Інші завдання дивись тут...

Вправа 46. Атом елемента 2-го періоду на останньому енергетичному рівні має 6 електронів. Скільки серед них спарених електронів, а скільки — неспарених? 4 спарених і 2 неспарених.

Цим атомом є Оксиген, электронна формула якого 1s22s22p4, а графічна має вигляд:

Із 6 електронів на останньому (2) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 4 р-електрони, з яких 2 р-електрони спарені і 2 р-електрони неспарені, разом є 4 спарених і 2 неспарених електрони.

 

Вправа 47. Атоми яких елементів 2-го періоду мають:

а) один неспарений електрон;

 Літій 1s22s1 

 

 Бор 1s22s22p1

 

 

 Флуор 1s22s22p5

 

б) два неспарені електрони?

Карбон 1s22s12p2

 


Оксиген 1s22s22p4

 

 

Вправа 48. Назвіть елемент, атом якого має таку електронну формулу:

а) 1s2; №2 Гелій    

б) 1s22s22p63s1; №11 Натрій     

в) [He]2s22p5; №9 Флуор    

г) [Ne]3s1. №11 Натрій

Cума електронів у записі електронної формули атома елемента чисельно дорівнює його порядковому номеру, тому знаходимо суму електронів і визначаємо відповідний елемент.

а) всього 2 електрони, тому №2 - це Гелій;

б) всього 11 електронів, бо 1s22s22p61s1 : 2+2+6+1=11, №11 - це Натрій;

б) всього 9 електронів, бо [He]2s22p5, або 1s22s22p5 : 2+2+5=9, №9 - це Флуор;

в) всього 11 електронів, бо [Ne]3s1, або 1s22s22p63s1: 2+2+6+1=11, №11 - це Натрій.

 

Вправа 49. Назвіть два елементи, в атомах яких кількість усіх s- і всіх р-електронів однакова.

Оксиген 1s22s22p4 має 4 s-електрони і 4 р-електрони

Магній 1s22s22p63s2 має 6 s-електронів і 6 р-електронів

 

Вправа 50. Яке значення валентності може мати елемент, якщо його атом має електронну формулу:
а) 1s22s22p63s23p3; Три

На останньому (3) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 3 р-електрони, які є неспареними, разом є 2 спарених і 3 неспарених електрони, а на можливе значення валентності елемента вказує кількість неспарених електронів в його атомі, тому може бути валентність три;

б) [Ne]3s23p5? Один

На останньому (3) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 5 р-електронів, з яких 4 р-електрони є спареними і 1 р-електрон є неспареним, разом є 6 спарених і 1 неспарений електрони, а на можливе значення валентності елемента вказує кількість неспарених електронів в його атомі, тому може бути валентність один. 

  Інші завдання дивись тут...