Інші завдання дивись тут...

Вправа 170. Які сполуки називають оксидами? Оксид — сполука елемента з Оксигеном, у якій ступінь окиснення Оксигену становить —2. Загальна формула оксидв EmOn. Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам: PbO, Сl2O7, Na2OК2O2, LiOH, SeO3, НСlO, ВаO2.

 

Вправа 171. Складіть хімічні формули оксидів Арсену (в них ступені окиснення цього елемента становлять +3 і +5) і Телуру (ступені окиснення елемента дорівнюють +4 і +6).

Елемент

Формула  оксиду
As+3 As2O3
As+5 As2O5
Te+4 TeO2
Te+6 TeO3

Вправа 172. Складіть хімічні формули оксидів, які містять катіони Калію, Барію, Алюмінію.

Катіони Формули оксидів
К+ K2O
Ba2+ BaO
Al3+ Al2O3

Вправа 173. Зобразіть графічні формули молекул оксидів SО2 тa І2О5.

2 І2О5
О = S = O

          O

         

O = I 

        \

         O

        

O = I 

       \\

        O   

Пояснення. Сульфур у осиді SO2 чотиривалентний. Записуємо навколо Сульфуру 4 риски:

  │ 

―S―

  │

Усі ці риски (одиниці валентності) мають також "належати" двом двовалентним атомам Оксигену. Розміщуємо ці два атоми Оксигену по обидва боки атома Сульфуру і "виділяємо" їм по дві риски:

О = S = O.

Пояснення. Йод у осиді І2O5 п'ятивалентний. Записуємо два атоми Йоду і навколо кожного 5 рисок:

  │ 

―І―

  │\

 

  │ 

―І―

  │

Усі ці риски (одиниці валентності) мають також "належати" п'ятьом двовалентним атомам Оксигену. Чотирьом атомам Оксигену "виділяємо" по дві риски кожного атома Йоду, а п'ятому атому Оксигену залишається по одній рисці кожного атома Йоду (Оксиген - двовалентний елемент).  

          O

         

O = I 

        \

         O

        

O = I 

       \\

        O

 

Вправа 174. Запишіть формули сполук, що мають такі назви:

а) нітроген (ІV) оксид; NO2

б) титан (ІІІ) оксид; Тi2O3

в) берилій оксид; BeO

г) манган (ІІ) оксид. MnO

 

Вправа 175. Дайте хімічні назви оксидам SrO, Mn2О3, Mn2О7, NO, N2О5.

Назва оксиду складається з назви елемента, який утворює сполуку з Оксигеном, і слова "оксид". Якщо елемент утворює кілька оксидів, то в назві кожної сполуки після назви елемента вказують римською цифрою в дужках значення його ступеня окиснення без знака "+".

Стронцій оксид, манган (ІІІ) оксид, Манган (VII) оксид, Нітроген (ІІ) оксид, Нітроген (V) оксид.

 

Вправа 176. Обчисліть масові частки елементів у сульфур (ІV) оксиді та сульфур (VІ) оксиді.

Відомо: SO2, SO

Знайти: ω(S)-?, ω(O)-?

Розв'язування:

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою 

ω(елемента)=М(елемента)/М(сполуки).

У сполуці сульфур (IV) оксиді SO2.

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

ω(S)=Мr(S)/Mr(SO2)=Аr(S)/Mr(SO2)=32/64=0,5 або, 

помноживши це число на 100%, одержимо 50%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)=1 - ω(S)=1 - 0,5 = 0,5

або так:

ω(О)=100% - ω(S)=100% - 50% = 50%

чи так:

ω(О)=Mr(О)/Mr(SO2)=2Ar(О)/Mr(SO2)=216/64=0,5 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 50%

У сполуці сульфур (VI) оксиді SO3:

Mr(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80

ω(S)=Мr(S)/Mr(SO3)=Аr(S)/Mr(SO3)=32/80=0,4 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)=1 - ω(S)=1 - 0,4 = 0,6

або так:

ω(О)=100% - ω(S)=100% - 40% = 60%

чи так:

ω(О)=Mr(О3)/Mr(SO3)=3Ar(О)/Mr(SO3)=316/80=0,6 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 60%

Відповідь: у SO2ω(S)=0,5 або 50%, ω(О)=0,5 або 50%; 

у SO3ω(S)=0,4 або 40%, ω(О)=0,6 або 60%.

  

Вправа 177. Знайдіть масу:

а) титан (ІV) оксиду кількістю речовини 2 моль;

Відомо: n(ТіО2)=2 моль. Знайти: m(TіO2)-?

Розв'язування:

I спосіб

З формули n=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо масу m=M•n

Мг(ТіО2)=Ar(Ti)+2Ar(O)=48+216=80, М(TiO2)=80 г/моль.

m(TiO2)=80 г/моль  2 моль= 160 г.

ІІ спосіб

Беремо до уваги те, маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини.

Мг(ТіО2)=Ar(Ti)+2Ar(O)=48+216=80. М(TiO2)=80 г/моль

Маса 1 моль ТіO2 має 80 г, тоді

маса 2 моль ТіO2 - х г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

1 моль / 2 моль = 80 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 80 г  2 моль

х = 80 г • 2 моль / 1 моль

х = 160 г

Відповідь: маса 2 моль титан (IV) оксиду 160 г.

б) порції нітроген (ІІ) оксиду, в якій налічується 1023 молекул.

Відомо: N(NО)=11023 молекул. Знайти: m(NО)-?

Розв'язання:

І спосіб

Обчислюємо кількість речовини за формулою n=N/NAде NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1.
n(NО)=11023 / 61023моль-1= 0,17 моль.

З формули n=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо масу m=M•n

Мг()=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30, М(NO)=30 г/моль.

m(NO)=30 г/моль  0,17 моль= 5,1 г.

ІІ спосіб

61023 молекул NO міститься в 1 моль нітроген (ІІ) оксиду, тоді

11023 молекул NO - в х моль нітроген (ІІ) оксиду.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

61023 молекул 11023 молекул = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 61023 молекул = 1 моль  11023 молекул

х = 1 моль  11023 молекул / 61023 молекул

х = 0,17 моль

Беремо до уваги те, маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини Мг()=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30, М(NO)=30 г/моль.

1 моль нітроген (ІІ) оксиду має 30 г, тоді

0,17 моль нітроген (ІІ) оксиду - х г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

1 моль / 0,17 моль = 30 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 30 г  0,17 моль

х = 30 г • 0,17 моль / 1 моль

х = 5,1 г

Відповідь: 5,1 г. 

 

Вправа 178. Учні класу за 45 хвилин уроку видихають разом із повітрям 1,1 кг вуглекислого газу. Який об'єм займає цей газ за нормальних умов?

Відомо: m(CO2)=1,1 кг =1100 г. Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування:

I спосіб

Обчислюємо кількість речовини за формулою n=m/M, де М=Мrг/моль.

Мг(СО2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44, М(СO2)=44 г/моль.

n(СO2)=m(CO2)/M(CO2)=1100 г: 44 г/моль= 25 моль.

З формули n=V/VM, де V= 22,4 л/моль за н.у., знаходимо об'єм V=nVM.

V(CO2)=n(CO2)VM=25 моль • 22,4 л/моль=560 л.

ІІ спосіб

Беремо до уваги те, маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини.

Мг(СО2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44, М(СO2)=44 г/моль

44 г має 1 моль вуглекислого газу, тоді

1100 г - х моль вуглекислого газу.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

44 г / 1100 г = 1 моль / х моль, звідси

х г • 44 г = 1100 г  1 моль

х = 1100 г • 1 моль / 44 г

х = 25 моль

Знаходимо об'єм, який займає 25 моль вуглекислого газу за н.у.

1 моль вуглекислого газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді

25 моль вуглекислого газу - об'єм х л.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її. 

1 моль / 25 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л • 1 моль = 25 моль • 22,4 л

х = 25 моль  22,4 л / 1 моль

х = 560 л

Відповідь: 560 л.

Інші завдання дивись тут...