Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Які речовини називають основами? Основи - складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами гідроксильних груп.

 

2. Яка формула гідроксильної групи? OH

 

3. Який заряд гідроксид-йона? -1

 

5. За якою ознакою класифікують основи? За розчинністю у воді класифікують на луги і нерозчинні основи.

 

6. Як назвати основу за сучасною українською хімічною номенклатурою? Назва походить від назви елемента, біля якого у дужках римськими цифрами вказується змінна валентність й слово гідроксид.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Назвіть основи:

Ca(OH)2 - кальцій гідроксид, LiOH - літій гідроксидNi(OH)2 - нікель (II) гідроксид.

 

Вправа 2. Проаналізуйте хімічні формули, виберіть з їхнього переліку формули основ. Назвіть ці основи: Mg(OH)2, MgO, Sr(OH)2, Cu2(OH)2CO3, NaOH, CaF2, Mn(OH)2, Cr(OH)2,RbOH, KOH.    Класифікуйте їх.

Формула Назва

Класифікація

Mg(OH)2

Sr(OH)2 

NaOH

Mn(OH)2

Cr(OH)2

RbOH

KOH

магній гідроксид

стронцій (II) гідроксид

натрій гідроксид

манган (II) гідроксид

хром (II) гідроксид

рубідій гідроксид

калій гідроксид

нерозчинна основа

луг

луг

нерозчинна основа

нерозчинна основа

луг

луг

Вправа 3. Наведіть по два приклади розчинних і нерозчинних основ.

Розчинні основи: калій гідроксид KOH, натрій гідроксид NaOН

Нерозчинні основи: купрум (II) гідроксид Cu(OH)2, купрум (III) гідроксид Cu(OH)3

 

Вправа 4. Складіть і запишіть хімічні формули купрум (І) гідроксиду, станум (ІІ) гідроксиду, лантан (ІІІ) гідроксиду. CuOH, Sn(OH)2, La(OH)3.

 

Вправа 5. Схарактеризуйте фізичні властивості основ та заходи безпеки під час роботи з ними.

Фізичні властивості:

луги - йонні кристалічні речовини, білого кольору, розчинні у воді, мильні на дотик, роз'їдають шкіру, тканини (їдкі);

нерозчинні основи - йонні кристалічні речовини, різного кольору, нерозчинні у воді. 

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ під час роботи з лугами:

1. Гранули лугу в жодному разі не брати руками;

2. Не розливати розчини; стежити, щоб розчин не потрапляв на відкриті ділянки шкіри, в очі, на одяг, парту, книжки чи зошити.

3. Треба користуватися захисним одягом (халат, фартух) і захисними окулярами.

4. Посуд із розчином лугу слід тримати закритим, щоб луг не реагував з вуглекислим газом, завжди наявним у повітрі.                                                                                                  

Вправа 6. Поміркуйте й поясніть, чому під час роботи з гашеним вапном необхідно використовувати не лише захисні окуляри, рукавиці, спецодяг, а ще й респіратор або ватномарлеву пов’язку. Бо кальцій гідроксид - малорозчинна у воді основа, що виявляє всі властивості лугів.

 

Вправа 7. Розшифруйте знаки, що помістили виробники на засобі для видалення жиру з кухонного начиння. Під час використання засобу обов'язково користуватися рукавицями, розчини роз'їдають шкіру.

 

Вправа 8. Обчисліть масові частки хімічних елементів у основах, формули яких наведено на рисунку 24.6.

1. Обчислюємо масові частки елементів у літій гідроксиді LiOH:

Mr(LiOH)=Ar(Li)+Ar(O)+Ar(H)=7+16+1=24

ω(Li)=Ar(Li)/Mr(LiOH)=7:24=0,29, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 29%.

ω(O)=Ar(O)/Mr(LiOH)=16:24=0,67, або 67%.

Масову частку Гідрогену можна знайти так:

ω(H)= 100% - (ω(Li)+ω(O))=100% - (29%+67%)=4%

чи так:

ω(H)=Ar(H)/Mr(LiOH)=1:24=0,04, або 4%.

2. Обчислюємо масові частки елементів у ферум (II) гідроксиді Fe(OH)2:

Mr(Fe(OH)2)=Ar(Fe)+2•Ar(O)+2•Ar(O)=56+2•16+2•1=90

ω(Fe)=Ar(Fe)/Mr(Fe(OH)2)=56/90=0,62, або 62%.

ω(O)=2•Ar(O)/Mr(Fe(OH)2)=2•16/90=0,36, або 36%.

ω(H)= 100% - ω(Fe) - ω(O)= 100% - 62% - 36%=2%.

Аналогічно обчислюємо масові частки хімічних елементів у решти основ.

 

Вправа 9. Обчисліть масу (г) кальцій гідроксиду кількістю речовини 0,8 моль.

Відомо: v(Сa(OH)2)=0,8 моль. Знайти: m(Ca(OH)2)-?

Розв'язування.

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=n•M, де M=Mr г/моль.

Mr(Ca(OH)2)=Ar(Ca)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=40+2•16+2•1=74, тому

M(Ca(OH)2)=74 г/моль. 

m(Ca(OH)2)=n(Ca(OH)2)•M(Ca(OH)2)=0,8 моль•74 г/моль=59,2 г.

Відповідь: 59,2 г.

 

Вправа 10. У стандартному пакетику антацидного засобу «Маалокс» міститься магній гідроксид масою 0,6 г. Обчисліть кількість речовини (моль) магній гідроксиду в пакетику.

Відомо: m(Mg(OH)2)=0,6 г. Знайти: n(Mg(OH)2)-?

Розв'язування.

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=24+2•16+2•1=58, тому

M(Mg(OH)2)=58 г/моль. 

n(Mg(OH)2)=m(Mg(OH)2):M(Mg(OH)2)=0,6 г : 58 г/моль=0,01 моль.

Відповідь: 0,01 моль.

 

Вправа 11. У пакетику засобу для прочищення засмічених зливних труб міститься натрій гідроксид кількістю речовини 1,75 моль. Обчисліть масу (г) цієї порції натрій гідроксиду.

Відомо: v(NaOH)=1,75 моль. Знайти: m(NaOH)-?

Розв'язування.

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=n•M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, тому M(NaOH)=40 г/моль. 

m(NaOH)=n(NaOH)•M(NaOH)=1,75 моль•40 г/моль=70 г.

Відповідь: 70 г.

Інші завдання дивись тут...