Інші завдання дивись тут...

Вправа 51 Поступово чи періодично змінюється зі зростанням порядкового номера елемента:

а) загальна кількість електронів в атомі? Поступово
б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні? Періодично

 

Вправа 52 Випишіть у стовпчик усі символи елементів, що починаються з літери N. Після кожного символу вкажіть назву і тип відповідного елемента (s-, р-, d- чи f-елемент).

Символ Назва Тип елемента

N

Ne

Na

Ni

Nb

Nd

Np

No

Нітроген

Неон

Натрій

Нікель

Ніобій

Неодим

Нептуній

Нобелій

p-елемент

p-елемент

s-елемент

d-елемент

d-елемент

f-елемент

f-елемент

f-елемент

Клітинки елементів у періодичній системі мають певний колір  рожевий (s-елементи), жовтий (р-елементи), синій (d-елементи), зелений (f-елементи).

 

Вправа 53 Не складаючи електронних формул, укажіть кількість електронів на останньому енергетичному рівні в атомах Cl, Pb, As, Кг.

Cl  сім

Pb  чотири

As  п'ять

Кг  вісім

Номер групи, в якій міститься s- чи р- елемент, вказує на кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

 

Вправа 54 Яку інформацію про хімічний елемент можна отримати з електронної формули атома? Кількість енергетичних рівнів, кількість електронів і протонів, кількість валентних електронів, типи орбіталей, порядковий номер елемента і заряд ядра атома.

 

Вправа 55 Елементам яких типів належать такі електронні формули атомів:

а) 1s22s22p63s2 s-елемент

б) 1s22s22p1;  p-елемент

в) 1s22s22p63s23p4?  p-елемент

Назва орбіталі, що заповнюється останньою, визначає назву електрона (елемента). Клітинки елементів у періодичній системі мають певний колір — рожевий (s-елемент), жовтий (р-елемент), синій (d-елемент), зелений (f-елемент).

 

Вправа 56

Що таке радіус атома? Це відстань від центра ядра до сферичної поверхні, якої торкаються орбіталі з електронами останнього енергетичного рівня.

Від яких чинників залежить його значення? Залежить від зарядів ядер (кількості електронів) і кількості енергетичних рівнів, на яких розміщені електрони.

 

Вправа 57 Атом якого елемента в кожній парі має більший радіус: Si—Р, F—Br, Н—Не, Na—Be? Відповіді поясніть.

Радіуси атомів елементів у періоді зменшуються зліва направо, а у підгрупі зростають зверху донизу.

Радіус Si>Р, бо Si i P — елементи одного періоду, причому у Р більший заряд ядра, тому більша кількість електронів притягується до ядра сильніше і радіус атома є менший.

Радіус F<Br, бо F i Br — елементи одної підгрупи, причому у Вr більша кількість енергетичних рівнів.

Радіус Н>Не, бо Н і Не — елементи одного періоду, причому у Не більший заряд ядра, тому більша кількість електронів притягується до ядра сильніше і радіус атома є менший.

Радіус Na>Be, бо Na i Be — елементи різних підгруп, причому у Na більша кількість енергетичних рівнів.

 

Вправа 58 З'ясувавши, як змінюються радіуси атомів у рядках елементів Be—Mg—Аl і Be—В—Аl, оберіть правильну відповідь:

а) радіус атома Берилію більший, ніж атома Алюмінію;
б) радіус атома Алюмінію більший, ніж атома Берилію;
в) радіуси атомів Берилію та Алюмінію майже однакові.

 

Вправа 59 Назвіть елемент, атом якого, на вашу думку, має:

а) найменший радіус

Гелій Не, розміщений у верхньому правому куті Періодичної таблиці, бо має найменшу кількість енергетичних рівнів (=1) і найбільший заряд ядра серед елементів свого періоду.

б) найбільший радіус

Францій Fr, розміщений у нижньому лівому куті Періодичної таблиці, бо має найбільшу кількість енергетичних рівнів (=7) і найменший заряд ядра серед елементів свого періоду.

Радіуси атомів залежать від кількості енергетичних рівнів, на яких розміщені електрони, і зарядів ядер. У періоді зі збільшенням порядкового номера хімічного елемента заряд ядра поступово зростає, кількість електронів поступово теж зростає і електрони притягуються до ядра сильніше, і тому в періоді радіус атомів поступово зменшується.

Інші завдання дивись тут...