Інші завдання дивись тут...

Вправа 66 / 57 (2021) 

У чому виявляється хімічний характер елементів? У хімічних властивостях його простої речовини.

 

Вправа 58 (2021)

Який, на вашу думку, хімічний характер елементів із зарядами ядер атомів +10, +12, +16, +20, +35? Оцініть здатність відповідних простих речовин до хімічних перетворень.

Металічні елементи із зарядами ядер атомів +12, +20 знаходяться в одній групі, тому хімічна активність їх простих речовин зростає із зростанням ядра атома елемента, тобто від магнію  до кальцію.

Неметалічний елемент із зарядом ядра атома +10 належить до інертних елементів, утворені прості речовини  інертні гази — є хімічно пасивними (практично не реагують).

Неметалічні елементи із зарядами ядер атомів +16, +35 знаходяться відповідно в 3 і 4 періодах, тому хімічна активність цих неметалів зростає від брому до сульфуру.

 

Вправа 67 / 59 (2021)

Який елемент 4-го періоду утворює найактивніший метал, а який — найактивніший неметал? Назвіть порядкові номери цих елементів і номери груп, у яких вони розміщені.

Калій утворює найактивніший метал, його порядковий номер 19, розміщується в І групі, бо хімічна активність металів в періоді посилюється справа наліво, тому найактивніші металічні елементи розташовуються на початку кожного періода.

Бром утворює найактивніший неметал, його порядковий номер 35, розміщується в VII групі, бо хімічна активність неметалів в періоді посилюється зліва направо, тому найактивніші неметалічні елементи розташовуються наприкінці кожного періода. 

 

Вправа 68 / 60 (2021)

У кожній парі визначте речовину із більшою хімічною активністю:

а) літій  натрій; Натрій

Літій і натрій  металічні елементи одної підгрупи, а хімічна активність металів зростає згори донизу, тому в хімічних реакціях натрій активніший від літію.

б) калій — кальцій; Калій

Калій і кальцій  металічні елементи одного періоду, а хімічна активність металів посилюється справа наліво, тому в хімічних реакціях калій активніший від кальцію.

в) сірка  селен; Сірка

Сірка і селен — неметалічні елементи одної групи, а хімічна активність неметалів посилюється знизу догори, тому в хімічних реакціях сірка активніша від селену.

г) телур — йод. Йод

Телур і йод — неметалічні елементи одного періоду, а хімічна активність неметалів посилюється зліва направо, тому в хімічних реакціях йод активніший від телуру.

 

Вправа 61 (2021)

Прості речовини А і Б утворені елементами V групи періодичної системи. Одна з них є складником повітря, а інша має відносну молекулярну масу 124. Запишіть символи цих елементів і формули речовин А і Б.

Проста речовина азот  утворена хімічним елементом Нітрогеном N  є складником повітря. Mr(P2O5)=124 Отже, символи елементів N і P, речовина P3N5

 

Вправа 69

Назвіть елементи, які завершують періоди. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

До якого типу елементів вони належать і які прості речовини утворюють?

Належать до р-елементів, утворюють прості речовини, які називають інертними газами.

Що ви знаєте про здатність цих речовин до хімічних перетворень?

Ці речовини є хімічно пасивними (практично не реагують).

Інші завдання дивись тут...