Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Що раніше вважали хімічним елементом і як визначають його нині? Раніше просту речовину, а сьогодні як вид атомів з певним зарядом ядра.

 

Вправа 2. Виберіть ознаки, які були використані А.-Л. Лавуазьє, В. Деберейнером, Дж. Ньюлендсом, Л.Мейєром для класифікації простих речовин та хімічних елементів:

а) властивості простих речовин;

б) поширеність елементів у природі;

в) склад характерних сполук;

г) значення відносних атомних мас;

д) значення валентності елементів.

А.-Л. Лавуазьє

а)

В. Деберейнером

а) г)

Дж. Ньюлендсом

г)

Л. Мейєром

г) д)

Вправа 3. Охарактеризуйте розміщення елементів кожної тріади Деберейнера в періодичній системі.

Першою тріадою є лужноземельні елементи: Ca,Sr, Ba, другою - лужні: Li, Na,K, третьою - халькогени: S, Se, Te, четвертою - галогени: Cl, Br, I , п'ятою - металічні: Fe, Co, Ni.

 

Вправа 4. Зіставте відносну атомну масу Брому з напівсумою відносних атомних мас Хлору і Йоду.

Ar(Br)=(Ar(Cl)+Ar(I)):2=(35,5+127):2=81,25

79,904 ≈ 81,25.

 

Вправа 5. Порівняйте ряд елементів Дж. Ньюлендса з їх послідовністю в періодичній системі Д.І.Менделєєва і знайдіть відмінності.

Відсутні інертні елементи,   Sc i V відсутні, Cr i Ti поміняні місцями.

Ряд елементів Дж.Ньюленса: H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Ti Mn Fe.

Інші завдання дивись тут...