Інші завдання дивись тут...

Вправа 79. Що спільного в електронній будові атомів інертних елементів? Атоми із завершеними енергетичними рівнями, або на зовнішньому рівні яких міститься вісім електронів (виняток Гелій - два).

 

Вправа 80. Яка частинка містить більше електронів:

а) атом чи відповідний катіон? Атом. Бо катіон - це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок втрати ним електрона.
б) атом чи відповідний аніон? Аніон. Бо аніон - це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок приєднання ним електрона.

 

Вправа 81. Які з елементів — Rb, Br, Sr, N — здатні утворювати катіони, а які — аніони? Визначте заряд йона кожного елемента і напишіть хімічні формули цих частинок.

Катіон  Rb+

Аніон Br- Катіон Sr2+ Аніон N3-

Атоми металічних елементів (Rb, Sr) мають на зовнішньому енергетичному рівні від 1 до 3 електронів (1,2) і здатні втрачати їх, перетворюючись на катіони, а атоми неметалічних елементів (Br, N) мають від 4 до 7 електронів (7,5), здатні приєднувати додаткові електрони, перетворюючись на аніони.

 

Вправа 82. Складіть електронні формули йонів:

Ве2+

1S2

або [He]

Р3-

1S22S22P63S26

або [Ar]

F-

1S22S22P6

або [Ne]

K+

1S22S22P63S23P6

або [Ar]

Вправа 83. Назвіть три катіони і два аніони, електронна будова яких така сама, що і йона F-.

Катіони: Na+, Mg2+, Al3+ Аніони: N3-, O2-

Йон Fмає таку електронну будову 1S22S22Pабо [Ne]. 

 

Вправа 84. Який атом має таку саму електронну будову, що і йон Алюмінію? Атом Неону.

Напишіть електронну формулу частинки та зобразіть її графічний варіант.

Йон Алюмінію  1s22s22pабо [Ne]

Вправа 85. Напишіть хімічні формули частинок, у яких електронна будова зовнішнього енергетичного рівня — 3s23p6.

Ar K+ Ca2+ Si4- P3- S2- Cl-

Вправа 86. В атомі якого елемента міститься на 2 електрони менше, ніж у йоні Магнію? В атомі Оксигену.

Запишемо електронну будову йона Магнію 1s22s22p6

З електронної формули бачимо, що йон Mg2+ містить 10 електронів (2+2+6=10), атом невідомого елемента повинен містити 8 (10-2=8) електронів. Отже, невідомим елементом з порядковим №8 є Оксиген. 

 

Вправа 87. Складіть електронну формулу частинки, яка має 16 протонів і 18 електронів. Назвіть цю частинку.

1s22s22p63s23p6 або [Ne]3s23p6 , аніон Сульфуру S2-.

На число протонів вказує порядковий номер елемента, тому це атом Сульфуру (№16). Число електронів на 2 більше, ніж протонів, отже, атом прийняв два електрони і перетворився на аніон із зарядом -2.

 

Вправа 88. Напишіть схеми утворення катіона й аніона Гідрогену з атома.

Атом Н - е- -> Н+ катіон Атом Н + е- -> Н-  аніон

Яка частинка має найменший радіус — катіон, аніон чи атом Гідрогену? Катіон.

Чому? Розмір радіуса залежить від числа енергетичних рівнів і числа електронів, а катіон - це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок втрати ним електрона.

Інші завдання дивись тут...