Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 60. За планом, наведеним у параграфі, охарактеризуйте: а) Літій; б) Флуор; в) Алюміній; г) Сульфур.

План характеристики хімічного елемента:

1. Назва і символ хімічного елемента, його місце в періодичній системі (номер періоду, номер групи, головна чи побічна підгрупа). Назва простої речовини.

2. Відносна атомна маса.

3. Склад атома, тобто кількість у ньому протонів, електронів і нейтронів (якщо елемент належить до двадцяти елементів, які мають по одному природному нукліду: Be, F, Na, Al, P, Sc, Mn, Co, As, Y, Nb, Rb, I, Cs, Pr, Tb, Ho, Tm, Au, Bi). 

4. Електронна будова атома, тобто розміщення електронів на енергетичних рінях і підрівнях.

5. Тип елемента (s-,p-,d-,f-), його хімічний характер (металічний чи неметалічний є елемент).

6. Максимальне і мінімальне значення валентності (за номером групи періодичної системи).

7. Тип простої речовини (метал чи неметал).

                  а)                      

1) Літій, Li, 2 період, І група,

   головна підгрупа. Літій.

2) Ar(Li)=7

3) N(p+)=3, N(e-)=3 

4) 1S22S1 або [Ne]3s1

5) s-елемент, металічний

6) постійна валентність І

7) метал
                   б)                

1) Флуор, F, 2 період, VII група,

    головна підгрупа. Фтор.

2) Ar(F)=19

3) N(p+)=9, N(e-)=9, N(n0)=10

4) 1S22S22P5 або [He]2s22p5

5) p-елемент, неметалічний

6) постійна валентність І

7) неметал
                 в)                       

1) Алюміній, Al, 3 період, ІІІ група,

   головна підгрупа. Алюміній.

2) Ar(Al)=27

3) N(p+)=13, N(e-)=13, N(n0)=14

4) 1S22S22P63S23P1 або [Ne]3s23p1

5) р-елемент, металічний

6) постійна валентність ІІІ

7) метал

 

                     г)

1) Сульфур, S, 3 період, VІ група,

   головна підгрупа. Сірка.

2) Ar(S)=32

3) N(p+)=16 N(e-)=16

4) 1S22S22P63S23P4 або 

     [Ne]3s23p4

5) р-елемент, неметалічний

6) мінімальна ІІ, максимальна VI

7) неметал

Вправа 61. У поданому переліку вкажіть елементи, для яких не можна визначити кількість нейтронів у ядрі атома за відносною атомною масою: Na, Сl, Н, Аl, Fe.

Не можна визначити для тих, що представлені ізотопами. Перелік тих елементів, що не мають ізотопів дивись у п.3. плану вправи 60. 

 

Вправа 62. Назвіть кілька елементів, максимальне значення валентності яких дорівнює 7.

Хлор Сl, Манган Mn, Бром Br.

Максимальне значення валентності елемента співпадає з номером групи, в якій він перебуває. Отже, це елементи VII групи (виняток Флуор F, бо має постійну валентність І).

 

Вправа 63. Для яких елементів максимальні значення валентності не збігаються з номерами груп, де вони розміщені?

Елемент

 

Група

 

Максимальне значення

валентності

Нітроген

Оксиген

Флуор

V

VI

VII

IV

II стале значення

I стале значення

Вправа 64. Неметалічні елементи якої групи періодичної системи мають мінімальне значення валентності, що дорівнює 2? VI групи.

Мінімальне значення валентності неметалічних елементів обчислюється за правилом: 8 мінус номер групи, в якій перебуває елемент. Позначимо номер групи через х, тоді 8-х=2, звідси х=6.

 

Вправа 65. У чому подібні водень і хлор — проста речовина елемента VII групи? Проста речовина - газ - складається з двохатомних молекул: Н2 i Cl2.

Чим відрізняється водень від натрію — простої речовини елемента І групи? Молекула водню двохатомна, а натрію - ні. Водень - неметал, газ, а натрій - метал, тверда речовина.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...