Інші завдання дивись тут...

Вправа 29. Що таке ізотопи, нукліди? Як їх позначають? Відповідь проілюструйте прикладами.

Ізотопи - це види атомів одного елемента з різною кількістю нейтронів.

Напр., ізотопи Гідрогену позначають так 11Н, 21Н, 31Н  чи 1Н, 2Н, 3Н.

Будь-який вид атомів називаю нуклідом.

Нуклідами є види атомів різних елементів, напр., 1Н, 12С, 35Cl.

 

Вправа 30. Скільки протонів, нейтронів та електронів має кожний із таких нуклідів:

20Ne      

N(p+) = 10

N(n0) = 10

N(e-) = 10

21Ne       

N(p+) = 10

N(n0) = 11

N(e-) = 10

40K         

N(p+) = 19

N(n0) = 21

N(e-) = 19

40Ca        

N(p+) = 20

N(n0) = 20

N(e-) = 20

192Pt         

N(p+) = 78

N(n0) = 114

N(e-) = 78

Вправа 31. Наведіть повні позначення таких нуклідів: Нітроген-15, Неон-22, Сульфур-33.

157N 2210Ne 3316S

Вправа 32. Чим різняться нукліди: Титан-50, Ванадій-50, Хром-50?

Кількістю протонів (22, 23, 24) і кількістю нейтронів (50-22=28, 50-23=27, 50-24=26)

 

Вправа 33. Ураховуючи, що в природі існують два нукліди Гідрогену (1H, 2Н) і три нукліди Оксигену (16О,17О, 18О), визначте, скільки може бути різновидів молекул води. Напишіть їх хімічні формули з позначенням нуклідів (на зразок 1Н2Н16О). Скільки значень маси може мати молекула води?

молекули води

1Н216О, 2Н216О, 1Н2Н16О,

1Н217О, 2Н217О, 1Н2Н17О,

1Н218О, 2Н218О, 1Н2Н18О.

  значення маси

18      20      19

19      21      20

20      22      21

Масове число = нуклонне число. Напр., для 1Н216О 1+1+16=18, для 2Н216О 2+2+16=20, для 1Н2Н16О 1+2+16=19 і т.д.

Відповідь: може бути дев'ять різновидів води. Молекула води може мати п'ять значень маси: 18,19,20,21,22.

 

Вправа 35. Природний Магній складається з ізотопів 24Mg, 25Mg тa 26Mg. Атомна частка першого нукліда становить 78,7 %, а другого — 10,1 %. Обчисліть відносну атомну масу елемента.

Дано: Х(24Mg)=78,7% або 0,787;

Х(25Mg)=10,1% або 0,101

Знайти Ar(Mg)-?

Розв'язання:

1) Обчислимо атомну частку нукліду 26Mg.

Х(26Mg)=1-Х(24Mg)-Х(25Mg)=1 - 0,787 - 0,101 = 0,112

2) Обчислюємо відносну атомну масу елемента за формулою:

Ar = Х1A12A23A3, де х - атомна частка елемента, А - нуклонне число.

Ar(Mg) = Х(24Mg)A(24Mg)+Х(25Mg)A(25Mg)+Х(26Mg)A(26Mg)

Ar(Mg) = 240,787+250,101+260,112=24,3

Відповідь: Ar(Mg) = 24,3.

 

Вправа 36. Елемент Бор має два природних нукліди. Атомна частка нукліда 11В становить 80,43 %. Використавши точне значення відносної атомної маси Бору, наведене в періодичній системі, визначте другий нуклід цього елемента.

Дано: Х(11В)=80,43% або 0,8043;

Ar(B)=10,81

Знайти хВ-?

Розв'язання:

З формули Ar = Х1A12A2, де х - атомна частка елемента, А - нуклонне число, знаходимо нуклонне число нукліда

А2 = (Ar - Х1A1)/Х3.

А2 = (10,81-8,8473)/0,1957=10

Другий нуклід цього елемента 10В

Відповідь: 10В.

 

Вправа 37. У чому відмінність між сучасним формулюванням періодичного закону і тим, яке дав Д.І.Менделєєв? У сучасному формулюванні властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від зарядів ядер атомів, а не від значень атомних мас, як сформулював Д.І.Мендєлєєв.

Інші завдання дивись тут...