Інші завдання дивись тут...

Вправа 21 / 20 (2021) 

Які частинки входять до складу атома? Протони, електрони, нейтрони.

Чим вони різняться? Зарядом (протони мають позитивний заряд, електрони ― негативний, нейтрони ― не мають заряду).

Який склад атомного ядра? Протони і нейтрони.

 

Вправа 22 / 21 (2021)

Яких частинок у будь-якому атомі однакова кількість? Протонів і електронів.

 

Вправа 23 / 22 (2021) 

Чи існують елементи, в атомах яких немає:

а) протонів? Не існують (кількість протонів визначає заряд ядра атома і кількісно співпадає з порядковим номером хімічного елемента)

б) електронів? Не існують.

б) нейтронів? Існують (Гідроген 1Н має число протонів N(p+)=1, нуклонне число A=Ar(H)=1, тому число нейтронів N(n0)=A-N(p+)=1-1=0)

 

Вправа 25 / 23 (2021) 

Запишіть символи елементів Кобальту, Ауруму і Вісмуту разом із відповідними протонними і нуклонними числами.

Протонне число вказують нижнім індексом зліва від символу елемента і він кількісно збігається з порядковим номером елемента. Значення нуклонного числа записують верхнім індексом зліва від символу елемента і він майже збігається з відносною атомною масою, що наведена в періодичній системі.

5927Со 19779Au 20983Bi

Вправа 26 / 24 (2021)

Укажіть елемент, атом якого має найбільшу кількість електронів: Si, В, N, Сl.

Кількість електронів у атомі збігається з порядковим номером хімічного елемента, тому Si має 14 електронів 14, В ― 15 електронів, N ― 7 електронів,  Сl ― 17 електронів, отже, найбільше електронів у Хлора Cl.

 

Вправа 27 / 25 (2021)

Знайдіть у переліку елемент, атом якого має найменшу кількість протонів: С, Mg, К, Аг.

Кількість протонів у атомі збігається з порядковим номером хімічного елемента, тому C має 6 протонів, Mg ― 12 протонів K ― 19 протонів, Ar ― 18 протонів, отже, найменше протонів у Карбона С.

 

Вправа 24 / 26 (2021) 

Заповніть порожні клітинки в таблиці:

назва символ

порядковий

номер

(протонне

число)

нуклонне

число

протонів електронів нейтронів
Цезій Cs 55 133 55 55 78
Алюміній Al 13 27 13 13 14
Кобальт Co 27 59 27 27 32

Вправа 28 / 27 (2021) 

Укажіть елемент, атом якого має найбільшу кількість нейтронів: Sc, As, Mn.

Кількість нейтронів в атомах можна обчислити, використавши значення відносних атомних

мас, за формулою:  N(n0)=Ar-Z, де N(n0 кількість нейтронів,  Ar  відносна атомна маса,

 порядковий номер елемента. Отже, для:

Sc N(n0)=45-21=24

As N(n0)=75-33=42 Отже, атом Арсена As  має найбільшу кількість нейтронів.

Mn N(n0)=55-25=30

 

Вправа 28 (2021)  

В атомі якого хімічного елемента містяться 24 нейтрони і 42 інші частинки? Скандій Sc

Кількість нейтронів в атомах можна обчислити, використавши значення відносних атомних

мас, за формулою:  N(n0)=Ar-Z, де N(n0 кількість нейтронів,  Ar  відносна атомна маса,

 порядковий номер елемента. Отже, 24 = 45  21, тобто Ar=45, а Z=21. Кількість протонів і електронів у атомі збігається з порядковим номером хімічного елемента, тому інших частинок 21+21=42. Отже, це Скандій Sc.

Інші завдання дивись тут...