Інші завдання дивись тут...

Вправа 60. За планом, наведеним у параграфі, охарактеризуйте:

а) Літій; б) Флуор; в) Алюміній;  г) Сульфур.

                  а)                      

1) Літій, Li, 2 період, І група,

   головна підгрупа. Літій.

2) Ar(Li)=7

3) N(p+)=3 N(e-)=3

4) 1S22S1

5) s-елемент, металічний

6) постійна валентність І

7) метал
                   б)                

1) Флуор, F, 2 період, VII група,

    головна підгрупа. Флуор.

2) Ar(F)=19

3) N(p+)=9 N(e-)=9 N(n0)=10

4) 1S22S22P5

5) p-елемент, неметалічний

6) найменша валентність І

7) неметал
                 в)                       

1) Алюміній, Al, 3 період, ІІІ група,

   головна підгрупа. Алюміній.

2) Ar(Al)=27

3) N(p+)=13 N(e-)=13 N(n0)=14

4) 1S22S22P63S23P1

5) р-елемент, металічний

6) постійна валентність ІІІ

7) метал
                     г)

1) Сульфур, S, 3 період, VІ група,

   головна підгрупа. Сірка.

2) Ar(S)=32

3) N(p+)=16 N(e-)=16

4) 1S22S22P63S23P4

5) р-елемент, неметалічний

6) ІІ - найменша, VI - найбільша

7) неметал

Вправа 61. У поданому переліку вкажіть елементи, для яких не можна визначити кількість нейтронів у ядрі атома за відносною атомною масою: Na, Сl, Н, Аl, Fe.

Представлені ізотопами.

 

Вправа 62. Назвіть кілька елементів, максимальне значення валентності яких дорівнює 7.

Сl, Br, I.

 

Вправа 63. Для яких елементів максимальні значення валентності не збігаються з номерами груп, де вони розміщені?

Нітроген V група Оксиген  VI група Флуор VII група

Вправа 64. Неметалічні елементи якої групи періодичної системи мають мінімальне значення валентності, що дорівнює 2?

VI групи, бо 8-6=2.

 

Вправа 65. У чому подібні водень і хлор — проста речовина елемента VII групи? Проста речовина - газ - складається з двохатомних молекул: Н2 i Cl2. Валентність хімічних елементів І.

Чим відрізняється водень від натрію — простої речовини елемента І групи? Водень - неметал, газ, а натрій - метал, тверда речовина.

Інші завдання дивись тут...