Інші завдання дивись тут...

Вправа 113. Що таке міжмолекулярна взаємодія? Явище притягання молекул одна до одної, хоча кожна є незарядженою частинкою.Чим вона зумовлена? Силами міжмолекулярної взаємодії, так звані сили Ван-дер-Ваальса.

 

Вправа 114. Сполука X за звичайних умов перебуває у твердому стані, має запах, а за слабкого нагрівання плавиться. Молекулярною чи йонною є ця сполука? Молекулярною.

Який тип хімічного зв'язку в ній реалізований? Ковалентний.

До відповіді дайте пояснення. Речовина летка й легко плавиться, тому є молекулярною сполукою.

 

Вправа 115. Укажіть у поданому переліку речовини молекулярної будови: парафін, етиловий спирт, калій гідроксид, кальцій оксид, азот, олово, силіцій (ІV) оксид.

Обґрунтуйте свій вибір. Речовинам молекулярної будови властиві леткість, мала твердість, низькі температури плавлення і кипіння, не проводять електричного струму (молекули речовин не містять вільних носіїв заряду).

 

Вправа 116. Чи можна передбачити будову речовини (йонну, молекулярну, атомну) за її зовнішнім виглядом, агрегатним станом? Відповідь поясніть. Будова речовини та її властивості пов'язані, тому якщо відома будова можна спрогнозувати властивості, і навпаки, якщо відомі властивості, можна зробити висновок про будову.Наприклад, речовини йоної і атомної будови тверді, а молекулярної мають малу твердість).

 

Вправа 117. Знайдіть відповідність:


Формула

речовини

Температура

плавлення, °С

1) NaH;

2) НСl;

а)+638;

б) -114.

Дайте необхідні пояснення. Натрій гідрид NaH є сполукою йонною будови, а гідроген хлорид HCl - молекулярної. Речовини йонної будови мають високі температури плавлення, а молекулярної -  низькі. Відповідь: 1) - а), 2) - б).

 

Вправа 118. Спробуйте пояснити, чому прості речовини галогени за звичайних умов перебувають у різних агрегатних станах: фтор F2 і хлор Сl2 — гази, бром Вг2 — рідина, йод І2— кристалічна речовина. Бо мають однакову будову речовин за різної температури. Йод існує у вигляді молекулярних кристалів, у вузлах ґратки - двохатомні молекули. Фтор, хлор і бром утворюють подібну будову за більш низьких температур.

 

Вправа 119. Хлороводень НСl та фтор F2 мають молекули приблизно однакової маси (підтвердьте це), але істотно різняться за температурами кипіння: -84 °С (НСl) та -187 °С (F2). У чому, на вашу думку, причина такої відмінності?

Для підтвердження однакової маси молекул достатньо порівняти відносну молекулярну масу.

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=35,5+1=36,1

Mr(F2)=2Ar(F)=219=36

Будова (тип кристалічної ґратки залежить від характеру частинок, що утворюють кристал, і від типу хімічного зв'язку між ними) речовини визначає її властивості. Обидві речовини мають молекулярну будову (у вузлах молекулярної ґратки розташовані молекули), але при ковалентному неполярному зв'язку у вузлах ґратки - неполярні молекули, що втримуються силами міжмолекулярної взаємодії (F2), а при полярному зв'язку у вузлах ґратки - полярні молекули, сторого орієнтовані одна до одної своїми полюсами (HCl). Очевидно, що різною є сила міжмолекулярної взаємодії.

 

Вправа 120. Сполука із формулою SiC має атомні кристалічні ґратки. Спрогнозуйте її фізичні властивості та перевірте ваше передбачення, знайшовши відповідну інформацію в інтернеті. Будова (тип кристалічної ґратки залежить від характеру частинок, що утворюють кристал, і від типу хімічного зв'язку між ними) речовини визначає її властивості. У вузлах атомної ґратки розміщуються атоми, сполучені ковалентними зв'язками, які є міцними, тому сполука є твердою, має дуже високі температури плавлення і кипіння, практично нерозчинна у воді.

Інші завдання дивись тут...