Інші завдання дивись тут...

Вправа 79. Що спільного в електронній будові атомів інертних елементів? Атоми із завершеними енергетичними рівнями, або на зовнішньому рівні яких міститься вісім електронів.

Вправа 80. Яка частинка містить більше електронів:

а) атом чи відповідний катіон? Атом. Бо катіон - це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок втрати ним електрона.
б) атом чи відповідний аніон? Аніон. Бо аніон - це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок приєднання ним електрона.

Вправа 81. Які з елементів — Rb, Br, Sr, N — здатні утворювати катіони, а які — аніони? Визначте заряд йона кожного елемента і напишіть хімічні формули цих частинок.

Катіон  Rb+

Аніон Br- Катіон Sr2+ Аніон N3-

Вправа 82. Складіть електронні формули йонів:

Ве2+

1S2

[He]

P3-

1S22S22P63S26

[Ar]

F-

1S22S22P6

[Ne]

K+

1S22S22P63S23P6

[Ar]

Вправа 83. Назвіть три катіони і два аніони, електронна будова яких така сама, що і йона F-.

Катіони: Na+, Mg2+, Al3+ Аніони: N3-, O2-

Вправа 84. Який атом має таку саму електронну будову, що і йон Алюмінію? Атом Неону.

Напишіть електронну формулу частинки та зобразіть її графічний варіант.

йон Алюмінію    1s22s22pабо [Ne]

Вправа 85. Напишіть хімічні формули частинок, у яких електронна будова зовнішнього енергетичного рівня — 3s23p6.

Si4- P-3 S-2 Cl-

Вправа 86. В атомі якого елемента міститься на 2 електрони менше, ніж у йоні Магнію?

В атомі Оксигену.

йон Магнію Mg2+

1s22s22p6

атом Оксигену O

1s22s22p4

Вправа 87. Складіть електронну формулу частинки, яка має 16 протонів і 18 електронів. Назвіть цю частинку.

1s22s22p63s23p6 або [Ne]3s23p6 , аніон Сульфуру S2-.

 

Вправа 88. Напишіть схеми утворення катіона й аніона Гідрогену з атома.

Атом Н - е- -> Н+ катіон Атом Н + е- -> Н-  аніон

Яка частинка має найменший радіус — катіон, аніон чи атом Гідрогену? Катіон.

Чому? Залежить від числа енергетичних рівнів і числа електронів, а катіон - це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок втрати ним електрона.

Інші завдання дивись тут...