Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. З якими речовинами реагують кислоти? З основними оксидами, з основами і солями.

 

2. До якого типу належать ці реакції? До реакцій обміну.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Схарактеризуйте хімічні властивості кислот на прикладі хлоридної кислоти, складіть відповідні рівняння реакцій.

1. Розчини кислот змінюють забарвлення індикаторів.

2. Взаємодіють з металами, які розміщені в ряді активності металів до водню.

   HCl + Na = NaCl + H2

3. Взаємодіють з основними і амфотерними оксидами.

   2HCl + Na2O = 2NaCl + H2O

   2HCl + ZnO = ZnCl2 + H2O

4. Взаємодіють з основами (реакція нейтралізації).

   HCl + NaOH = NaCl + H2O

   2HCl + Сu(OH)2 = CuCl2 + H2O

5. Взаємодіють з розчинами солей, якщо утворюється малорозчинна сіль або летка сполука.

   HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

   HCl + Na2CO3 = NaCl + H2O + CO2

 

Вправа 3. Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакції, складіть рівняння відповідних реакцій і класифікуйте їх.

варіант І

1) BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

2) Cu(OH)2+ H2SO4 = CuSO4 + 2H2

3) KOH + HNO2 = KNO2 + H2O

Відповідь: 1 -> a, 2 -> з , 3 -> б

варіант II 

4) Zn + 2HBr = ZnBr2 + H2

5) Cu(OH)2+ 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O

6) NaOH + HNO2 = NaNO2 + H2O

Відповідь: 4 -> і, 5 -> е , 6 -> -

 

Вправа 4. Установіть відповідність між наведеними фрагментами хімічних рівнянь і типами хімічних реакцій.

варіант I

1) H2CO3 = CO2+ H2O                    б) розкладу

2) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2               в) заміщення

3) CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O     г) обміну

варіант II

4) Fe(OH)3+ 3HCl = FeCl3 + 3H2O      г) обміну

5) Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S           г) обміну

6) H2SiO3 = SiO2 + H2O                     б) розкладу

 

Вправа 5. Виберіть з переліку хімічні формули речовин, які реагуватимуть з хлоридною кислотою: BaCO3, MgO, SO2, KOH, Zn, Na2SiO3, Au, HNO3, Fe(OH)2За потреби скористайтеся таблицею розчинності та рядом активності металів. Складіть рівняння відповідних реакцій, класифікуйте їх.

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O     Реакція обміну

KOH + HCl = KCl + H2O         Реакція обміну

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2        Реакція заміщення

Fe(OH)2+ 2HCl = FeCl2 + H2O  Реакція обміну

 

Вправа 6. Виберіть з переліку ті речовини, які реагуватимуть з розбавленою сульфатною кислотою: літій оксид, магній, калій карбонат, платина, калій сульфіт, ферум (ІІ) оксидалюміній, барій гідроксид. За потреби скористайтеся таблицею розчинності та рядом активності металів. Складіть рівняння відповідних реакцій, класифікуйте їх.

Li2O + H2SO4 = Li2SO4 + H2O             Реакція обміну

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2               Реакція заміщення

K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2O + CO2   Реакція обміну

K2SO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2O + SO2   Реакція обміну

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O              Реакція обміну

2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2          Реакція заміщення

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + H2O        Реакція обміну

 

Вправа 7. До складу іржі входять ферум (ІІІ) оксид та ферум (ІІІ) гідроксид. Складіть рівняння  реакцій, які відбуваються під час оброблення іржавої поверхні кузова автомобіля перетворювачем іржі, головний складник якого – ортофосфатна кислота.

Fe2O3 + 2H3PO4 = 2FePO4+ 3H2O

Fe(OH)3 + H3PO4 = FePO4+ 3H2O

 

Вправа 8. На відкритому повітрі на поверхні міді утворюється тонка щільна плівка, яка містить купрум (І) оксид (коричневу патину) і купрум (ІІ) оксид – чорну патину. Шар благородної патини захищає поверхню міді від подальшого руйнування. Поміркуйте, чи доцільно використовувати для очищення бронзових скульптур і пам’ятників хлоридну кислоту. Ні, недоцільно, бо хлоридна кислота взаємодіє з цими основними оксидами, утворюючи сіль та воду, і таким чином нищить цю захисну плівку.  

Підтвердьте свою думку рівняннями реакцій.

Сu2O + 2HCl = 2CuCl + H2O

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

 

Вправа 9. Під впливом кислотних дощів руйнуються мармурові скульптури (рис. 29.7). Наведіть кілька прикладів хімічних рівнянь, які описують цей процес, класифікуйте відповідні хімічні реакції.

CaCO3↓ + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2

CaCO3↓ + H2SO3 = CaSO3 + H2O + CO2

CaCO3↓ + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Усі реакції є реакціями обміну.

 

Вправа 10. До складу засобу для прочищання засмічених каналізаційних труб входять натрій гідроксид і натрій карбонат. Засіб для чищення сантехнічних виробів містить хлоридну кислоту.  Поясніть, чому не можна використовувати ці два засоби одночасно. Бо складники цих засобів будуть взаємодіяти між собою: хлоридна кислота буде взаємодяти з натрій гідроксидом і натрій карбонатом.

Відповідь підтвердьте хімічними рівняннями.

HCl + NaOH = NaCl + H2O

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + Н2O + CO2

 

Вправа 11. Запишіть рівняння реакції, яка відбувається у шлунку за участю кальцій карбонату – одного з компонентів антацидного препарату.

CaCO3↓ + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

 

Вправа 12. Обґрунтуйте, чому відбувається реакція між аргентум (І) нітратом і хлоридною кислотою. За потреби використайте таблицю розчинності. Бо один із продуктів реакції є нерозчинною речовиною. 

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

 

Вправа 13. Використовуючи таблицю розчинності, наведіть приклади рівнянь реакцій за участю солі та кислоти, якщо один з продуктів реакцій – осад.

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl

Інші завдання дивись тут...