Інші завдання дивись тут...

Вправа 21. Які частинки входять до складу атома? Протони, електрони, нейтрони

Чим вони різняться? Зарядом (протони мають позитивний заряд, електрони - негативний, нейтрони - не мають заряду) і масою

Який склад атомного ядра? Протони і нейтрони

 

Вправа 22. Яких частинок у будь-якому атомі однакова кількість? Протонів і електронів

 

Вправа 23. Чи існують елементи, в атомах яких немає:

а) протонів? Не існують

б) нейтронів? Існують.

Наприклад, Гідроген 1Н має число протонів N(p+)=1, нуклонне число A=1, тому число нейтронів N(n0)=A-N(p+)=1-1=0

 

Вправа 24. Заповніть порожні клітинки в таблиці:

назва символ

порядковий

номер

(протонне

число)

нуклонне

число

протонів електронів нейтронів
Цезій Cs 55 133 55 55 78
Алюміній Al 13 27 13 13 14
Кобальт Co 27 59 27 27 32

Вправа 25. Запишіть символи елементів Кобальту, Ауруму і Вісмуту разом із відповідними протонними і нуклонними числами.

5927Со 19779Au 20983Bi

Вправа 26. Укажіть елемент, атом якого має найбільшу кількість електронів: Si, В, N, Сl.

Відповідь: Сl

Порядковий номер хімічного елемента в Періодичній системі вказує на кількість електронів: Si (14), В (5), N (7), Сl (17).

 

Вправа 27. Знайдіть у переліку елемент, атом якого має найменшу кількість протонів: С, Mg, К, Аг.

Відповідь: С

Порядковий номер хімічного елемента в Періодичній системі вказує на кількість протонів: С (6), Mg (12), К (19), Аг (18).

 

Вправа 28. Укажіть елемент, атом якого має найбільшу кількість нейтронів: Sc, As, Mn.

Відповідь: As

Кількість нейтронів в атомах можна обчислити, використавши значення відносних атомних

мас, за формулою:  N(n0)=Ar-Z, де

N(n0) - кількість нейтронів,  Ar - відносна атомна маса, Z - порядковий номер елемента.

Отже, для:

Sc маємо N(n0)=45-21=24

As маємо N(n0)=75-33=42

Mn маємо N(n0)=55-25=30

Інші завдання дивись тут...