Інші завдання дивись тут...

Вправа 66. У чому виявляється хімічний характер елементів? У хімічних властивостях його простої речовини.

 

Вправа 67. Який елемент 4-го періоду утворює найактивніший метал, а який — найактивніший неметал? Назвіть порядкові номери цих елементів і номери груп, у яких вони розміщені.

найактивніший метал

Калій, порядковий №19, І група

найактивніший неметал

Бром, порядковий №35, VII група

Вправа 68. Яка проста речовина має бути активнішою в хімічних реакціях: літій чи натрій, калій чи кальцій, сірка чи селен, телур чи йод?

Літій, натрій, калій і кальцій - метали, а сірка, селен, телур і йод - неметали.

Хімічна активність металів посилюється в періодах справа наліво, а в головних підгрупах - згори донизу.

Хімічна активність неметалів посилюється в періодах зліва направо, а в головних підгрупах - знизу догори.

 

Вправа 69. Назвіть елементи, які завершують періоди. Інертні елементи: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

До якого типу елементів вони належать і які прості речовини утворюють? р-елементів, інертні гази.

Що ви знаєте про здатність цих речовин до хімічних перетворень? Хімічно інертні (практично не реагують).

Інші завдання дивись тут...