Інші завдання дивись тут...

Вправа 66. У чому виявляється хімічний характер елементів? У хімічних властивостях його простої речовини.

 

Вправа 67. Який елемент 4-го періоду утворює найактивніший метал, а який — найактивніший неметал? Назвіть порядкові номери цих елементів і номери груп, у яких вони розміщені.

Калій утворює найактивніший метал, його порядковий номер 19, розміщується в І групі, бо хімічна активність металів в періоді посилюється справа наліво, тому найактивніші металічні елементи розташовуються на початку кожного періода.

Бром утворює найактивніший неметал, його порядковий номер 35, розміщується в VII групі, бо хімічна активність неметалів в періоді посилюється зліва направо, тому найактивніші неметалічні елементи розташовуються наприкінці кожного періода. 

 

Вправа 68. Яка проста речовина має бути активнішою в хімічних реакціях:

літій чи натрій, калій чи кальцій, сірка чи селен, телур чи йод?

Літій, натрій, калій і кальцій  метали, а хімічна активність металів посилюється в періодах справа наліво, а в головних підгрупах згори донизу, тому в хімічних реакціях натрій активніший від літію, а калій — від кальцію.

Сірка, селен, телур і йод — неметали, а хімічна активність неметалів посилюється в періодах зліва направо, а в головних підгрупах — знизу догори, тому в хімічних реакціях сірка активніша від селену, а йод — від телуру.

 

Вправа 69. Назвіть елементи, які завершують періоди.

Інертні елементи: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

До якого типу елементів вони належать і які прості речовини утворюють?

Належать до р-елементів, утворюють прості речовини, які називають інертними газами.

Що ви знаєте про здатність цих речовин до хімічних перетворень?

Ці речовини є хімічно пасивними (практично не реагують).

Інші завдання дивись тут...