Інші завдання дивись тут...

Вправа 70. Чи містить періодична система інформацію про оксиди? Так.

Якщо так, то яку саме і який її варіант — довгий чи короткий? Формули вищих оксидів. Короткий. 

 

Вправа 71. У якої зі сполук основні (кислотні) властивості мають бути виражені яскравіше:
а) Li2О чи Na2О; основні

б) SiО2 чи Р2О5; кислотні

в) КОН чи Са(ОН)2; основні

г) Н2ТеО4 чи H2SeО4? кислотні

 

Вправа 72. Напишіть формули вищих оксидів елементів 3-го періоду. Зіставте властивості цих сполук, використавши відомості про гідрати оксидів, наведені в параграфі. Складіть таблицю вищих оксидів елементів 3-го періоду, подібну до таблиці 2.

Елемент Na Mg Al Si P S Cl

Формула

оксиду

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7

Тип

оксиду

основ-

ний

основ-

ний

амфотер-

ний

кислот-

ний

кислот-

ний

кислот-

ний

кислот-

ний

Вправа 73. Поясніть наявність пропусків на початку рядка короткого варіанта періодичної системи, назва якого — «Леткі сполуки з Гідрогеном».

Леткі сполуки з гідрогеном - це гази, а сполуки з Гідрогеном елементів І, ІІ, ІІІ груп існують, але є твердими речовинами, а елементи VIII групи з Гідрогеном сполук не утворюють.

 

Вправа 74. Запишіть формули сполук Кальцію з Гідрогеном і Арсену з Гідрогеном. Яка, на вашу думку, будова кожної сполуки — молекулярна, йонна?

СаН2  - йонна

AsH3 - молекулярна

Вправа 75. Масова частка Гідрогену в сполуці з іншим елементом становить 10%. Визначте елемент і обчисліть масову частку Оксигену в оксиді цього елемента.

Дано: ω(Н)=10% або 0,1

Знайти: елемент Е-?, ω(О)-?

Припустимо, що елемент у сполуці з Гідрогеном є одновалентним, тоді формула сполуки буде мати вигляд ЕН.

З формули ω(Н)=Ar(H)/Mr(EH) знайдемо молекулярну масу сполуки

Mr(EH)=Ar(H)/ω(Н)=1:0,1=10. За означенням Mr(EH)=Ar(Е)+Ar(Н),

звідси Ar(Е)=Mr(EH)-Ar(Н)=10-1=9. Таке значення відносної атомної маси має Берилій, але це двовалентний елемент, тому наше припущення невірне.

Припустимо, що елемент у сполуці з Гідрогеном є двовалентним, тоді формула сполуки буде мати вигляд ЕН2.

З формули ω(Н)=2Ar(H)/Mr(EH2) знайдемо молекулярну масу сполуки

Mr(EH2)=2Ar(H)/ω(Н)=21:0,1=20. За означенням Mr(EH2)=Ar(Е)+2Ar(Н),

звідси Ar(Е)=Mr(EH2)-2Ar(Н)=20-21=18. Елемента з таким значенням відносної атомної маси у Періодичній системі немає, тому наше припущення невірне.

Припустимо, що елемент у сполуці з Гідрогеном є тривалентним, тоді формула сполуки буде мати вигляд ЕН3.

З формули ω(Н)=3Ar(H)/Mr(EH3) знайдемо молекулярну масу сполуки

Mr(EH3)=3Ar(H)/ω(Н)=31:0,1=30. За означенням Mr(EH3)=Ar(Е)+3Ar(Н),

звідси Ar(Е)=Mr(EH3)-3Ar(Н)=30-31=27. Таку молекулярну масу має тривалентний елемент Алюміній.

Обчислимо масову частку Оксигену у оксиді Al2О3.

Mr(Al2О3) = 2Ar(Al)+3Ar(О)=227+316=102

ω(О)= 3Ar(О)/Mr(Al2О3) = 316/102=0,47 або 47%

Відповідь: Алюміній, ω(О)=0,47 або 47%.

Інші завдання дивись тут...