Інші завдання дивись тут...

Вправа 104 / 94 (2021)

Чому на атомах, сполучених ковалентним зв'язком, можуть виникати невеликі заряди? Бо атоми елементів відрізняються електронегативністю. У молекулі на атомі більш електронегативного елемента з’являється надлишковий негативний заряд, а на атомі менш електронегативного елемента — позитивний.

Який ковалентний зв'язок називають  полярним, а який — неполярним?

Ковалентний зв'язок, у якому одна чи кілька спільних електронних пар зміщені в бік одного з атомів, називають полярним зв'язком, а за відсутності такого зміщення — неполярним зв'язком.

 

Вправа 107 / 95 (2021)

Зміни 2021 року видання. Серед наведених формул укажіть ті, що відповідають речовинам із йонним, ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв'язком: HF, СO2, MgO, Li3N, Br2, BCl3Поясніть ваш вибір.

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металами і типовими неметалами, тому сполуки MgO, Li3N з йонним зв'язком.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів. Чим більша різниця електронегативності елементів, тим полярнішим є зв'язок між атомами, тому сполуки HF, СO2, BCl3 з ковалентним полярним зв'язком.

Якщо різниця електронегативності елементів дорівнює 0, тоді зв'язок ковалентний неполярний, тому сполука Br2 з ковалентним неполярним зв'язком.

Серед наведених формул укажіть ті, що відповідають речовинам із йонним, ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв'язком: HF, СO2, MgO, Li3N, Br2, NCl3Поясніть ваш вибір.

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металами і типовими неметалами, тому сполуки MgO, Li3N з йонним зв'язком.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів. Чим більша різниця електронегативності елементів, тим полярнішим є зв'язок між атомами, тому сполуки HF, СO2 з ковалентним полярним зв'язком.

Якщо різниця електронегативності елементів дорівнює 0, тоді зв'язок ковалентний неполярний, тому сполуки Br2, NCl3 [N(3,0)-Cl(3,0)] з ковалентним неполярним зв'язком.

 

Вправа 105 / 96 (2021) 

Що таке електронегативність елемента? Властивість атома елемента зміщувати у свій бік електронну пару, спільну з іншим атомом, називають електронегативністю.

 

Вправа 110 / 97 (2021)

Як змінюється електронегативність елементів у періодах і головних підгрупах періодичної системи? У періодах електронегативність елементів зростає зліва направо, а в головних підгрупах — знизу догори.

 

Вправа 109 / 98 (2021) За даними таблиці 6 складіть ряд неметалічних елементів, у якому електронегативність зменшується зліва направо.

F

(4,0)

O

(3,5)

Cl, N

(3,0)

S, C

(2,5)

P, H

(2,1)

B

(2,0)

Si

(1,8)

Вправа 106 / 99 (2021) 

Використавши дані, наведені в таблиці 6, підкресліть у кожній із формул речовин символ найбільш електронегативного елемента: АlСl3, CF4, SO2, NaH, N2O5, LiOH, HClO4

 АlСl3

Al(1,5)

Cl(3,0) 

 

 CF4

C(2,5)

F(4,0)

 

SO2

S(2,5)

O(3,5) 

 

 NaH

Na(0,9)

H(2,1)

 

N2O5 

N(3,0)

O(3,5)

 

LiOH

Li(1,0)

O(3,5)

H(2,1) 

HClO4

H(2,1)

Cl(3,0)

O(3,5) 

Вправа 108 / 100 (2021)

Зміни 2021 року видання. Позначте заряди на атомах, використавши літеру δ, у таких молекулах: ОF2, CH4, SiCl4.

О+2δ F2-δ

C+4δ H4-δ

Si+4δ Cl4-δ

Який зі зв'язків у цих молекулах найбільш полярний? OF2

Який — найменш полярний? SiH4

Чим більша різниця електронегативності елементів, тим полярнішим є зв'язок між атомами, тому обчислюємо цю різницю для атомів кожної сполуки:

O(3,5)

F(4,0)

4,0-3,5=0,5

C(2,5)

H(2,1)

2,5-2,1=0,4

Si(1,8)

H(2,1)

2,1-1,8=0,3

Позначте заряди на атомах, використавши літеру δ, у таких молекулах: ОF2, NH3, SCl4SiH4.

О+2δ F2-δ

N+3δ H3-δ

S+4δ Cl4-δ

Si+4δ H4-δ

Який зі зв'язків у цих молекулах найбільш полярнийNH3

Який — найменш полярний? SiH4

Чим більша різниця електронегативності елементів, тим полярнішим є зв'язок між атомами, тому обчислюємо цю різницю для атомів кожної сполуки:

O(3,5)

F(4,0)

4,0-3,5=0,5

N(3,0)

H(2,1)

3,0-2,1=0,9

S(2,5)

Cl(3,0)

3,0-2,5=0,5

Si(1,8)

H(2,1)

2,1-1,8=0,3

Вправа 111 / 101 (2021) Укажіть правильне закінчення речення «Значення електронегативності Калію та Кальцію становлять відповідно ...»:

а) 0,8 і 1,0
б) 1,0 і 0,8

в) 1,0 і 1,2

г) 0,8 і 0,6
Візьміть до уваги і порівняйте значення електронегативності елементів, подібних до Калію і Кальцію, скориставшись таблицею 6.

У періодах електронегативність зростає зліва направо, а Калій і Кальцій є елементами одного періоду, з порядковими номерами №19 і №20 відповідно, тому електронегативність Калію менша, ніж Кальцію. 

 

Вправа 112 / 102 (2021) Елементи в хімічних формулах сполук часто записують у порядку зростання їхньої електронегативності. Укажіть серед наведених формул такі, у яких дотримано цю послідовність: Na23, NH3, SiО2, H2S, NaOH, CH4, HNО3.

Cкористайся таблицею 6.

Інші завдання дивись тут...

  • Keti_VenVay
    Лучшие. Люблю вас
    Вы самые самые
    23 листопада 2016 19:46