Інші завдання дивись тут...

Вправа 6

Скориставшись періодичною системою, скажіть, наскільки більше елементів відомо сьогодні, ніж було відомо Д.і.Менделєєву. На 55 елементів сьогодні відомо більше, ніж було відомо Д.І.Менделєєву,

бо 118-63=55

 

Вправа 7

Як ви розумієте значення слова «періодичність»? Які зміни у природі можна охарактеризувати цим словом? Зіставте за змістом слово «періодичність» зі словами «неперервність*, «поступовість». Періодичність у хімії — це повторення (властивостей, будови і т.д.) через певну кількість у їх природному ряду. У природі спостерігаємо поступову зміну пори року (зима, весна, літо, осінь), що періодично повторюється кожного року, поступову зміну дня і ночі, що періодично повторюється щодоби.

 

Вправа 8

Розмістіть елементи F, С, В, О, N у порядку послаблення їх неметалічного характеру.

Відповідь: F, O, N, C, B

Це елементи другого періоду періодичної системи, а в періодах неметалічні властивості посилюються зліва направо, а послаблюються справа наліво.

 

Вправа 9

У якого з елементів — Берилію чи Літію — металічний характер виражений яскравіше? У Літію

Це елементи другого періоду періодичної системи, а в періодах металічні властивості послаблюються зліва направо.

Який із відповідних металів має бути активнішим у хімічних реакціях? Літій

 

Вправа 10

Періодичною чи поступовою є зміна максимальних значень валентності елементів у їх природному ряду? Періодичною

Ряд хімічних елементів, складений за зростанням атомних мас, Д.І.Менделєєв назвав природним рядом, тобто таким, що існує незалежно від людини в самій природі. 

Відповідь проілюструйте прикладами.
У межах кожного періоду (фрагменті природного ряду) спостерігаємо поступову зміну максимальних значень валентності елементів від I до VIII, що періодично повторюється у їх природному ряду.

Валентність I II III IV V VI VII

Елементи

2 періоду
Li Be B C N O F

Елементи

3 періоду
Na Mg Al Si P S Cl

Вправа 11

Знайдіть у періодичній системі кілька пар елементів (крім згадуваних у параграфі), у кожній з яких елемент із більшим порядковим номером має меншу відносну атомну масу.

№18 Ar — 40

№27 Co  58,9

№52 Te  127,6

№90 Th  232 

№92 U  238

№94 Pu  244

№19 K  39,1

№28 Ni  58,7

№53 I  126,9

№91 Pa  231

№93 Np  237

№95 Am  243

Інші завдання дивись тут...