Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Лише з формул основних оксидів складається рядок:

А SO3, CO2, P2O5 

Б SO3, CaO, Cr2O3 

В ВаO, CaO, Na2O

Г Al2O3, Cr2O3, ZnO

Відповідь: В

 

Вправа 2. Лише з формул одноосновних кислот складається рядок:

А HCl, HNO3, HF, H2S

Б HNO3, H2S, H2SO3, H2SO4

В HCl, HNO3, HF, HBr

Г HNO3, H2SO3, HF, HBr

Відповідь: В

 

Вправа 3. Формула основного оксиду, який реагує з водою, – це:

А ВaO Б SO3 В CuO Г Al2O3

Відповідь: А

 

Вправа 4. Формула оксиду, який реагує з хлоридною кислотою, – це: 

А CuO Б N2O В CO2 Г SO3

Відповідь: А

 

Вправа 5. Формула оксиду, який реагує з лугом, – це

А NO Б Na2O В CO2 Г CaO

Відповідь: В

 

Вправа 6. Метал, який витісняє водень із хлоридної кислоти, – це

А Cu Б Zn В Au Г Ag

Відповідь: Б

 

Вправа 7. Лише з формул лугів складається рядок:

А Zn(OH)2, NaOH, KOH 

Б NaOH, KOH, LiOH

В Cu(OH)2, Zn(OH)2, KOH

Г Fe(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2

Відповідь: Б

 

Вправа 8. За нагрівання розкладається на оксид і воду гідроксид, формула якого

А NaOH Б KOH В Zn(OH)2 Г RbOH

Відповідь: В

 

Вправа 9. Амфотерним і основним оксидами є

А FeO і CaO Б CO2 і CuO В Al2O3 і Na2O Г Fe2O3 і CO

Відповідь: В

 

Вправа 10. Кислотним і основним оксидами є:

А SO3 і MgO Б CO2 і Al2O3 В Na2O і FeO Г ZnO і SO2

Відповідь: А

 

Вправа 11. Кислотні властивості найяскравіше виражені в речовини, формула якої:

А NH3 Б H2S В HCl Г SiH4

Відповідь: В

 

Вправа 12. Лише з формул кислотних оксидів складається рядок:

А CO2, Mn2O7, SO3

Б Na2O, SiO2, Cr2O3

В CrO, SO2, CaO

Г CuO, Al2O3, FeO

Відповідь: А

 

Вправа 13. Кислотні властивості виявляє речовина, формула якої:

А PH3 Б CH4 В H2S Г NH3

Відповідь: В

 

Вправа 14. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

1. Oсновним оксидам відповідають основи.

2. Oсновні оксиди утворюють лише металічні елементи.

А лише перше

Б лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Вправа 15. Ферум (III) оксид є:

А несолетворним Б основним В кислотним Г амфотерним

Відповідь: Г

 

Вправа 16. Формула гідрату, який відповідає хром (VI) оксиду, – це

А Cr(OH)2

Б Cr(OH)3

В H2CrO4

Г HCrO2

Відповідь: В

 

Вправа 17. Лише з формул солетворних оксидів складається рядок:

А CO2, SO2, N2O, SO3 

Б CO, Cl2O7, P2O3, SO3

В NO, As2O5, Br2O5, SO3

Г CO2, SO2, P2O3, SeO3

Відповідь: Г

 

Вправа 18. Сіллю є речовина, формула якої:

А BаCl2
Б H2О В H2S Г SO2

Відповідь: А

 

Вправа 19. Формули кислотного і основного оксидів записані в рядку:

А SO2, MgO Б CO2, Al2O3 В Na2O, FeO Г ZnO, SO3

Відповідь: А

 

Вправа 20. Формули кислотного і основного оксидів записані в рядку:

А SO3, Al2O3 Б CO, Na2O В K2O, Fe2O3 Г CrO3, BaO

Відповідь: Відсутня правильна відповідь.

 

Вправа 21. Формули амфотерного гідроксиду й кислоти записані в рядку:

А H2SO4, Zn(OH)2 

Б KHSO4, NaOH

В Ca(OH)2, Be(OH)2

Г Al(OH)3, HNO3

Відповідь: Г

 

Вправа 22. Кислотний оксид може утворювати

А Sr Б Ca В Mn Г Cu

Відповідь: В

 

Вправа 23. Сульфур (VI) оксид реагує з кожною з двох речовин

А H2O, HCl Б O2, CaO В MgO, NaOH Г H2O, Cu

Відповідь: В

 

Вправа 24. Ферум (III) гідроксид утворюється внаслідок дії розчинів лугів на

А ферум (II) оксид

Б ферум (IІI) оксид

В розчини солей Феруму (II)

Г розчини солей Феруму (ІII)

Відповідь: Г

 

Вправа 25. Ферум (II) хлорид реагує з кожною з двох речовин

А MgO, HCl Б Zn, AgNO3 В HNO3, CO2  Г CaO, CO2

Відповідь: Б

 

Вправа 26. У схемі перетворень CaCO3 -> X1 -> X2 + NaCl речовина Х2 – це

А CaSO4 Б CaCl2
В CaO Г Ca(OH)2

Відповідь: А

CaCO3 + 2NaCl -> CaCl2 + Na2CO3

CaCl2 + Na2SO4 -> CaSO4 + 2NaCl

 

Вправа 27. У схемі перетворень речовинами Х1 і Х2 можуть бути відповідно:

А Fe2(SO4)3, Fe2O3

Б FePO4, Fe3O4

В Fe(NO3)3, Fe2O3

Г Fe(OH)3, Fe2(SO4)3

Відповідь: Г

Fe(NO3)3 + NaOH = NaNO3 + Fe(OH)3

Fe(OH)3+ H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O

Fe2(SO4)3+ NaOH = Na2SO4 + Fe(OH)3

  

Вправа 28. Карбон (IV) оксид реагує з кожною з двох речовин:

А Н2O, NaOH 

Б K2SO4, KOH

В Н2O, SO3

Г Н2SO4, Н2

Відповідь: А

 

Вправа 29. Унаслідок прожарювання хром (ІІІ) гідроксиду утворюється вода і:

А хром (ІІ) оксид

Б хром (ІІІ) оксид

В хром (ІІ) гідроксид

Г хром (VI) оксид

Відповідь: Б

2Cr(OH)3 = Cr2O3 + H2O

 

Вправа 30. Кальцій нітрат можна добути внаслідок взаємодії

А кальцій оксиду і барій нітрату

Б кальцій карбонату і калій нітрату

В кальцій гідроксиду і нітратної кислоти

Г кальцій ортофосфату і натрій нітрату

Відповідь: В

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O 

 

Вправа 31. Розведена сульфатна кислота реагуватиме з

А нікелем Б сріблом В киснем Г міддю

Відповідь: А

 

Вправа 32. Яка з речовин змінює забарвлення індикатора?

А Cu(OH)2
Б KOH В Fe(OH)3
Г Zn(OH)2

Відповідь: Б

 

Вправа 33. Яка з речовин реагує з кислотним оксидом?

А Cu(OH)2
Б KOH В Fe(OH)3
Г Zn(OH)2

Відповідь: Б

 

Вправа 34. Укажіть рівняння реакції нейтралізації.

А Zn+2HCl=ZnCl2+H2 

Б 2KOH+H2SO3=K2SO3+2H2O

В CaO+H2O=Ca(OH)2

Г 2K+2H2O=2KOH+H2

Відповідь: Б

 

Вправа 35. Генетичний ряд металу і реактиви правильно зазначені в рядку

А Na NaOH Na2O; O2, H2

Б Cu CuO Cu(OH)2; O2, H2O

В K K2O KOH; O2, H2O

Г Zn Zn(OH)2 ZnO; O2, H2O

Відповідь: В

K + O2 = K2O

K2O + H2O = 2KOH

 

Вправа 36. Які речовини реагуватимуть між собою?

А O2, SO3 Б Cu(OH)2, O2 В CaO, CO2 Г HCl, Au

Відповідь: В

CaO + CO2 = CaCO3

 

Вправа 37. Для здійснення перетворень за схемою Al(OH)3->AlCl3->Al(OH)3 необхідно послідовно використати

А хлор і водень

Б натрій хлорид і натрій гідроксид

В хлоридну кислоту і натрій гідроксид

Г хлоридну кислоту і воду

Відповідь: В

Al(OH)3+ 3HCl = AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

 

Вправа 38. Для здійснення перетворень за схемою P ->P2O5 ->H3PO4 -> Ca3(PO4)2 необхідно послідовно використати

А кисень, воду, кальцій гідроксид

Б воду, натрій ортофосфат, кальцій оксид

В кисень, водень, кальцій гідроксид

Г воду, натрій ортофосфат, кальцій гідроксид

Відповідь: А

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

 

Вправа 39. Формула речовини, яку пропущено в ланцюжку перетворень

Fe -> Х -> Fe(OH)2, – це

А FeO

В FeS

Б Fe(NO3)3

Г FeCl2

Відповідь: Г

 

Вправа 40. Формула речовини, яку пропущено в ланцюжку перетворень

Cu -> X -> CuCl2, – це

А CuO 

В Cu2O

Б Cu(OH)2

Г CuCO3

Відповідь: А

Cu + O2 = CuO

CuO + HCl = CuCl2 + H2O

 

Вправа 41. Схема перетворень Е->Е2О3->Е(ОН)3->ЕCl3 відповідає генетичному ряду

А натрій->натрій оксид->натрій гідроксид->натрій хлорид

Б алюміній->алюміній оксид->алюміній гідроксид->алюміній хлорид

В кальцій->кальцій оксид->кальцій гідроксид->кальцій хлорид

Г сірка->сульфур (ІV) оксид->сульфітна кислота->натрій сульфіт

Відповідь: Б

 

Вправа 42. Схема перетворень Е->Е2О->ЕОН->ЕCl відповідає генетичному ряду

А натрiй->натрій оксид->натрій гідроксид->натрій хлорид

Б алюміній->алюміній оксид->алюміній гідроксид->алюміній хлорид

В кальцій->кальцій оксид->кальцій гідроксид->кальцій хлорид

Г сірка->сульфур (ІV)->сульфітна кислота->натрій сульфіт

Відповідь: А

 

Вправа 43. Схема перетворень Е->ЕО->Е(ОН)2->Е(NO3)відповідає генетичному ряду

А натрiй->натрій оксид->натрій гідроксид->натрій хлорид

Б алюміній->алюміній оксид->алюміній гідроксид->алюміній хлорид

В кальцій->кальцій оксид->кальцій гідроксид->кальцій нітрат

Г сірка->сульфур (ІV) оксид->сульфітна кислота->натрій сульфіт

Відповідь: В

 

Вправа 44. Схема перетворень Е->ЕО2->Н2ЕО3->Na2ЕО3 відповідає генетичному ряду

А натрiй->натрій оксид->натрій гідроксид->натрій хлорид

Б алюміній->алюміній оксид->алюміній гідроксид->алюміній хлорид

В кальцій->кальцій оксид->кальцій гідроксид->кальцій нітрат

Г сірка->сульфур (ІV) оксид->сульфітна кислота->натрій сульфіт

Відповідь: Г

 

Вправа 45. Генетичний зв’язок – це зв’язок між речовинами

А різних класів, утворених одним хімічним елементом, пов’язаними взаємоперетвореннями, і відображує єдність їхнього походження

Б різних класів, утворених одним хімічним елементом, пов’язаних взаємоперетвореннями, і відображує відмінність їхнього походження

В однакових класів, утворених різними хімічними елементами, пов’язаних взаємоперетвореннями, і відображує єдність їхнього походження

Г речовинами однакових класів, утворених одним хімічним елементом, пов’язаних взаємоперетвореннями, і відображує єдність їхнього походження

Інші завдання дивись тут...