Інші завдання дивись тут...

Вправа 46. Атом елемента 2-го періоду на останньому енергетичному рівні має 6 електронів. Скільки серед них спарених електронів, а скільки — неспарених? 4 спарених і 2 неспарених.

Правило заповнення: електрон займає вільну орбіталь, а за відсутності вільної — утворює пару з іншим електроном у напівзаповненій орбіталі.

Електронна формула: 1s22s22p4.

Із 6 електронів на останньому (2) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 4 р-електрони, з яких 2 р-електрони спарені і 2 р-електрони неспарені, разом є 4 спарених і 2 неспарених електрони.  

 

Вправа 47. Атоми яких елементів 2-го періоду мають: а) один неспарений електрон; б) два неспарені електрони?

a)  Літій 1s22s1 ,        Бор 1s22s22p1,   Флуор 1s22s22p5

 

   

 

б) Карбон 1s22s12p2       Оксиген 1s22s22p4

 

         

Вправа 48. Назвіть елемент, атом якого має таку електронну формулу:

а) 1s2;      б) 1s22s22p63s1;     в) [He]2s22p5;     г) [Ne]3s1.

a) Гелій

     №2

б) Натрій

  №11

в) Флуор

     №9

г) Натрій

    №11

Cума електронів у записі електронної формули атома елемента чисельно дорівнює його порядковому номеру. б) 2+2+6+1=11, №11 - це Натрій. Аналогічно для решти.

 

Вправа 49. Назвіть два елементи, в атомах яких кількість усіх s- і всіх р-електронів однакова.

Калій [Ar]4s1              Купрум [Ar]3d94s1
Кальцій [Аr]4s2           Цинк [Аr]3d104s2
Рубідій [Кr]5s2           Аргентум [Кr]4d95s2

Цими елементами є елементи головної і побічної підгруп першої та другої групи великих періодів.

 

Вправа 50. Яке значення валентності може мати елемент, якщо його атом має електронну формулу:
а) 1s22s22p63s23p3; Три.

б) [Ne]3s23p5? Один.

Кількість неспарених електронів в атомі вказує на можливе значення валентності елемента.

а) на останньому (3) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 3 р-електрони, які є неспареними, разом є 2 спарених і 3 неспарених електрони;

б) на останньому (3) енергетичному рівні є 2 s-електрони, які є спареними, та 5 р-електронів, з яких 4 р-електрони є спареними і 1 р-електрон є неспареним, разом є 6 спарених і 1 неспарений електрони. 

  Інші завдання дивись тут...