Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Установіть відповідність між числом протонів у атомних ядрах і будовою електронних оболонок атомів. 

1 6p+

2 7p+ 

3 8p+ 

4 9p+ 

        

         

А 1s22s2

Б 1s22s22p1

В 1s22s22p2

Г 1s22s22p3

Д 1s22s22p4

Е 1s22s22p5

1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Е

 

Вправа 2. Розташуйте хімічні елементи за зростанням електронегативності.

А Si Б P В N Г F

АБВГ

 

Вправа 3. Електронегативність хімічних елементів зростає в рядку

А C, Si, S  Б P, Cl, I В Br, Cl, S Г Se, S, Cl 

Вправа 4. Укажіть речовину з йонним типом хімічного зв’язку.

А PH3 Б CaF2 В HI Г Br2

Вправа 5. Немолекулярну (атомну або йонну) будову має речовина, хімічна формула якої

А I2 Б F2 В S8 Г B

Речовина Бор В має атомну будову.

 

Вправа 6. У вузлах кристалічних ґраток ментолу містяться

А молекули

Б атоми

В атоми та йони

Г молекули та йони

 

Вправа 7. У летких сполуках хімічних елементів з Гідрогеном, загальна формула яких НЕ, кількість спільних електронних пар дорівнює

А 1 Б 2 В 3 Г 4

Вправа 8. Сталий ступінь окиснення в

А Li Б C В Cl Г Cu

Вправа 9. Ступінь окиснення Брому в сполуці, формула якої HBrO3, дорівнює

А +1 Б –1 В +5 Г –5

Вправа 10. Формула сполуки Алюмінію з Хлором –

А AlCl

В Al3Cl

Б AlCl3

Г AlCl2

Вправа 11. Ступінь окиснення Сульфуру у вищому оксиді дорівнює

А –2 Б 0 В +4 Г +6

S+6O3-2

 

Вправа 12. Немолекулярну будову має речовина, хімічна формула якої

А SO3 Б H2O
В NaCl
Г CO2 

Інші завдання дивись тут...