Інші завдання дивись тут...

Вправа 46. Атом елемента 2-го періоду на останньому енергетичному рівні має 6 електронів. Скільки серед них спарених електронів, а скільки — неспарених? 4 спарених і 2 неспарених.

Правило заповнення: електрон займає вільну орбіталь, а за відсутності вільної — утворює пару з іншим електроном у напівзаповненій орбіталі.

Електронна формула: 1s22s22p4.

Із 6 електронів на останньому другому (2) енергетичному рівні 2 s-електрони утворюють пару та наявні 4 р-електрони,з них, 2 р-електрони утворюють пару і 2 р-електрони є неспареними, разом маємо 4 спарених і 2 неспарених електрони.  

 

Вправа 47. Атоми яких елементів 2-го періоду мають: а) один неспарений електрон; б) два неспарені електрони?

a)  Літій 1s22s1,  Бор 1s22s22p1, Флуор 1s22s22p5
б) Карбон 1s22s12p2   Оксиген 1s22s22p4

Вправа 48. Назвіть елемент, атом якого має таку електронну формулу:

а) 1s2;      б) 1s22s22p63s1;     в) [He]2s22p5;     г) [Ne]3s1.

a) Гелій б) Натрій в) Флуор г) Натрій

Вправа 49. Назвіть два елементи, в атомах яких кількість усіх s- і всіх р-електронів однакова.

Калій [Ar]4s1              Купрум [Ar]3d94s1
Кальцій [Аr]4s2           Цинк [Аr]3d104s2
Рубідій [Кr]5s2           Аргентум [Кr]4d95s2

Цими елементами є елементи головної і побічної підгруп першої та другої групи великих періодів.

 

Вправа 50. Яке значення валентності може мати елемент, якщо його атом має електронну формулу:
а) 1s22s22p63s23p3; Три.

б) [Ne]3s23p5? Один.

Кількість неспарених електронів в атомі вказує на можливе значення валентності елемента.

  Інші завдання дивись тут...