Інші завдання дивись тут...

Вправа 29 Що таке ізотопи, нукліди? Як їх позначають? Відповідь проілюструйте прикладами.

Ізотопи — це види атомів одного елемента з різною кількістю нейтронів.

Напр., ізотопи Гідрогену позначають так 11Н, 21Н, 31Н  чи 1Н, 2Н, 3Н

Будь-який вид атомів називаю нуклідом.

Нуклідами є види атомів різних елементів, напр., 1Н, 12С, 35Cl

 

Вправа 30 Скільки протонів, нейтронів та електронів має кожний із таких нуклідів:

20Ne      

N(p+) = 10

20-10=10

N(n0) = 10

N(e-) = 10

21Ne       

N(p+) = 10

21-10=11

N(n0) = 11

N(e-) = 10

40K         

N(p+) = 19

40-19=21

N(n0) = 21

N(e-) = 19

40Ca        

N(p+) = 20

40-20=20

N(n0) = 20

N(e-) = 20

192Pt         

N(p+) = 78

192-78=114

N(n0) = 114

N(e-) = 78

Оскільки атом електронейтральний, він містить однакову кількість протонів N(p+) і електронів N(e-), що дорівнює порядковому номеру елемента. Кількість нейтронів N(n0) становить різницю між нуклонними числом і кількістю протонів (порядковим номером елемента).

 

Вправа 31 Наведіть повні позначення таких нуклідів: Нітроген-15, Неон-22, Сульфур-33.

157N 2210Ne 3316S

Верхнім індексом зліва від символу елемента вказують нуклонне число, а нижнім індексом - протонне число (порядковий номер елемента).

 

Вправа 32 Чим різняться нукліди: Титан-50, Ванадій-50, Хром-50?

Кількістю протонів (22, 23, 24) і кількістю нейтронів (50-22=28, 50-23=27, 50-24=26)

Дивись пояснення до вправи 30.

 

Вправа 33 Ураховуючи, що в природі існують два нукліди Гідрогену (1H, 2Н) і три нукліди Оксигену (16О,17О, 18О), визначте, скільки може бути різновидів молекул води. Напишіть їх хімічні формули з позначенням нуклідів (на зразок 1Н2Н16О). Скільки значень маси може мати молекула води?

молекули води

1Н216О, 2Н216О, 1Н2Н16О,

1Н217О, 2Н217О, 1Н2Н17О,

1Н218О, 2Н218О, 1Н2Н18О.

  значення маси

18      20      19

19      21      20

20      22      21

Пояснення. Масове число=нуклонне число. Напр., для 1Н216О 1+1+16=18, для 2Н216О 2+2+16=20, для 1Н2Н16О 1+2+16=19 і т.д.

Відповідь: може бути дев'ять різновидів молекул води. Молекула води може мати п'ять значень маси: 18,19,20,21,22.

 

Вправа 34 Один учень сказав, що відносна маса атома дорівнює відносній атомній масі відповідного елемента, наведеній у періодичній системі, а інший йому заперечив. Хто з учнів правий? Перший учень

 

Вправа 35 Природний Магній складається з ізотопів 24Mg, 25Mg тa 26Mg. Атомна частка першого нукліда становить 78,7%, а другого — 10,1%. Обчисліть відносну атомну масу елемента.

Дано: Х(24Mg)=78,7%, або 0,787

Х(25Mg)=10,1%, або 0,101

Знайти: Ar(Mg)-?

Розв'язування:

1) Знаходимо атомну частку нукліду 26Mg:

Х(26Mg)=1-Х(24Mg)-Х(25Mg)=1-0,787-0,101=0,112

2) Обчислюємо відносну атомну масу елемента за формулою:

Ar1A12A23A3, де х - атомна частка елемента, А - нуклонне число.

Ar(Mg)=Х(24Mg)A(24Mg)+Х(25Mg)A(25Mg)+Х(26Mg)A(26Mg)

Ar(Mg)=240,787+250,101+260,112=24,325

Відповідь: Ar(Mg) = 24,325

 

Вправа 36 Елемент Бор має два природних нукліди. Атомна частка нукліда 11В становить 80,43%. Використавши точне значення відносної атомної маси Бору, наведене в періодичній системі, визначте другий нуклід цього елемента.

Дано: Х(11В)=80,43%, або 0,8043; Ar(B)=10,81

Знайти: хВ-?

Розв'язування:

1) Знаходимо атомну частку нукліду хВ:

Х(хВ)=1-Х(11В)=1-0,8043=0,1957

2) З формули Ar1A12A2де х - атомна частка елемента, А - нуклонне число, знаходимо нуклонне число другого нукліда А2=(Ar1A1)/Х2

А2=(Ar(B)-X(11B)•А(11В)):X(xB)=(10,81-11•0,8043):0,1957=10

Другий нуклід цього елемента 10В

Відповідь: 10В

 

Вправа 37 У чому відмінність між сучасним формулюванням періодичного закону і тим, яке дав Д.І.Менделєєв? У сучасному формулюванні властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від зарядів ядер атомів, а не від значень атомних мас, як сформулював Д.І.Менделєєв.

Інші завдання дивись тут...