Укажіть максимальне число електронів на p-підрівні.

А 2  Б 3 В 5 Г 6

Завдання 11. Укажіть максимальне число електронів на другому енергетичному рівні.

А 3 Б 4 В 7 Г 8

Завдання 12. Прикладами ізотопів є

А 126С і 136С

Б 4019K і 40Ar

В H2O і H2O2

Г O2 і O3

Вправа 13. В атома якого елемента електронна формула [Ne]3s2?

А He Б Mg В Ar Г Ca

Вправа 14. У якій частині періодичної таблиці розташовані неметалічні елементи?

А у лівій нижній

Б у правій верхній

В у лівій верхній

Г у правій нижній

 

Вправа 15. Скільки електронів в атомі Силіцію?

А 2 Б 4 В 14 Г 18

Вправа 16. Скільки нейтронів у ядрі нукліда 4420Ca?

А 20 Б 24 В 44 Г 64

44-20=24

 

Вправа 17. Укажіть хімічний елемент, що утворює летку сполуку з Гідрогеном, формула якої RH4.

А О Б N В C Г P

Вправа 18. Укажіть хімічний елемент, що утворює вищий оксид, формула якого RO3.

А S Б N В C Г P

Вправа 19. Розташуйте орбіталі за зростанням їхньої енергії.

А 4s Б 3p В 2p Г 3d

ВБAГ

 

Вправа 20. Скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі Фосфору?

А 2 Б 3 В 5 Г 8

Вправа 21. Яка вища валентність Хлору?

А 1 Б 3 В 5 Г 7

Вправа 22. Скільки неспарених електронів в атомі Флуору?

А 1 Б 2 В 7 Г 9

Вправа 23. Яка загальна формула вищих оксидів елементів VІА підгрупи періодичної системи?

А R2O Б R2O3 В RO3 Г RO4

Вправа 24. Укажіть протонне число хімічного елемента, вищий оксид якого – основний.

А 6 Б 9 В 11 Г 13

Інші завдання дивись тут...