Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника  

Попель П.П., Крикля Л.С. "Хімія 8 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!  

РОЗДІЛ 1  

§ 1. Перші спроби класифікації хімічних елементів, сторінка 5
§ 2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва, сторінка 11
§ 3. Періодична система хімічних елементів, сторінка 16
§ 4. Будова атома, сторінка 21
§ 5. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону, сторінка 25
§ 6. Сучасна модель атома, сторінка 32
§ 7. Електронна будова атомів, сторінка 38
§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів, сторінка 44
§ 9. Характеристика хімічного елемента, сторінка 49
§ 10. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості, сторінка 52
§ 11. Періодична система і хімічні властивості сполук, сторінка 57

РОЗДІЛ 2 

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони, сторінка 66
§ 14. Йонний зв'язок. Йонні сполуки, сторінка 73
§ 15. Ковалентний зв'язок, сторінка 78
§ 16. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронегативність, сторінка 83
§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови, сторінка 87
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1, сторінка 90
§ 18. Ступінь окиснення, сторінка 93

РОЗДІЛ 3

§ 19. Кількість речовини, сторінка 98
§ 20. Молярна маса, сторінка 105
§ 21. Молярний об'єм. Закон Авогадро, сторінка 109
§ 22. Відносна густина газу, сторінка 116

РОЗДІЛ 4

§ 23. Оксиди, сторінка 123
§ 24. Основи, сторінка 126
§ 25. Кислоти, сторінка 130
§ 26. Солі, сторінка 136
§ 27. Будова, властивості та використання оксидів, сторінка 140
§ 28. Розрахунки за хімічними рівняннями, сторінка 147
§ 29. Властивості та використання основ, сторінка 153
§ 30. Властивості та використання кислот, сторінка 159
§ 31. Амфотерні оксиди і гідроксиди, сторінка 169
§ 32. Властивості та використання солей, сторінка 174

§ 33. Способи добування оксидів, сторінка 185
§ 34. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів, сторінка 190
§ 35. Способи добування кислот, сторінка 193
§ 36. Способи добування солей, сторінка 197
§ 37. Узагальнення знань про неорганічні речовини, сторінка 202
§ 38. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами, сторінка 208
§ 39. Неорганічні сполуки. Довкілля і людина, сторінка 215

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...