Інші завдання дивись тут...

Вправа 98 / 88 (2021)

Який зв'язок називають ковалентним? Хімічний зв'язок між атомами, зумовлений утворенням спільних електронних пар.

Між якими частинками він реалізується? Реалізується між двома атомами внаслідок утворення однієї, двох або трьох спільних електронних пар за рахунок неспарених електронів цих атомів.

 

Вправа 99 / 89 (2021)

Чому не може брати участь в утворенні ковалентного зв'язку:

а) атом Магнію; Бо є атомом металічного елемента, а в утворенні ковалентного зв'язку беруть участь атоми неметалічних елементів.

б) атом Неону? Бо є атомом інертного елемента, в електронній будові якого відсутні неспарені електрони.

 

Вправа 90 (2021)

Серед наведених формул укажіть ті, які належать речовинам із ковалентним зв'язком: Br2Н2О, NaBr, BaS, К2О, Ca3N2NH3.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.

 

Вправа 100

Серед наведених формул укажіть ті, які належать речовинам із ковалентним зв'язком: І2Н2О, NaBr, BaS, К2О, Ca3N2NH3.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.

 

Вправа 91 (2021) 

Запишіть спрощені та повні електронні формули, а також графічні формули молекул I2, SiH4 i SO3.

Молекулярна

формула

Спрощена

електронна

формула

Повна

електронна

формула

Графічна

формула

I2 I:I

 .. ..

:I:I:

 .. ..

II

SiH4

   H

   ..

H:Si:H

   ..

   H

   H

   ..

H:Si:H

   ..

   H

     H

     

HSiH

     │

     H

SO3

O=S=O

   

     O

Вправа 101

Запишіть спрощені та повні електронні формули, а також графічні формули молекул F2, Сl2O i РН3.

Молекулярна

формула

Спрощена

електронна

формула

Повна

електронна

формула

Графічна

формула

F2 F:F

 .. ..

:F:F:

 .. ..

FF

Сl2O Cl:О:Cl

  ..       ..

:Cl:O:Cl:

  ..       ..

ClOCl
РН3

H:P:H

   ..

   H

   .. 

H:P:H

   ..

   H

HPH

     │

     H

Вправа 102 / 92 (2021) 

Розгляньте утворення ковалентного зв'язку при сполученні двох атомів Флуору в молекулу F2.

F.+.F → F:F

Назвіть орбіталі, які зазнають перекривання. Перекривання зазнають 2p-орбіталі, бо в атомі Флуору на останньому енергетичному рівні міститься неспарений один р-електрон і обом атомам вигідно отримати по додатковому електрону.

Опишіть особливості цього зв'язку. У результаті зближення атомів перекриваються 2р-орбіталі атомів Флуору, утворюється спільна електронна пара за рахунок неспарених електронів цих атомів.

 

Вправа 103 / 93 (2021) 

Охарактеризуйте хімічний зв'язок у молекулі води. В атомах Гідрогену містяться по одному s-електрону, а в атома Оксигену на зовнішньому енергетичному рівні ― шість електронів, з них, неспарені два р-електрони, тому всім атомам вигідно отримати додаткові електрони, щоб завершити свої енергетичні рівні.

У результаті зближення атомів перекриваються 1s-орбіталь кожного атома Гідрогену із 2р-орбіталлю атома Оксигену і утворюються спільні електронні пари із відповідних неспарених електронів.

Складіть схеми утворення цієї молекули з атомів Гідрогену і Оксигену, використавши спрощені та повні електронні формули частинок.

 

Н.+.О.+.Н → H:O:H

   

      ..              ..

Н.+.О.+.Н → H:O:H

      ..               .. 

Зобразіть графічну формулу молекули води:

ОH

H

Інші завдання дивись тут...