Інші завдання дивись тут...

Вправа 105. Чому на атомах, сполучених ковалентним зв'язком, можуть виникати невеликі заряди? Бо атоми елементів відрізняються електронегативністю. У молекулі на атомі більш електронегативного елемента з’являється надлишковий негативний заряд, а на атомі менш електронегативного елемента — позитивний.

Який ковалентний зв'язок називають  полярним, а який — неполярним?

Ковалентний зв'язок, у якому одна чи кілька спільних електронних пар зміщені в бік одного з атомів, називають полярним зв'язком, а за відсутності такого зміщення — неполярним зв'язком.

 

Вправа 105. Що таке електронегативність елемента? Властивість атома елемента зміщувати у свій бік електронну пару, спільну з іншим атомом, називають електронегативністю.

 

Вправа 106. Підкресліть у кожній із формул речовин символ найбільш електронегативного елемента: АlСl3, CF4, SO2, NaH, N2O5, LiOH, HClO4. Використайте дані, наведені в таблиці 6.

 АlСl3

Al(1,5)

Cl(3,0) 

 

 CF4

C(2,5)

F(4,0)

 

SO2

S(2,5)

O(3,5) 

 

 NaH

Na(0,9)

H(2,1)

 

N2O5 

N(3,0)

O(3,5)

 

LiOH

Li(1,0)

O(3,5)

H(2,1) 

HClO4

H(2,1)

Cl(3,0)

O(3,5) 

Вправа 107. Серед наведених формул укажіть ті, що відповідають речовинам із йонним, ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв'язком: HF, СO2, MgO, Li3N, Br2, NCl3Поясніть ваш вибір.

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металами і типовими неметалами, тому сполуки MgO, Li3N з йонним зв'язком.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів. Чим більша різниця електронегативності елементів, тим полярнішим є зв'язок між атомами, тому сполуки HF, СO2 з ковалентним полярним зв'язком.

Якщо різниця електронегативності елементів дорівнює 0, тоді зв'язок ковалентний неполярний, тому сполуки Br2, NCl3 [N(3,0)-Cl(3,0)] з ковалентним неполярним зв'язком.

 

Вправа 108. Позначте заряди на атомах, використавши літеру δ, у таких молекулах: ОF2, NH3, SCl4SiH4.

О+δ F-δ

N+δ H-δ

S+δ Cl-δ

Si+δ H-δ

Який зі зв'язків у цих молекулах найбільш полярний? NH3

Який — найменш полярний? SiH4

O(3,5)

F(4,0)

4,0-3,5=0,5

N(3,0)

H(2,1)

3,0-2,1=0,9

S(2,5)

Cl(3,0)

3,0-2,5=0,5

Si(1,8)

H(2,1)

2,1-1,8=0,3

Чим більша різниця електронегативності елементів, тим полярнішим є зв'язок між атомами. 

 

Вправа 109. За даними таблиці 6 складіть ряд неметалічних елементів, у якому електронегативність зменшується зліва направо.

F

(4,0)

O

(3,5)

Cl, N

(3,0)

S, C

(2,5)

P, H

(2,1)

B

(2,0)

Si

(1,8)

Вправа 110. Як змінюється електронегативність елементів у періодах і головних підгрупах періодичної системи? У періодах електронегативність елементів зростає зліва направо, а в головних підгрупах — знизу догори.

 

Вправа 111. Укажіть правильне закінчення речення «Значення електронегативності Калію та Кальцію становлять відповідно ...»:
а) 0,8 і 1,0
б) 1,0 і 0,8

в) 1,0 і 1,2

г) 0,8 і 0,6
Візьміть до уваги і порівняйте значення електронегативності елементів, подібних до Калію і Кальцію, скориставшись таблицею 6.

Відповідь: а)

У періодах електронегативність зростає зліва направо, а Калій і Кальцій є елементами одного періоду, з порядковими номерами №19 і №20 відповідно, тому електронегативність Калію менша, ніж Кальцію. 

 

Вправа 112. Елементи в хімічних формулах сполук часто записують у порядку зростання їхньої електронегативності. Укажіть серед наведених формул такі, у яких дотримано цю послідовність: Na23, NH3, SiО2, H2S, NaOH, CH4, HNО3.

Відповідь: Na23, SiО2H2S, HNО3. 

Cкористайся таблицею 6.

Інші завдання дивись тут...

  • Keti_VenVay
    Лучшие. Люблю вас
    Вы самые самые
    23 листопада 2016 19:46