Інші завдання дивись тут...

Вправа 46 / 37 (2021)

Атом елемента 2-го періоду на останньому енергетичному рівні має 6 електронів. Скільки серед них спарених електронів, а скільки — неспарених? 4 спарених і 2 неспарених.

Цим атомом є Оксиген, электронна формула якого 1s22s22p4, а графічна має вигляд:

Із 6 електронів на останньому (2) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 4 р-електрони, з яких 2 р-електрони спарені і 2 р-електрони неспарені, разом є 4 спарених і 2 неспарених електрони.

 

Вправа 47 / 38 (2021)

Атоми яких елементів 2-го періоду мають:

а) один неспарений електрон; Літій, Бор, Флуор

 Літій 1s22s1 

 

 Бор 1s22s22p1

 

 

 Флуор 1s22s22p5

 

б) два неспарені електрони? Карбон, Оксиген

Карбон 1s22s12p2

 


Оксиген 1s22s22p4

 

 

Вправа 39 (2021) 

Назвіть елемент, атом якого має таку електронну формулу:

а) 1s2; Гелій

Сума електронів у записі електронної формули атома елемента чисельно дорівнює його порядковому номеру, тому знаходимо суму електронів і визначаємо відповідний елемент. Всього 2 електрони, тому №2  це Гелій;

б) 1s22s22p63s1; Натрій

Сума електронів у записі електронної формули атома елемента чисельно дорівнює його порядковому номеру, тому знаходимо суму електронів і визначаємо відповідний елемент. Всього 11 електронів, бо 1s22s22p61s1 : 2+2+6+1=11, №11  це Натрій;

в) [He]2s22p5; Флуор    

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ...2s22p5. Заповнюється другий рівень, значить, елемент розташований у 2-му періоді. На зовнішньому рівні в нього 2+5=7 електронів, отже, елемент розташований у VІІ групі, це р-елемент, тому — в  головній підгрупі. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 2-го періоду й VII групи. Цей елемент — Флуор;

г) [Ne]3s2. Магній

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ...3s2. Заповнюється третій рівень, значить, елемент розташований у 3-му періоді. На зовнішньому рівні в нього 2 електрони, отже, елемент розташований у ІI групі, це s-елемент, тому — в головній підгрупі. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 3-го періоду й II групи. Цей елемент — Магній.

 

Вправа 48 

Назвіть елемент, атом якого має таку електронну формулу:

а) 1s2Гелій

Сума електронів у записі електронної формули атома елемента чисельно дорівнює його порядковому номеру, тому знаходимо суму електронів і визначаємо відповідний елемент. Всього 2 електрони, тому №2  це Гелій;

б) 1s22s22p63s1Натрій

Сума електронів у записі електронної формули атома елемента чисельно дорівнює його порядковому номеру, тому знаходимо суму електронів і визначаємо відповідний елемент. Всього 11 електронів, бо 1s22s22p61s1 : 2+2+6+1=11, №11  це Натрій;

в) [He]2s22p5Флуор    

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ...2s22p5. Заповнюється другий рівень, значить, елемент розташований у 2-му періоді. На зовнішньому рівні в нього 2+5=7 електронів, отже, елемент розташований у VІІ групі, це р-елемент, тому — в  головній підгрупі. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 2-го періоду й VII групи. Цей елемент — Флуор;

г) [Ne]3s1Натрій

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ...3s1. Заповнюється третій рівень, значить, елемент розташований у 3-му періоді. На зовнішньому рівні в нього 1 електрон, отже, елемент розташований у І групі, це s-елемент, тому — в головній підгрупі. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 3-го періоду й I групи. Цей елемент — Натоій.

 

Вправа 49 / 40 (2021)

Назвіть два елементи, в атомах яких кількість усіх s- і всіх р-електронів однакова.

Оксиген 1s22s22p4 має 4 s-електрони і 4 р-електрони

Магній 1s22s22p63s2 має 6 s-електронів і 6 р-електронів

 

Вправа 41 (2021)

Укажіть хімічний елемент, електронну будову атома якого описує графічна формула в підручнику.

а) Aлюміній Аl 

Графічна формула містить три енергетичні рівні, значить, елемент розташований у 3-му періоді. На останньому (3) енергетичному рівні є 2 s-електрони та 1 р-електрон, разом три зовнішні електрони, отже, елемент розташований у ІІІ групі, це р-елемент, тому — в головній підгрупі. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 3-го періоду й ІІІ групи. Цей елемент — Алюміній Al. 

б) Сульфур S

Графічна формула містить три енергетичні рівні, значить, елемент розташований у 3-му періоді. На останньому (3) енергетичному рівні є 2 s-електрони та 4 р-електрони, разом шість зовнішніх електронів, отже, елемент розташований у VІ групі, це р-елемент, тому — в головній підгрупі. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 3-го періоду й VІ групи. Цей елемент Сульфур S.

 

Вправа 50

Яке значення валентності може мати елемент, якщо його атом має електронну формулу:

а) 1s22s22p63s23p3; Три

На останньому (3) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 3 р-електрони, які є неспареними, а на можливе значення валентності елемента вказує кількість неспарених електронів в його атомі, тому може бути валентність три;

б) [Ne]3s23p5? Один

На останньому (3) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 5 р-електронів, з яких 4 р-електрони є спареними і 1 р-електрон є неспареним, а на можливе значення валентності елемента вказує кількість неспарених електронів в його атомі, тому може бути валентність один. 

Інші завдання дивись тут...