Інші завдання дивись тут...

Вправа 60 / 52 (2021) 

За планом, наведеним у параграфі, охарактеризуйте:

План характеристики хімічного елемента:

1. Назва і символ хімічного елемента, його місце в періодичній системі (номер періоду, номер групи, головна чи побічна підгрупа). 

2. Відносна атомна маса.

3. Склад атома, тобто кількість у ньому протонів, електронів і нейтронів (якщо елемент належить до двадцяти елементів, які мають по одному природному нукліду: Be, F, Na, Al, P, Sc, Mn, Co, As, Y, Nb, Rb, I, Cs, Pr, Tb, Ho, Tm, Au, Bi). 

4. Електронна будова атома, тобто розміщення електронів на енергетичних рівнях і підрівнях.

5. Тип елемента (s-,p-,d-,f-), його хімічний характер (металічний чи неметалічний є елемент).

6. Максимальне і мінімальне значення валентності (за номером групи періодичної системи).

7. Тип простої речовини (метал чи неметал), її назва.

а) Літій                       

1) Літій, Li, 2 період, І група, головна підгрупа.

2) Ar(Li)=7

3) №3, 7Li, N(p+)=3, N(e-)=3, N(N0)=7-3=4  

4) Електронна формула: 1s22s1, aбо [Ne]2s1

   Графічна формула:

5) s-елемент, металічний

6) постійна валентність І

7) метал, літій
б) Флуор               

1) Флуор, F, 2 період, VII група, головна підгрупа.

2) Ar(F)=19

3) №9, 19F, N(p+)=9, N(e-)=9, N(n0)=19-9=10

4) Електронна формула: 1s22s22p5, або [He]2s22p5

   Графічна формула:

5) p-елемент, неметалічний

6) постійна валентність І

7) неметал, фтор
Зміни 2021 року видання б) Оксиген

1) Оксиген, О, 2 період, VІ група, головна підгрупа.

2) Ar(O)=16

3) №8, N(p+)=8 N(e-)=8

4) Електронна формула: 1s22s22p6, або [He]2s22p6

    Графічна формула:

5) р-елемент, неметалічний

6) валентність II

7) неметал, кисень. Утворює кілька простих речовин.

в) Алюміній                        

1) Алюміній, Al, 3 період, ІІІ група, головна підгрупа.

2) Ar(Al)=27

3) №13, 27Al, N(p+)=13, N(e-)=13, N(n0)=27-13=14

4) Електронна формула: 1s22s22p63s23p1, або [Ne]3s23p1

   Графічна формула:

5) р-елемент, металічний

6) постійна валентність ІІІ

7) метал, алюміній

г) Сульфур

1) Сульфур, S, 3 період, VІ група, головна підгрупа.

2) Ar(S)=32

3) №16, N(p+)=16 N(e-)=16

4) Електронна формула: 1s22s22p63s23p4, або [Ne]3s23p4

    Графічна формула:

5) р-елемент, неметалічний

6) змінна валентність: мінімальна ІІ, максимальна VI

7) неметал, сірка. Утворює кілька простих речовин.

Вправа 61 / 53 (2021) 

У поданому переліку вкажіть елементи, для яких не можна визначити кількість нейтронів у ядрі атома за відносною атомною масою: Na, Сl, Н, Аl, Fe.

Відповідь: не можна визначити для тих, що представлені ізотопами, тобто для Cl, H, Fe.

Перелік тих елементів, що не мають ізотопів дивись у п.3. плану вправи 60.

 

Вправа 62

Назвіть кілька елементів,максимальне значення валентності яких дорівнює 7. Відповідь: Хлор Сl, Бром Br, Йод I

Максимальне значення валентності елемента співпадає з номером групи, в якій він перебуває. Отже, це елементи VII групи головної підгрупи (виняток Флуор F, бо має постійну валентність І).

 

Вправа 63 / 54 (2021) 

Назвіть кілька хімічних елементів, максимальні значення валентності яких не збігаються з номерами груп, де вони розміщені. 

Оксиген О (максимальна валентність II, група VI),

Флуор (валентність I, група VII),

Нітроген (максимальна валентність IV, група V).

 

Врава 64 / 55 (2021) 

Неметалічні елементи якої групи періодичної системи мають мінімальне значення валентності, що дорівнює 2? Назвіть ці елементи.

Відповідь: елементи VI групи — Оксиген O, Сульфур S, Селен Se, Телур Te

Мінімальне значення валентності неметалічних елементів обчислюється за правилом: 8 мінус номер групи, в якій перебуває елемент. Позначимо номер групи через х, тоді 8-х=2, звідси х=6, отже, це елементи VI групи.

 

Вправа 65 / 56 (2021) 

У чому подібні водень і хлор — проста речовина елемента VII групи? 

Прості речовини (гази)  складаються з двохатомних молекул: Н2 і Cl2

Чим відрізняється водень від натрію — простої речовини елемента І групи?

Молекула водню двохатомна, а натрію  ні. Водень  неметал, газоподібна речовина, а натрій  метал, тверда речовина.

Інші завдання дивись тут...