Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. На які групи класифікують оксиди? Основні, кислотні і амфотерні оксиди.

 

2. Які оксиди називають основними? Кислотними? Амфотерними?

Оксиди, гідрати яких є основами, називаються основними.

Оксиди, гідрати яких є кислотами, називаються кислотними.

Оксиди, які здатні проявляти подвійні властивості, називаються амфотерними.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Класифікуйте оксиди:

ОсновніFeO, Na2O, BaO, K2O, MnO.

КислотніSO3CO2N2O5P2O5SO2.

 

Вправа 2. Наведіть по два приклади основних, кислотних і амфотерних оксидів.

Основні: калій оксид K2O, купрум (II) оксид CuO.

Кислотні: сульфур (IV) оксид SO2, сульфур (VI) оксид SO3.

Амфотерні: алюміній оксид Al2O3, цинк оксид ZnO.

 

Вправа 3. Назвіть найважливіші індикатори. Лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, універсальний індикатор.

 

Вправа 4. Схарактеризуйте хімічні властивості основних оксидів на прикладі літій оксиду.

1. Взаємодіють з водою, утворюючи луги (розчинні основи).

Li2O + H2O = 2LiOH

2. Взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду.

Li2O + 2HCl = 2LiCl + H2O

3. Взаємодіють з кислотними і амфотерними оксидами, утворюючи сіль.

Li2O + SO3 = Li2SO4

Li2O + ZnO = Li2ZnO2

 

Вправа 5. Схарактеризуйте хімічні властивості кислотних оксидів на прикладі сульфур (VI) оксиду.

1. Взаємодіють з водою, утворюючи кислоти.

SO3 + H2O = H2SO4

2. Взаємодіють з лугами (розчинними основами), утворюючи сіль і воду.

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

3. Взаємодіють з основними оксидами, утворюючи сіль.

SO3 + Na2O = Na2SO4

 

Вправа 6. Оксид одного з хімічних елементів реагує з водою. У водному розчині продукту реакції фенолфталеїн набуває малинового забарвлення. Класифікуйте оксид. Поясніть, до якого класу неорганічних сполук належить продукт його гідратації.

Основний оксид, продукт його гідратації - це луг, який змінює забарвлення цього індикатора на малиновий колір, тому належить до класу основ.

 

Вправа 7. Оксид одного з хімічних елементів реагує з водою. У водному розчині продукту реакції метиловий оранжевий набуває рожевого забарвлення. Класифікуйте оксид. Поясніть, до якого класу неорганічних сполук належить продукт його гідратації.

Кислотний оксид, продукт його гідратації - це кислота, яка змінює забарвлення цього індикатора на рожевий колір, тому належить до класу кислот.

 

Вправа 8. Відтворіть хімічні рівняння за наведеними фрагментами, визначте, які з них відповідають реакціям обміну:

а) SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O; Реакція обміну.

б) BaO + H2O = Ba(OH)2;

в) SiO2 + CaO = CaSiO3;

г) CrO3 + H2O = H2CrO4;

д) SO3 + ... = FeSO4 + H2O; Нерозчинна основа Fe(OH)2 з кислотним оксидом не взаємодіє.

е) HBr + CaO = CaBr2 + H2O. Реакція обміну.

 

Вправа 9. Складіть хімічні формули гідратів, які відповідають оксидам Калію, Магнію, Селену (IV), Хлору (VII). KOH, Mg(OH)2, H2SeO3, HClO4.

 

Вправа 10*. 2004 року в ЗМІ з’явилося повідомлення: «Наука приходить на допомогу кулінарії: винайдено упаковку, яка після відкорковування здатна розігріти харчі до потрібної температури. Між стінками бляшанки у двох окремих контейнерах містяться кальцій оксид і вода (рис. 23.6). Щойно бляшанкувідкорковують – два реагенти змішуються й харчі нагріваються». Оцініть вірогідність цієї інформації, обґрунтуйте свою думку. Реакція кальцій оксиду з водою відбувається дуже бурхливо, супроводжується виділенням теплової енергії.

 

Вправа 11*. Для ліквідації шаруватих хмар застосовують сухий лід. Його розпорошують з висоти кількох тисяч метрів. Потрапляючи до хмар, частинки реагенту концентрують вологу навколо себе, «витягаючи» з хмар воду. У результаті практично відразу починається рясний дощ. Складіть рівняння реакції, яка відбувається під час перебігу описаного процесу. Спрогнозуйте забарвлення універсального індикаторного папірця в цій дощовій воді.

Явище розчинення в дощових краплях газуватих забруднювачів повітря (оксидів Сульфуру SО2, SО3 і Нітрогену NО2) з утворенням кислот (сульфітна H23, сульфатна H24, нітратна HNО3) і потрапляння їх на землю, називається кислотними дощами. Забарвлення індикаторного папірця стає червоним.

Рівняння реакцій:

SO2 + H2O = H2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 в надлишку О2.

 

Вправа 12*. Чи не найдавніший метод фарбування в білий колір – побілка. Цей простий і доступний прийом декоративної обробки крізь віки дійшов до наших днів. Не оминули його увагою й письменники. Марк Твен описав кумедну історію з побілкою паркану: «Том вийшов... із цебром вапна й довгим пензлем... Зітхнувши, він умочив у вапно пензель, провів ним по верхній дошці, потім проробив те саме знову й зупинився: як мізерно виглядала біла смужка порівняно з величезним простором нефарбованого паркану!» З наведеного опису випливає, що для побілки використовували суміш гашеного вапна з водою. Така фарба із часом стає ще міцнішою, бо перетворюється на крейду. Пригадайте, який кислотний оксид міститься в повітрі, й складіть рівняння відповідної реакції.

Сa(OH)2   +    CO2     =    CaCO3↓  +  H2O

гашене     карбон (IV) оксид,       крейда

вапно      або вуглекислий газ

 

Вправа 13. «Увага! Негашене вапно необхідно зберігати в закритій тарі, захищеній від доступу вологи. Негашене вапно зберігати не більше 30 діб, тому що під час доступу повітря воно втрачає активність». Поясніть це застереження з інструкції щодо використання негашеного вапна. Складіть рівняння відповідних реакцій.

СaO + H2O = Ca(OH)2 Процес гашення вапна.

СaO + CO2 = CaCO3↓ Утворення вапняку.

 

Вправа 14. Обчисліть і порівняйте масові частки хімічних елементів у кислотних оксидах СO2, SO3.

1. Обчислюємо масові частки елементів у оксиді СО2:

Mr(СO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44

ω(С)=Ar(C)/Mr(CO2)=12:44=0,27, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 27%.

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(O)= 100% - ω(С)= 100% - 27% = 73%

чи так:

ω(O)=2•Ar(O)/Mr(CO2)=2•16:44=0,73 або 73%.

2. Обчислюємо масові частки елементів у оксиді SО3:

Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80

ω(S)=Ar(S)/Mr(SO3)=32/80=0,4, або 40%.

ω(O)= 100% - ω(S)= 100% - 40%=60%.

Відповідь: масова частка Оксигену більша в оксиді СO2; масова частка Сульфуру більша, ніж масова частка Карбону. 

 

Вправа 15. Обчисліть маси (г) основних оксидів Li2O i CaO, узятих кількістю речовини 0,5 моль.

Відомо: v(Li2O)=v(CaO)=0,5 моль. Знайти: m(Li2O)-?, m(CaO)-?

Розв'язування.

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=n•M, де M=Mr г/моль.

Mr(Li2O)=2•Ar(Li)+Ar(O)=2•7+16=30, тому M(Li2O)=30 г/моль. 

m(Li2O)=n(Li2O)•M(Li2O)=0,5 моль•30 г/моль=15 г.

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56, тому M(CaO)=56 г/моль. 

m(CaO)=n(CaO)•M(CaO)=0,5 моль•56 г/моль=28 г.

Відповідь: 15 г і 28 г.

 

Вправа 16. Обчисліть кількість молекул та масу (г) несолетворних оксидів N2O i CO, кількістю речовини 0,25 моль.

Відомо: v(N2O)=v(CO)=0,25 моль. 

Знайти: N(N2O)-?, N(CO)-?, m(N2O)-?, m(CO)-?

Розв'язування.

Число структурних частинок (молекул) обчислюємо за формулою N=n•NA, де NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1.

N(N2O)=N(CO)=0,25 моль • 6,02•1023моль-1=1,505•1023

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=n•M, де M=Mr г/моль.

Mr(N2O)=2•Ar(N)+Ar(O)=2•14+16=44, тому M(N2O)=44 г/моль. 

m(N2O)=n(N2O)•M(N2O)=0,25 моль•44 г/моль=11 г.

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28, тому M(CO)=28 г/моль. 

m(CO)=n(CO)•M(CO)=0,25 моль•28 г/моль=7 г.

Відповідь: 1,505•1023 молекул,  маса N2O 11 г i маса CO 7 г.

 

Вправа 17. Обчисліть масу (г) кальцій карбонату, який утвориться внаслідок взаємодії кальцій оксиду масою 112 г з карбон (IV) оксидом. 

Відомо: m(CaO)=112 гЗнайти: m(CaCO3)-?, V(CO2)-?

Розв'язування.

І спосіб

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56, тому M(CaO)=56 г/моль.

n(CaO)=m(CaO)/M(CaO)=112 г: 56 г/моль=2 моль;

Записуємо хімічне рівняння: СaO+CO2=CaCO3

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. 

Беручи до уваги те, що прореагувало 1 моль кальцій оксиду i 1 моль карбон (IV) оксиду з утворенням 1 моль кальцій карбонату, записуємо співвідношення речовин 

n(CaO):n(CO2):n(CaCO3)=1:1:1, кількості речовин однакові, тому 

n(CO2)=n(CaCO3)=n(CaO)=2 моль.

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M=Mr г/моль.

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому

M(CaCO3)=100 г/моль.

m(CaCO3)=n(CaCO3)●M(CaCO3)=2 моль●100 г/моль=200 г. 

Об'єм заданої кількості речовини обчислюємо за формулою V=nVm, де Vm -постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль .

V(CO2)=n(CO2)●Vm=2 моль●22,4 л/моль=44,8 л;  

ІІ спосіб

Цю задачу можна розв'язати в інший спосіб - складанням пропорції. 

а) Записуємо хімічне рівняння:

112 г  х л       у г

СaO + CO2 = CaCO3

56 г   22,4 л    100 г   

Над формулами сполук СaO, CO2 i CaCO3 записуємо наведену в умові задачі масу кальцій оксиду (112 г) та невідомі об'єм карбон (IV) оксиду (х л) і масу кальцій карбонату (у г), а під формулами сполук - об'єм і масу відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) кальцій оксиду  і кальцій карбонату й, відповідно, масу 1 моль, бо прореагувало 1 моль кальцій оксиду СаО і 1 моль вуглекислого газу СO2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль кальцій карбонату.

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56, тому M(CaO)=56 г/моль.

Маса 1 моль СаО = 56 г.

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому

M(CaCO3)=100 г/моль. Маса 1 моль СаСО3 = 100 г.

Пропорція для обчислення об'єму карбон (IV) оксиду:

за рівнянням реакції з 56 г СаО утворюється 22,4 л СO2,

за умовою задачі з 112 г СаО - х л СO2.

56 г / 112 г = 22,4 л / х л

х л • 56 г = 22,4  л • 112 г

х = 22,4 л  112 г / 56 г

х =V(CO2)=44,8 л

Пропорція для обчислення маси кальцій карбонату:

за рівнянням реакції з 56 г СаО утворюється 100 г СaCO3,

за умовою задачі з 112 г СaO - у г CaCO3.

56 г / 112 г = 100 г / у г

у г • 56 г = 100 г • 112 г

у = 100 г  112 г / 56 г

у =m(CaCO3)= 200 г.

Відповідь: маса 200 г і об'єм 44,8 л.

Інші завдання дивись тут...