Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

Вправа 1. Відтворіть за наведеними фрагментами схем реакцій хімічні рівняння. Назвіть реагенти та продукти хімічних реакцій. Класифікуйте хімічні реакції.

1) 2Ba + O2 = 2BaO  Реакція сполучення

Барій, кисень, барій оксид

2) C + O2 = CO2  Реакція сполучення

Вуглець, кисень, карбон (IV) оксид

3) 2SO2 + O2 = 2SO3  Реакція сполучення

Сульфур (IV) оксид, кисень, сульфур (VI) оксид

4) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2  Реакція окиснення

Цинк сульфід, кисень, цинк оксид, сульфур (IV) оксид

5) 2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O  Реакція окиснення

Етин, кисень, карбон (IV) оксид, вода

6) 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O  Реакція окиснення

Фосфін, кисень, фосфор (V) оксид, вода

7) MgCO3 = MgO + CO2  Реакція розкладу

Магній карбонат, магній оксид, карбон (IV) оксид

8) Mg(OH)2 = MgO + H2O  Реакція розкладу

Магній гідроксид, магній оксид, вода

9) K2CO3 +  SiO2 = K2SiО3 + CO2 Реакція обміну

Калій карбонат, силіцій (IV) оксид, калій силікат, карбон (IV) оксид

10) 2K2SO4 + 2B2O3 = 4KBO2 + 2SO2 + O2

Калій сульфат, бор оксид, калій метаборат, сульфур (IV) оксид, кисень

11) K2CO3 + 2HBr = 2KBr + CO2+ H2O  Реакція обміну

Калій карбонат, бромідна кислота, калій бромід, карбон (IV) оксид, вода

12) SO3 + H2O = H2SO4   Реакція сполучення

Сульфур (VI) оксид, вода, сульфатна кислота

13) N2O5 + H2O = 2HNO3  Реакція сполучення

Нітроген (V) оксид, вода, нітратна кислота

14) H2 + Br2 = 2HBr  Реакція сполучення

Водень, бром, бромідна кислота

15) Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HNO3  Реакція обміну

Барій нітрат, сульфатна кислота, барій сульфат, нітратна кислота

16) K2SiO3 + 2HCl = H2SiO3 + 2KCl  Реакція обміну

Калій силікат, хлоридна кислота, силікатна кислота, калій хлорид

17) 2KCl(крист.)+ H2SO4(конц.) = K2SO4 + 2HCl 

Калій хлорид, сульфатна кислота, калій сульфат, хлороводень

18) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 Реакція заміщення

Натрій, вода, натрій гідроксид, водень

19) Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2  Реакція заміщення

Барій, вода, барій гідроксид водень

20) Li2O + H2O = 2LiOH   Реакція сполучення

Літій оксид, вода, літій гідроксид

21) MgSO4 + 2KOH = Mg(OH)2+ K2SO4  Реакція обміну

Магній сульфат, калій гідроксид, магній гідроксид, калій сульфат

22) Ba(OH)2 + Na2CO3 = 2NaOH + ВaCO3  Реакція обміну

Барій гідроксид, натрій карбонат, натрій гідроксид, барій карбонат

23) Ca + Cl2 =CaCl2   Реакція сполучення

Кальцій, хлор, кальцій хлорид

24) Fe + S = FeS  Реакція сполучення

Залізо, сірка, ферум (II) сульфід

25) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2   Реакція заміщення

Магній, хлоридна кислота, магній хлорид, водень

26) Fe + Cu(NO3)2 = Fe(NO3)2 + Cu   Реакція заміщення

Залізо, купрум (II) нітрат, ферум (II) нітрат, мідь

27) BaO + CO2 = BaCO3 Реакція сполучення

Барій оксид, карбон (IV) оксид, барій карбонат

28) CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O Реакція обміну

Купрум (II) оксид, нітратна кислота, купрум (II) нітрат, вода

29) BeO + 2HBr = BeBr2 + H2O  Реакція обміну

Берилій оксид, бромідна кислота, берилій бромід, вода

30) 2LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O Реакція обміну

Літій гідроксид, карбон (IV) оксид, літій карбонат, вода

31) Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O  Реакція обміну

Магній гідроксид, хлоридна кислота, магній хлорид, вода

32) K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2  Реакція обміну

Калій карбонат, хлоридна кислота, калій хлорид, вода, карбон (IV) оксид

33) Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HNO3  Реакція обміну

Барій нітрат, сульфатна кислота, барій сульфат, нітратна кислота

34) Ba(OH)2 + K2SO4 = 2KOH + BaSO4  Реакція обміну

Барій гідроксид, калій сульфат, калій гідроксид, барій сульфат

35) 3MgCl2 + 2K3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6КCl  Реакція обміну

Магній хлорид, калій ортофосфат, магній ортофосфат, калій хлорид

36) Pb(NO3)2 + 2NaI = PbI2 + 2NaNO3  Реакція обміну

Плюмбум (II) нітрат, натрій йодид, плюмбум (II) йодид, натрій нітрат

37) SO2 + K2CO3 = K2SO3 + CO2  Реакція обміну

Сульфур (IV) оксид, калій карбонат, калій сульфіт, карбон (IV) оксид

38) 3SiO2 + Mg3(PO4)2 = 3MgSiO3 + P2O5  Реакція обміну

Силіцій (IV) оксид, магній ортофосфат, магній силікат, фосфор (V) оксид

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1 Проаналізуйте зміст уривка літературного твору «Шипить та куриться вапно, що його гасять у великих дощаних скринях». Іван Франко. Визначте, про які речовини та хімічні реакції йдеться в ньому. Складіть хімічні рівняння: а) процесів, описаних в уривку; б) реакцій за участю речовин, згадуваних у ньому. Класифікуйте хімічні реакції, реагенти й продукти. 

а) Реагенти: кальцій оксид СаО (тривіальна назва "негашене вапно") і вода Н2О

Продукти реакції: кальцій гідроксид Ca(OH)2 (тривіальна назва "гашене вапно")

Кальцій оксид реагує з водою дуже енергійно, з виділенням великої кількості тепла. Ця реакція називається "гашенням" вапна: 

СaO + H2O = Ca(OH)2   

б) СaO + CO2 = CaCO3  Реакція сполучення

CaO + H2O = Ca(OH)2  Реакція сполучення

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O  

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O  Реакція обміну

Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaOH  Реакція обміну

2H2O + 2Na = 2NaOH + H2  Реакція заміщення

H2O + Na2O = 2NaOH Реакція сполучення 

H2O + SO3 = H2SO4 Реакція сполучення

 

Вправа 2* Існували досить ефективні способи осушення дачного житла. Наприклад, на підлозі розкладали в плоскі тарілки невеликі шматки негашеного вапна. Убираючи вологу, вапно гаситься й розпадається на порошок. Якщо дача стояла в сирому місці, у низині, доводилося не тільки рятувати кімнати від вогкості, але й створювати гідроізолювальний шар навколо фундаменту. Довкруж будинку викопували рів завширшки 50–70 см, але досить глибокий, що сягав самої підошви фундаменту. Рів пошарово наповнювали негашеним вапном і рослинною золою, яка містила поташ – калій карбонат. Суть процесу полягала в тому, що негашене вапно, поглинувши вологу з ґрунту, підсушувало фундамент і стіни. Змішуючись із золою, перетворювалося на дуже щільний шар – різновид цементу, непроникний для ґрунтової вологи. За допомогою хімічних рівнянь поясніть цю технологію осушування.

Осушення дачного житла:

СaO + H2O = Ca(OH)2

Осушення дачного будинку:

СaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KOH

 

Вправа 3 Неперевершену художню цінність становлять авторські писанки. Найсучасніший метод писанкарства – так зване травлення, коли орнамент обробляється соляною кислотою і опускається нижче загального тла. Це нагадує вишивку білого на білому, адже барв тут здебільшого не застосовують. За допомогою хімічного рівняння поясніть цей метод.

Техніка травлення базується на дії сильнішої кислоти на сіль більш слабкішої кислоти:

2HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

 

Вправа 4 Спосіб одержання штучної газованої води відкрито англійським хіміком Джозефом Прістлі. Після експериментів з газом, що виділяється під час шумування в чанах пивоварного заводу, він сконструював апарат, який дає змогу за допомогою насоса насичувати воду «вуглекислими» пухирцями. 1772 року Прістлі продемонстрував свій винахід Колегії фізиків у Лондоні. Назвіть продукт хімічної реакції, яка відбувається унаслідок насичення води вуглекислим газом. Класифікуйте цю хімічну реакцію.

H2O + CO2 = H2CO3, а карбонатна кислота є нестійкою і за звичайних умов розкладається на вуглекислий газ і воду:

H2CO3 = H2O + CO2

Реакція розкладу 

 

Вправа 6 Поясніть, як можна довести наявність лугу в розчинах, що утворилися внаслідок реакцій калію та кальцію з водою. За допомогою індикаторів, що змінять свій колір за наяності лужного середовища

 

Вправа 7 «Луги легко поглинають з повітря водяну пару, вуглекислий газ (карбон (IV) оксид), сірчистий газ (сульфур (IV) оксид), сірководень (гідроген сульфід). Якщо не вживати запобіжних заходів, луги міститимуть домішки солей». Проаналізуйте наведене застереження й висловіть припущення, яких саме запобіжних заходів потрібно вживати під час зберігання лугів та їхніх розчинів.

Назвіть солі, які утворюватимуться внаслідок взаємодії лугів з газами, згадуваними у застереженні. Домішки солей карбонатів, сульфітів, сульфідів

Складіть відповідні хімічні рівняння:

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2

2KOH + SO2 = K2SO3 + H2O

2KOH + H2S = K2S + 2H2O 

 

Вправа 8 Здавна в лісистих місцевостях Франції, Німеччини, Богемії виготовляли скло із застосуванням деревної золи та золи папороті, очерету й інших рослин. Ця зола багата на поташ (калій карбонат). У 1764 році професор Петербурзької академії К.Г. Лаксман під час варіння скла замінив поташ (калій карбонат) натрій сульфатом. Складіть рівняння реакцій, які відбуваються під час сплавляння золи та натрій сульфату з кварцовим піском (силіцій (IV) оксидом). Класифікуйте ці хімічні реакції. Оцініть значення винаходу Лаксмана для збереження лісів.

K2CO3 + SiO2 = K2SiO3 + CO2

Na2SO4 + SiO2 = Na2SiO3 + SO3

 

Вправа 9 Доберіть приклади хімічних рівнянь, які відповідають перетворенням, наведеним на рисунку 33.8. Назвіть реагенти та продукти хімічних реакцій. Класифікуйте хімічні реакції.

1) Ca + S = CaS  Реакція сполучення

Кальцій, сірка, кальцій сульфід

2) Ca + H2SO4 = CaSO4 + H2↑ Реакція заміщення

Кальцій, сульфатна кислота, кальцій сульфат, водень

3) CaO + SO3 = CaSO4  Реакція сполучення

Кальцій оксид, сульфур (VI) оксид, кальцій сульфат

4) CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O

Кальцій оксид, сульфатна кислота, кальцій сульфат, вода

5) 2KOH + SO3 = K2SO4 + H2O

Калій гідроксид, сульфур (VI) оксид, калій сульфат, вода

6) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O Реакція обміну

Калій гідроксид, сульфатна кислота, калій сульфат, вода

7) 6KOH + 3Cl2 = KClO3 + 5KCl + 3H2O

Калій гідроксид, хлор, калій хлорат, калій хлорид, вода

8) 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4 Реакція обміну

Натрій гідроксид, купрум сульфат, купрум (II) гідроксид, натрій сульфат

9) Zn + FeSO4 = ZnSO4 + Fe Реакція заміщення

Цинк, ферум (II) сульфат, цинк сульфат, залізо

10) HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 Реакція обміну

Хлоридна кислота, аргентум (I) нітрат, аргентум (I) хлорид, нітратна кислота

11) Cl2 + 2NaBr = 2NaCl + Br2  Реакція заміщення

Хлор, натрій бромід, натрій хлорид, бром

12) CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl  Реакція обміну

Кальцій хлорид, натрій карбонат, кальцій карбонат, натрій хлорид

Інші завдання дивись тут...