Інші завдання дивись тут...

Вправа 12. Що називають періодом і групою хімічних елементів?

Період - це фрагмент природного ряду елементів від лужного до інертного.

Група - стовпчик елементів у короткому варіанті періодичної системи або два стовпчики в її довгому варіанті.

 

Вправа 13. Скільки періодів у періодичній системі? Сім періодів

Порівняйте їх за кількістю елементів. У 1 періоді  2 елементи, в 2 і 3  по 8 елементів, в 4 і 5  по 18, в 6 і 7  32 елементи.

 

Вправа 14. Скільки груп у періодичній системі? Вісім

Скільки підгруп має кожна група? Дві

Як їх називають і розрізняють? Головна і побічна. У довгому варіанті періодичної системи головні підгрупи позначено літерою а, а побічні ― b, у короткому варіанті за розміщенням (ліворуч чи праворуч від центру клітинки), а також у двох варіантах ще й за кольором: клітинки елементів головних підгруп забарвлені в рожевий або жовтий колір, а елементів побічних підгруп ― у синій або зелений.

 

Вправа 15. Яка група періодичної системи містить найбільше елементів?

Третя група

Назвіть їх кількість. 37 елементів

Елементи (9) + лантаноїди (14) + актиноїди (14) = 37

 

Вправа 16. Заповніть таблицю:

Символ назва

Порядковий

номер

період група підгрупа
С Карбон 6 2 IV  a
As  Арсен  33 4 V а
 Fe  Ферум 26  4  VIII  b

Вправа 17. Назвіть елементи (вкажіть порядковий номер)), які розміщені:
а) у 2-му періоді, V групі; Нітроген №7

б) у 5-му періоді, IV групі, головній підгрупі; Станум №50
в) у 4-му періоді, VII групі, побічній підгрупі; Манган №25
г) у 6-му періоді, VIII групі, побічній підгрупі. Осмій №76, Іридій №77, Платина №78

 

Вправа 18. Серед наведених чисел знайдіть ті, які відповідають порядковим номерам металічних і неметалічних елементів: 1, 6, 11, 16, 20, З0, 35.

Металічні: 11, 20, 30
Неметалічні: 1, 6, 16, 35

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч ― неметалічні.

 

Вправа 19.3а розміщенням у періодичній системі Брому, Магнію, Мангану, Селену вкажіть, металічним чи неметалічним є кожний елемент.

Бром  неметалічний

Магній  металічний

Манган  металічний

Селен  неметалічний

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч ― неметалічні.

 

Вправа 20. Назвіть по два елементи, що найбільш подібні до:

а) Стронцію; Кальцій і Барій

б) Ніобію; Цирконій і Молібден

в) Стануму; Германій і Плюмбум

г) Хлору. Флуор і Бром

Подібні властивості виявляють елементи, що належать до однієї групи головної підгрупи. Подібними є металічні елементи побічних підгруп у великих періодах. 

Інші завдання дивись тут...