Інші завдання дивись тут...

Вправа 12 / 10 (2021)

Що називають періодом і групою хімічних елементів?

Період  це фрагмент природного ряду елементів від лужного до інертного.

Група  стовпчик елементів у короткому варіанті періодичної системи або два стовпчики в її довгому варіанті.

 

Вправа 13 / 11 (2021)

Скільки періодів у періодичній системі? Сім періодів.

Порівняйте їх за кількістю елементів. 

У 1 періоді  2 елементи, 

в 2 і 3  по 8 елементів, 

в 4 і 5  по 18, 

в 6 і 7  32 елементи.

 

Вправа 14 / 12 (2021) 

Скільки груп у періодичній системі? Вісім

Скільки підгруп має кожна група? Дві

Як їх називають і розрізняють? Головна і побічна. У довгому варіанті періодичної системи головні підгрупи позначено літерою а, а побічні ― b, у короткому варіанті за розміщенням (ліворуч чи праворуч від центру клітинки), а також у двох варіантах ще й за кольором: клітинки елементів головних підгруп забарвлені в рожевий або жовтий колір, а елементів побічних підгруп ― у синій або зелений.

 

Вправа 15 / 13 (2021)

У якій групі періодичної системи міститься найбільше елементів? Третій.

Назвіть їх кількість. 37 елементів

Елементи (9) + лантаноїди (14) + актиноїди (14) = 37

 

Вправа 14 (2021)

Які відомості про елемент №9 надає періодична система? Символ (або знак) F, порядковий номер 9, назва елемента флуор, назва простої речовини фтор  це неметал, значення відносної атомної маси Ar(F)=19, дані про електронну будову атома.

 

Вправа 16 / 15 (2021)

 Заповніть таблицю:

Символ назва

Порядковий

номер

період група підгрупа
С Карбон 6 2 IV  a
As  Арсен  33 4 V а
 Fe  Ферум 26  4  VIII  b

Вправа 17 / 16 (2021) 

Назвіть хімічні елементи, які розміщені:

а) у 2-му періоді, V групі; Нітроген N (порядковий №7)

б) у 5-му періоді, IV групі, головній підгрупі; Станум Sn (порядковий №50)

в) у 4-му періоді, VII групі, побічній підгрупі; Манган Mn (порядковий №25)

г) у 6-му періоді, VIII групі, побічній підгрупі. Осмій Os (порядковий №76), Іридій Ir (порядковий №77), Платина Pt (порядковий №78)

 

Вправа 17 (2021) 

Серед наведених чисел знайдіть ті, які відповідають порядковим номерам металічних і неметалічних елементів.

Гідроген H  неметалічний елемент

Карбон С  неметалічний елемент

11 Натрій Na  металічний елемент

16 Сульфур S  неметалічний елемент

20 Кальцій Ca  металічний елемент

З0 Цинк Zn  металічний елемент

36 Криптон Kr  неметалічний елемент

Розпізнати елементи можна так: у довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч ― неметалічні.

 

Вправа 18

Серед наведених чисел знайдіть ті, які відповідають порядковим номерам металічних і неметалічних елементів.

Гідроген H  неметалічний елемент

Карбон С  неметалічний елемент

11 Натрій Na  металічний елемент

16 Сульфур S  неметалічний елемент

20 Кальцій Ca  металічний елемент

З0 Цинк Zn  металічний елемент

35 Бром Br  неметалічний елемент

 

Вправа 19 / 18 (2021)

3а розміщенням у періодичній системі Брому, Магнію, Мангану, Селену вкажіть, металічним чи неметалічним є кожний елемент.

Бром Br (порядковий №35)  неметалічний елемент

Магнію Mg (порядковий №12)  металічний елемент

Мангану Mn (порядковий №25)  металічний елемент

Селен Se (порядковий №34)  неметалічний елемент

Розпізнати елементи можна так: в довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч ― неметалічні.

 

Вправа 19 (2021)

Назвіть по два елементи, що найбільш подібні до:

а) Стронцію (II група, головна підгрупа)Кальцій і Барій

б) Фосфору (V група, головна підгрупа)Нітроген і Арсен

в) Стануму (IV група, головна підгрупа)Германій і Плюмбум

г) Хлору (VII група, головна підгрупа)Флуор і Бром

Подібні властивості виявляють елементи, що належать до однієї групи головної підгрупи. Подібними є також металічні елементи побічних підгруп у великих періодах. 

 

Вправа 20

Назвіть по два елементи, що найбільш подібні до:

а) Стронцію (II група, головна підгрупа)Кальцій і Барій

б) Ніобію (V група, побічна підгрупа)Цирконій і Молібден

в) Стануму (IV група, головна підгрупа)Германій і Плюмбум

г) Хлору (VII група, головна підгрупа)Флуор і Бром

Інші завдання дивись тут...