Інші завдання дивись тут...

Вправа 1

Що раніше вважали хімічним елементом і як визначають його нині? Раніше вважали просту речовину, а сьогодні ― як вид атомів з певним зарядом ядра.

 

Вправа 2

Виберіть ознаки, які були використані А.-Л. Лавуазьє, В. Деберейнером, Дж. Ньюлендсом, Л.Мейєром для класифікації простих речовин та хімічних елементів:

а) властивості простих речовин;

б) поширеність елементів у природі;

в) склад характерних сполук;

г) значення відносних атомних мас;

д) значення валентності елементів.

А.-Л. Лавуазьє

а)

В. Деберейнером

г)

Дж. Ньюлендсом

г) а)

Л. Мейєром

г) д)

Вправа 3

Охарактеризуйте розміщення елементів кожної тріади Деберейнера в періодичній системі.

Першою тріадою є лужноземельні елементи: Ca,Sr,Ba;

другою ― лужні: Li,Na,K;

третьою ― халькогени: S,Se,Te;

четвертою ― галогени: Cl,Br,I;

п'ятою ― металічні: Fe,Co,Ni.

 

Вправа 4

Зіставте відносну атомну масу Брому з напівсумою відносних атомних мас Хлору і Йоду.

Обчислюємо за методом, запропонованим В. Деберейнером:

Ar(Br)=(Ar(Cl)+Ar(I)):2=(35,5+127):2=81,25

79,904  81,25

 

Вправа 5

Порівняйте ряд елементів Дж. Ньюлендса з їх послідовністю в періодичній системі Д.І.Менделєєва і знайдіть відмінності. Відсутні інертні елементи (Ne, Ar, Kr, Xe), деякі елементи побічних підгруп (Sc i V) відсутні чи поміняні місцями (Cr i Ti).

Ряд елементів Дж.Ньюленса: H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Ti Mn Fe.

Інші завдання дивись тут...