Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поняття «кількість речовини» 1811 року запровадив

А Каніццаро

Б Авогадро

В Бірингуччо

Г Бернуллі

 

Вправа 2. Число Авогадро дорівнює

А 6,02∙1023 Б 22,4 В 6,02 Г 2,24∙1023

Вправа 3. Число молекул карбон (ІІ) оксиду кількістю речовини 0,1 моль становить

А 6,02 ∙ 1023 Б 6,02 ∙ 1022 В 6,02 ∙ 1021 Г 6,02 ∙ 1020

Вправа 4. Скільки атомів Алюмінію міститься в порції алюмінію масою 54 г?

А 6,02 ∙ 1023 Б 6,02 ∙ 1022 В 1,204 ∙ 1024 Г 1,204 ∙ 1025

Вправа 5. Скільки йонів Натрію міститься в порції натрій сульфату Na2SO4 масою 14,2 г?

А 6,02 ∙ 1023 Б 6,02 ∙ 1022 В 1,204 ∙ 1023 Г 1,204 ∙ 1024

Вправа 6. Маса (г) води кількістю речовини 3 моль становить

А 6,02 Б 5,4 В 22,4 Г 54

Вправа 7. Молярна маса чисельно дорівнює

А кількості речовини

Б масі молекули речовини

В об’єму речовини

Г відносній молекулярній масі

 

Вправа 8. Молярна маса (г/моль) озону О3 дорівнює

А 3 Б 16 В 32 Г 48

Вправа 9. Кількість речовини позначають символом

А N Б m В n Г NА

 

Вправа 10. Молярна маса азоту N2 становить

А 14 г Б 28 г В 14 г/моль Г 28 г/моль

Вправа 11. Молярну масу позначають символом

А mr Б m В М Г Mr

Вправа 12. Одиницею вимірювання кількості речовини є

А грам-молекула

Б грам-моль

В моль–1

Г моль

 

Вправа 13. Об’єм (л) кисню кількістю речовини 0,1 моль за н. у. становить

А 224

Б 22,4

В 2,24

Г 0,224

Вправа 14. Молярний об’єм речовини – це об’єм

А речовини масою 1 г

Б речовини кількістю 1 моль

В речовини масою 1 кг

Г однієї молекули речовини

 

Вправа 15. Об’єм (л) 6,02∙1023 молекул азоту за н. у. становить

А 224 Б 22,4 В 2,24 Г 0,224

Вправа 16. Кількість речовини (моль) Хлору об’ємом 448 л за н. у. становить

А 1 Б 2 В 10 Г 20

Вправа 17. Кількість молекул карбон (ІV) оксиду об’ємом 2,24 л за н. у. становить

А 6,02 ∙ 1023 Б 6,02 ∙ 1022 В 6,02 ∙ 1021 Г 6,02 ∙ 1020

Вправа 18. Метеорологічний зонд заповнено гелієм об’ємом 200 л. Формула, за якою потрібно обчислити кількість речовини гелію, – це

А 1 моль : 22,4 л

Б 22,4 л : 1 моль

В 200 л : 22,4 л/моль

Г 22,4 л/моль : 200 л

 

Вправа 19. Однакова кількість молекул міститься у

А воді масою 18 г і кисні масою 32 г

Б воді об’ємом 18 см3 і кисні об’ємом 18 см3

В воді масою 18 г і кисні об’ємом 32 см3

Г воді масою 18 г і кисні масою 18 г

 

Вправа 20. Відносна густина метану за киснем 0,5. Його відносна густина за воднем

А 4 Б 8 В 16 Г 32

Інші завдання дивись тут...