Інші завдання дивись тут...

Вправа 70 / 62 (2021)

Чи містить періодична система інформацію про оксиди? Містить.

Якщо так, то яку саме і який її варіант — довгий чи короткий? Формули вищих оксидів містить короткий варіант періодичної системи.

 

Вправа 63 (2021)

До якого типу оксидів, на вашу думку, належать оксид Рубідію, оксиди Йоду? Металічний Рубідій утворює основний оксид, а неметалічний Йод  кислотний.

 

Вправа 71 / 64 (2021)

У якої зі сполук основні (кислотні) властивості мають бути виражені яскравіше:

а) Li2О чи Na2О;

Li (№3) i Na (№11) є металічними елементами одної групи, а основні властивості вищих оксидів у головних підгрупах посилюються зі зростанням порядкового номера елемента (згори донизу).

б) SiО2 чи Р2О5;

Si (№14) i P (№15) є неметалічними елементами  одного періоду, а кислотні властивості вищих оксидів у періодах посилюються зі зростанням порядкового номера елемента (зліва направо).

в) КОН чи Са(ОН)2;

К (№19) і Са (№20) є металічними елементами одного періоду, а основні властивості гідратів оксидів у періодах посилюються із зменшенням порядкового номера елемента (справа наліво).

г) Н2ТеО4 чи H2SeО4?

Те (№52) і Se (№34) є неметалічними елементами одної групи, а кислотні властивості гідратів оксидів у головних підгрупах посилюються із зменшенням порядкового номера елемента (знизу вгору).

 

Вправа 72 / 65 (2021)

Напишіть формули вищих оксидів елементів 3-го періоду. Зіставте властивості цих сполук, використавши відомості про гідрати оксидів, наведені в параграфі. Складіть таблицю вищих оксидів елементів 3-го періоду, подібну до таблиці 2.

Елемент Na Mg Al Si P S Cl

Формула

оксиду

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7

Тип

оксиду

основ-

ний

основ-

ний

амфотер-

ний

кислот-

ний

кислот-

ний

кислот-

ний

кислот-

ний

Вправа 73

Поясніть наявність пропусків на початку рядка короткого варіанта періодичної системи, назва якого — «Леткі сполуки з Гідрогеном». Леткі сполуки з Гідрогеном — це гази, сполуки з Гідрогеном елементів І, ІІ, ІІІ груп існують, але є твердими речовинами, а елементи VIII групи з Гідрогеном сполук не утворюють.

 

Вправа 74

Запишіть формули сполук Кальцію з Гідрогеном і Арсену з Гідрогеном. Яка, на вашу думку, будова кожної сполуки — молекулярна, йонна?

СаН2  йонна, а AsH3  молекулярна.

Значення валентності неметалічного елемента у сполуці з Гідрогеном дорівнює різниці числа 8 і номера групи, в якій перебуває неметалічний елемент, тому валентність As III (8-5=3) і формула сполуки AsH3.

Сполуки металічних елементів з неметалічними мають йонну будову, а сполуки неметалічних елементів — молекулярну.

 

Вправа 75

Масова частка Гідрогену в сполуці з іншим елементом становить 10%. Визначте елемент і обчисліть масову частку Оксигену в оксиді цього елемента.

Дано: ω(Н)=10%, або 0,1

Знайти: елемент Е-?, ω(О)-?

1) Припустимо, що елемент у сполуці з Гідрогеном є одновалентним, тоді формула сполуки буде мати вигляд ЕН.

Відносну молекулярну масу сполуки знайдемо з формули обчислення масової частки елемента.

ω(Н)=Ar(H)/Mr(EH), звідси Mr(EH)=Ar(H)/ω(Н)=1:0,1=10

Відносну атомну масу елемента знайдемо з формули обчислення відносної молекулярної маси.

Mr(EH)=Ar(Е)+Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(EH)-Ar(Н)=10-1=9. Таке значення відносної атомної маси має Берилій, але це двовалентний елемент, тому наше припущення невірне.

2) Припустимо, що елемент у сполуці з Гідрогеном є двовалентним, тоді формула сполуки буде мати вигляд ЕН2.

ω(Н)=2Ar(H)/Mr(EH2), звідси Mr(EH2)=2Ar(H)/ω(Н)=21:0,1=20

Mr(EH2)=Ar(Е)+2Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(EH2)-2Ar(Н)=20-21=18. Елемента з таким значенням відносної атомної маси у Періодичній системі немає, тому наше припущення невірне.

3) Припустимо, що елемент у сполуці з Гідрогеном є тривалентним, тоді формула сполуки буде мати вигляд ЕН3.

ω(Н)=3Ar(H)/Mr(EH3), звідси Mr(EH3)=3Ar(H)/ω(Н)=31:0,1=30

Mr(EH3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(EH3)-3Ar(Н)=30-31=27. Таку молекулярну масу має тривалентний елемент Алюміній.

Обчислимо масову частку Оксигену у оксиді Al2О3.

Mr(Al2О3) = 2Ar(Al)+3Ar(О)=227+316=102

ω(О)= 3Ar(О)/Mr(Al2О3) = 316/102=0,47, або, 

помноживши це значення на 100%, одержимо 47%

Відповідь: Алюміній, ω(О)=0,47, або 47%

Інші завдання дивись тут...