Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки

до підручника  

Попель П.П., Крикля Л.С. ХІМІЯ 8 КЛАС

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2021 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах! 

§ 1. Історичні відомості про перші спроби класифікації хімічних елементів, сторінка 6

§ 2. Періодичний закон, сторінка 12

§ 3. Періодична система хімічних елементів, сторінка 17

§ 4. Склад атомів, сторінка 22

§ 5. Сучасна модель атома, сторінка 28

§ 6. Електронна будова атомів, сторінка 35

§ 7. Радіуси атомів, сторінка 41

§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів, сторінка 44

§ 9. Характеристика хімічного елемента, сторінка 49

§ 10. Періодична закон, хімічний характер елементів і простих речовин, сторінка 52

§ 11. Періодична закон і властивості складних сполук, сторінка 58

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони, сторінка 67

§ 14. Йонний зв'язок. Йонні сполуки, сторінка 74

§ 15. Ковалентний зв'язок, сторінка 79

§ 16. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронегативність, сторінка 85

§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови, сторінка 89

§ 18. Кількість речовини, сторінка 97

§ 19. Молярна маса, сторінка 104

§ 20. Молярний об'єм. Закон Авогадро, сторінка 109

§ 21. Відносна густина газу, сторінка 115

§ 22. Оксиди, сторінка 123

§ 23. Основи, сторінка 127

§ 24. Кислоти, сторінка 131

§ 25. Солі, сторінка 138

§ 26. Будова, властивості та використання оксидів, сторінка 143

§ 27. Розрахунки за хімічними рівняннями, сторінка 150

§ 28. Властивості та використання основ, сторінка 156

§ 29. Властивості та використання кислот, сторінка 164

§ 30. Амфотерні оксиди і гідроксиди, сторінка 173

§ 31. Властивості та використання солей, сторінка 179

Практична робота 2, варіант 1 Дослідження властивостей, сторінка 189

Практична робота 2, варіант 2 Дослідження властивостей, сторінка 189

§ 32. Узагальнення знань про неорганічні речовини, сторінка 192

§ 33. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами, сторінка 198

Практична робота 3, варіант 1 Розв'язування експериментальних задач, сторінка 203

Практична робота 3, варіант 2 Розв'язування експериментальних задач, сторінка 203

§ 34. Неорганічні сполуки. Довкілля і людина, сторінка 205

Відповіді і розв'язки

до підручника  

Попель П.П., Крикля Л.С. ХІМІЯ 8 клас

ЗА ПРОГРАМОЮ 2016 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах! 

§ 1. Перші спроби класифікації хімічних елементів, сторінка 5

§ 2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва, сторінка 11
§ 3. Періодична система хімічних елементів, сторінка 16
§ 4. Будова атома, сторінка 21
§ 5. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону, сторінка 25
§ 6. Сучасна модель атома, сторінка 32
§ 7. Електронна будова атомів, сторінка 38
§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів, сторінка 44
§ 9. Характеристика хімічного елемента, сторінка 49
§ 10. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості, сторінка 52
§ 11. Періодична система і хімічні властивості сполук, сторінка 57

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони, сторінка 66

§ 14. Йонний зв'язок. Йонні сполуки, сторінка 73
§ 15. Ковалентний зв'язок, сторінка 78
§ 16. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронегативність, сторінка 83
§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови, сторінка 87
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1, сторінка 90
§ 18. Ступінь окиснення, сторінка 93

§ 19. Кількість речовини, сторінка 98

§ 20. Молярна маса, сторінка 105
§ 21. Молярний об'єм. Закон Авогадро, сторінка 109
§ 22. Відносна густина газу, сторінка 116

§ 23. Оксиди, сторінка 123

§ 24. Основи, сторінка 126
§ 25. Кислоти, сторінка 130
§ 26. Солі, сторінка 136
§ 27. Будова, властивості та використання оксидів, сторінка 140
§ 28. Розрахунки за хімічними рівняннями, сторінка 147
§ 29. Властивості та використання основ, сторінка 153
§ 30. Властивості та використання кислот, сторінка 159
§ 31. Амфотерні оксиди і гідроксиди, сторінка 169
§ 32. Властивості та використання солей, сторінка 174

§ 33. Способи добування оксидів, сторінка 185
§ 34. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів, сторінка 190
§ 35. Способи добування кислот, сторінка 193
§ 36. Способи добування солей, сторінка 197
§ 37. Узагальнення знань про неорганічні речовини, сторінка 202
§ 38. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами, сторінка 208

ПР №2, варіант 1 Розв'язування експериментальних задач, сторінка 212

ПР №2, варіант 2 Розв'язування експериментальних задач, сторінка 212

§ 39. Неорганічні сполуки. Довкілля і людина, сторінка 215

Інші ГДЗ дивись тут...