Інші завдання дивись тут...

Вправа 38. Що таке орбіталь? Частину простору в атомі, де перебування електрона наймовірніше, називають орбіталлю.

Які форми мають s- і р- орбіталі? S-орбіталь має форму кулі (сферичну), р-орбіталь має форму гантелі (об'ємної вісімки).

 

Вправа 39. Як розміщені у просторі р-орбіталі одного атома? У просторі вздовж осей х, у, z, тому їх ще називають Рх-, Ру-, Рz-орбіталями.

 

Чому в позначенні s-орбіталі немає індексу (наприклад, Sх)? У просторі - сферична, в центрі координат розміщене ядро атома.

 

Вправа 40. Знайдіть відповідність.

Відповідь: 1-Ґ), 2-Г), 3-Б).

 

Вправа 41. Назвіть характеристики, за якими один електрон може відрізнятися від іншого чи бути подібним до нього. Формою орбіталі, спіном, енергією та спарений він чи ні. 

 

Вправа 42. Енергія якої частинки менша: s-електрона на 1-му енергетичному рівні чи р-електрона на 2-му енергетичному рівні? Відповідь поясніть.

Енергія s-електрона на 1-му енергетичному рівні менша за р-електрона на 2-му енергетичному рівні, бо чим компактніша орбіталь і чим ближче до ядра перебуває електрон, тим його енергія менша. 

 

Вправа 43. Чи завжди енергія електрона 3-го енергетичного рівня більша, ніж електрона 2-го рівня? Так, бо електрони першого рівня мають найменшу енергію, другого - вищу, а третього - ще вищу.

Чи зміниться відповідь, якщо порівнювати енергію електрона 4-го рівня і електрона 3-го рівня? Використайте схему 2. Так. Енергія 4-s-підрівня менша ніж енергія 3-d-підрівня, хоча в даному випадку d-підрівень розташований на ближчому до ядра електронному рівні.

 

Вправа 44. Який запис дає більше інформації про електрони: електронна формула чи її графічний варіант? Графічний.

Чому? Не лише кількість, але й розміщення: вона показує спарені чи неспарені електрони і чи є вакантна орбіталь.

 

Вправа 45. Серед указаних підрівнів назвіть ті, які в атомі неможливі: 6р, 2d, 1р, 5s.

Інші завдання дивись тут...