Інші завдання дивись тут...

Вправа 38. Що таке орбіталь? Частину простору в атомі, де перебування електрона наймовірніше, називають орбіталлю.

Які форми мають s- і р- орбіталі? S-орбіталь має форму кулі (сферичну), р-орбіталь має форму об'ємної вісімки (гантелі, причому ядро атома міститься у місці звуження гантелі).

 

Вправа 39. Як розміщені у просторі р-орбіталі одного атома? У просторі вздовж осей х, у, z, тому їх ще називають Рх-, Ру-, Рz-орбіталями.

 

Чому в позначенні s-орбіталі немає індексу (наприклад, Sх)? Бо s-орбіталь не розміщується в просторі на одній з осей координат (наприклад, х), а є сферичною, в центрі координат розміщене ядро атома.

 

Вправа 40. Знайдіть відповідність.

1. 

 

2.  

   

3. 

а) заповнена орбіталь;

б) спарені електрони;

в) електрони з протилежними

    спінами;

г) неспарений електрон;

ґ) порожня вакантна орбіталь.

Відповідь: 1-ґ), 2-г), 3-а),б),в)

 

Вправа 41. Назвіть характеристики, за якими один електрон може відрізнятися від іншого чи бути подібним до нього. Формою орбіталі, спіном, енергією.

 

Вправа 42. Енергія якої частинки менша: s-електрона на 1-му енергетичному рівні чи р-електрона на 2-му енергетичному рівні? Відповідь поясніть. Енергія s-електрона на 1-му енергетичному рівні менша за р-електрона на 2-му енергетичному рівні, бо чим компактніша орбіталь і чим ближче до ядра перебуває електрон, тим його енергія менша.

 

Вправа 43. Чи завжди енергія електрона 3-го енергетичного рівня більша, ніж електрона 2-го рівня? Завжди, бо електрони першого енергетичного рівня мають найменшу енергію, другого - вищу, а третього - ще вищу.

Чи зміниться відповідь, якщо порівнювати енергію електрона 4-го рівня і електрона 3-го рівня? Використайте схему 2. Зміниться. Енергія 4-s-підрівня менша ніж енергія 3-d-підрівня, хоча в даному випадку d-підрівень розташований на ближчому до ядра енергетичному рівні.

 

Вправа 44. Який запис дає більше інформації про електрони: електронна формула чи її графічний варіант? Графічний. 

Чому? Дає інформацію не лише про кількість, але й розміщення: показує спарені чи неспарені електрони, наявність вакантних орбіталей.

 

Вправа 45. Серед указаних підрівнів назвіть ті, які в атомі неможливі: 6р, 2d, 1р, 5s.

Відповідь: 2d, 1p

Другий енергетичний рівень (вказує коефіцієнт перед буквою) не має d-підрівня, перший енергетичний рівень — p-підрівня.

Інші завдання дивись тут...