Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Які речовини називають оксидами? Оксиди - складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких є Оксиген.

 

2. Який ступінь окиснення Оксигену в оксидах? -2

 

3. Чи сполучені атоми Оксигену в оксидах між собою? Ні, не сполучені. Наприклад, O—S—O, O—C—O

 

4. Як називають оксиди за сучасною науковою українською хімічною номенклатурою? Називаючи оксид за його хімічною формулою, записують назву хімічного елемента, у дужках - значення валентності елемента в оксиді (для елементів зі змінною валентністю) і слово оксид.

 

5. Які оксиди називають вищими? Оксиди, у яких елементи виявляють свою найбільшу валентність.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Виберіть з переліку хімічні формули оксидів і назвіть їх за сучасною науковою українською хімічною номенклатурою: N2O3; CaCO3; H2SO4; Cu2O; Ag2O; N2O5; CrO3COCl2; NaOH; CaCO3; Na2O2; O3; H2S; OF2.

N2O3 - нітроген (ІІІ) оксид; Cu2O - купрум (І) оксид; Ag2O - аргентум (І) оксид; N2O5 - нітроген (V) оксид; CrO3 - хром (VI) оксид.

 

Вправа 2. Складіть хімічні формули оксидів за їхніми назвами:

калій оксид - K2O, барій оксид - BaOаурум (ІІІ) оксид - Au2O3; станум (IV) оксид - SnO2; арсен (ІІІ) оксид - As2O3; арсен (V) оксид - As2O5; вольфрам (VI) оксид WO3.

 

Вправа 3. Проаналізуйте хімічні формули оксидів, наведені в тексті параграфа і завданнях до нього. Користуючися періодичною системою, визначте, які з них відповідають вищим оксидам.

Загальні формули вищих оксидів наведено в періодичній системі під відповідними групами хімічних елементів.

SO3, CO2, P2O5, SiO2.

 

Вправа 5. Складіть схему «Поширеність оксидів в оболонках Землі». Зазначте хімічні формули оксидів (див. рубрику «Цікаво і пізнавально»), уміст яких у кожній оболонці найбільший. H2O, SiO2, CO2, Al2O3, Fe2O3.

 

Вправа 6. Схарактеризуйте фізичні властивості кількох (на власний вибір) оксидів.

Цинк оксид ZnO - тверда речовина білого кольору, не розчиняється у воді, тугоплавка, нетоксична.

Алюміній оксид Al2O3 - тверда речовина білого кольору, не розчиняється у воді, тугоплавка.

Сульфур (IV) оксид SO2 - безбарвний газ із характерним задушливим запахом палених сірників, добре розчиняється у воді, отруйний.

 

Вправа 7. За наведеною інформацією визначте, про які оксиди йдеться, запишіть їхні хімічні формули й назвіть за сучасною українською хімічною номенклатурою:

а) утворюється під час згоряння сірникової головки; Cульфур (IV) оксид SO2.

б) поглинається акваріумними рослинами під час фотосинтезу; Карбон (IV) оксид СО2.

в) міститься в цинковому білилі (біла олійна фарба). Цинк оксид ZnO.

 

Вправа 9. Поясніть, чому під час шліфування кристалів кварцу робітники мають надягати захисні окуляри й респіратори. Кристали кварцу мають атомну кристалічну будову, тому є дуже твердими, а уламки кристалів можуть травмувати робітників. 

 

Вправа 10. Визначте й порівняйте масові частки Оксигену в:

а) фосфор (ІІІ) оксиді й фосфор (V) оксиді;

Дано: P2O3, P2O5.  Знайти: w1(O)-?, w2(O)-?

Розв'язування.

Обчислюємо молекулярну масу оксидів.

Mr(P2O3)=2Ar(P)+3Ar(O)=231+316=110

Mr(P2O5)=2Ar(P)+5Ar(O)=231+516=142

Обчислюємо масову частку Оксигену у оксидах.

ω1)=3Ar(O)/Mr(P2O3)=(316):110=0,436, або 43,6%.

ω2)=5Ar(O)/Mr(P2O5)=(516):142=0,563, або 56,3%.

Відповідь: масова частка Оксигену більша у фосфор (V) оксиді.

б) ферум (ІІ) оксиді і ферум (ІІІ) оксиді.

Дано: FeO, Fe2O3.  Знайти: w1(O)-?, w2(O)-?

Розв'язування.

Обчислюємо молекулярну масу оксидів.

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160

Обчислюємо масову частку Оксигену у оксидах.

ω1)=Ar(O)/Mr(FeO)=16:72=0,22, або 22%.

ω2)=3Ar(O)/Mr(Fe2O3)=(316):160=0,3, або 30%.

Відповідь: масова частка Оксигену більша у ферум (III) оксиді.

 

Вправа 11. Обчисліть масу кристалу кварцу, кількість речовини силіцій (IV) оксиду в якому становить 0,5 моль.

Відомо: n(SiO2)=0,5 моль. Знайти: m(SiO2)-?

Розв'язування.

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=nM, де M=Mr г/моль.

Mr(SiO2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=80, тому M(SiO2)=60 г/моль. 

m(SiO2)=n(SiO2)M(SiO2)=0,5 моль60 г/моль=30 г.

Відповідь: m(SiO2)=30 г.

 

Вправа 12. У порції шліфувальної пасти масою 100 г міститься хром (ІІІ) оксид масою 60 г. Обчисліть кількість речовини (моль) хром (ІІІ) оксиду в порції цієї пасти масою 200 г. 

m(Cr2O3)=(200 г : 100 г)60 г=120 г.

Відомо: m(Cr2O3)=120 г. Знайти: n(SiO2)-?

Розв'язування.

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Cr2O3)=2•Ar(Cr)+3Ar(O)=252+316=152, тому M(Cr2O3)=152 г/моль. 

n(Cr2O3)=m(Cr2O3)/M(Cr2O3)=120 г : 152 г/моль=0,8 моль.

Відповідь: n(Cr2O3)=0,8 моль. 

 

Вправа 14.* «Нарзан» – всесвітньо відоме джерело мінеральної води (курорт Кисловодськ). Щодоби це джерело дає близько двох з половиною мільйонів літрів мінеральної води, містить вуглекислий газ масою до 5 т. Обчисліть об’єм (м3) цієї порції газу (н.у.).

Відомо: m(CO2)=5 т = 5000 кг. Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування.

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, тому M(CO2)=44 кг/кмоль. 

n(CO2)=m(CO2)/M(CO2)=5000 кг : 44 кг/кмоль=113,6 кмоль.

Об'єм речовини обчислюємо за формулою V=n●VM, де V- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 м3/кмоль.

V(CO2)=n(CO2)VM=113,6 кмоль•22,4 м3/кмоль=2544,64 м3.

Відповідь: 2544,64 м3.

Інші завдання дивись тут...