Інші завдання дивись тут...

Вправа 90. Який хімічний зв'язок називають йонним? Взаємодію між протилежно зарядженими йонами в речовині.

Що таке йонні сполуки? Це сполуки, що складаються з йонів.

 

Вправа 91. Укажіть хімічні формули, які належать йонним речовинам: СО2, О2, Аl2O3, NH3, Na2S, НСl, BaF2, Fe. Поясніть свій вибір. Виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 92. Напишіть формули йонів, із яких складаються:

а) оксиди ZnO, Cr2O3 б) основи LiOH, Ва(OН)2.

а) Zn2+ та O2-, Cr3+ та O2-
б) Li+ та OH-, Ва2+ та OН-

Вправа 93. Складіть формули сполук, утворених такими йонами:

а) Ag+ та О2-; Ag2О

б) Sr2+ та ОН-; Sr(ОН)2

в) Fe3+ і NO3-;Fe(NO3)3

г) Na+ та PО43-. Na34

 

Вправа 94. Прокоментуйте зміст записів 2ВаО, 3Mg(NО3)2, 4К2СО3.

Дві формульні одиниці сполуки барій оксиду. Кожна формульна одиниця складається з одного катіона Ва2+ і одного аніона О2-.

Три формульні одиниці сполуки магній нітрату. Кожна формульна одиниця складається з одного катіона Mg2+ і двох аніонів NO3-.

Чотири формульні одиниці сполуки калій карбонату. Кожна формульна одиниця складається з двох катіонів К+ і одного аніона СО32-.

 

Вправа 95. Що таке кристалічні ґратки? Модель внутрішньої будови кристалів.

Які частинки розміщені у вузлах кристалічних ґраток таких речовин: CaS, Li3N, ВаН2, КОН?

Катіони Кальцію та аніони Сульфуру, катіони Літію та аніони Нітрогену, катіони Барію та аніони Гідрогену, катіони Калію та аніони гідроксильної групи.

 

Вправа 97. Обчисліть масові частки йонів у сполуках Mg3N2 і Mg(ОH)2.

а) Mr(Mg3N2)=3Ar(Mg)+2Ar(N)=324+214=100

ω(Mg2+)=3Ar(Mg)/Mr(Mg3N2)=324/100=0,72 або 72%

ω(N3-)=2Ar(N)/Mr(Mg3N2)=214/100=0,28 або 28%

чи можна знайти ще так:

ω(N3-)=1-ω(Mg2+)=1-0,72=0,28 або 28%

Відповідь: ω(Mg2+)=0,72 або 72%; ω(N3-)=0,28 або 28%.

а) Mr(Mg(ОH)2)=Ar(Mg)+2Ar(O)+2Ar(H)= 24+2•16+21=58

ω(Mg2+)=Ar(Mg)/Mr(Mg(ОH)2)=24/58=0,414 або 41,4%

ω(OН-)=2•(Ar(O)+Ar(Н))/Mr(Mg(ОH)2)=2(16+1)/58=0,586 або 58,6%

чи можна знайти ще так:

ω(OН-)=1-ω(Mg2+)=1-0,414=0,586 або 58,6%

Відповідь: ω(Mg2+)=0,414 або 41,4%; ω(OН-)=0,586 або 58,6%.

Інші завдання дивись тут...