Інші завдання дивись тут...

Вправа 170. Які сполуки називають оксидами? Оксид — сполука елемента з Оксигеном, у якій ступінь окиснення Оксигену становить —2. Загальна формула оксидв EmOn. 

Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам: PbO, Сl2O7, Na2O, К2O2, LiOH, SeO3, НСlO, ВаO2.

Відповідь: PbO, Сl2O7, Na2OSeO3

 

Вправа 171. Складіть хімічні формули оксидів Арсену (в них ступені окиснення цього елемента становлять +3 і +5) і Телуру (ступені окиснення елемента дорівнюють +4 і +6).

Елементи

Формули  оксидів
As+3 As2O3
As+5 As2O5
Te+4 TeO2
Te+6 TeO3

Вправа 172. Складіть хімічні формули оксидів, які містять катіони Калію, Барію, Алюмінію.

Катіони Формули оксидів
К+ K2O
Ba2+ BaO
Al3+ Al2O3

Вправа 173. Зобразіть графічні формули молекул оксидів SО2 тa І2О5.

2 І2О5
О = S = O

          O

         

O = I 

        \

         O

        

O = I 

       \\

        O   

Пояснення. Сульфур у осиді SO2 чотиривалентний. Записуємо навколо Сульфуру 4 риски:

  │ 

―S―

  │

Усі ці риски (одиниці валентності) мають також "належати" двом двовалентним атомам Оксигену. Розміщуємо ці два атоми Оксигену по обидва боки атома Сульфуру і "виділяємо" їм по дві риски:

О = S = O.

Пояснення. Йод у оксиді І2O5 п'ятивалентний. Записуємо два атоми Йоду і навколо кожного з них по 5 рисок:

  │ 

―І―

  │\

 

  │ 

―І―

  │

Усі ці риски (одиниці валентності) мають також "належати" п'ятьом двовалентним атомам Оксигену. Чотирьом атомам Оксигену "виділяємо" по дві риски кожного атома Йоду, а п'ятому атому Оксигену залишається по одній рисці кожного атома Йоду (Оксиген - двовалентний елемент).

          O

         

O = I 

        \

         O

        

O = I 

       \\

        O

Вправа 174. Запишіть формули сполук, що мають такі назви:

а) нітроген (ІV) оксид NO2

б) титан (ІІІ) оксид Тi2O3

в) берилій оксид BeO

г) манган (ІІ) оксид MnO

 

Вправа 175. Дайте хімічні назви оксидам:

SrO ― стронцій оксид

Mn2О3  манган (ІІІ) оксид

Mn2О7  манган (VII) оксид

NO  нітроген (ІІ) оксид

N2О5  нітроген (V) оксид

Назва оксиду складається з назви елемента, який утворює сполуку з Оксигеном, і слова "оксид". Якщо елемент утворює кілька оксидів, то в назві кожної сполуки після назви елемента вказують римською цифрою в дужках значення його ступеня окиснення без знака "+".

 

Вправа 176. Обчисліть масові частки елементів у сульфур (ІV) оксиді та сульфур (VІ) оксиді.

Відомо: SO2, SO

Знайти: ω(S)-?, ω(O)-?

Розв'язування

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою: 

ω(елемента)r(елемента)/Мr(сполуки).

У сполуці сульфур (IV) оксиді SO2.

Mr(S)=Ar(S)=32, Mr(O)=Ar(O)=16, Mr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64

ω(S)=Мr(S)/Mr(SO2)=Аr(S)/Mr(SO2)=32:64=0,5, або 50%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)=100% - ω(S)=100% - 50%=50%

або так:

ω(О)=1 - ω(S)=1 - 0,5=0,5

чи так:

ω(О)=Mr(О)/Mr(SO2)=2•Ar(О)/Mr(SO2)=2•16:64=0,5 або 50%

У сполуці сульфур (VI) оксиді SO3:

Mr(S)=Ar(S)=32, Mr(O)=Ar(O)=16, Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80

ω(S)=Мr(S)/Mr(SO3)=Аr(S)/Mr(SO3)=32:80=0,4, або 40%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)=100% - ω(S)=100% - 40%=60%

або так:

ω(О)=1 - ω(S)=1 - 0,4=0,6

чи так:

ω(О)=Mr3)/Mr(SO3)=3•Ar(О)/Mr(SO3)=3•16:80=0,6 або, 60%

  

Вправа 177. Знайдіть масу:

а) титан (ІV) оксиду кількістю речовини 2 моль;

Відомо: n(ТіО2)=2 моль

Знайти: m(TіO2)-?

Розв'язування

I спосіб

Масу оксиду кількістю речовини 2 моль обчислюємо за формулою m=n•M, де М=Мr г/моль 

Мг(ТіО2)=Ar(Ti)+2Ar(O)=48+216=80, М(TiO2)=80 г/моль

m(TiO2)=n(TiO2)M(TiO2)=2 моль • 80 г/моль=160 г

ІІ спосіб

Мг(ТіО2)=Ar(Ti)+2Ar(O)=48+216=80, М(TiO2)=80 г/моль

Враховуючи, що 1 моль ТіО2 має масу 80 г, складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

Маса 1 моль ТіO2 має 80 г, тоді

маса 2 моль ТіO2 - х г.

1 моль / 2 моль = 80 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 80 г  2 моль

х=80 г • 2 моль : 1 моль=160 г

Відповідь: 160 г

б) порції нітроген (ІІ) оксиду, в якій налічується 1023 молекул.

Відомо: N(NО)=11023 молекул

Знайти: m(NО)-?

Розв'язування

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=N/NA, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1.
n(NО)=11023 : 61023моль-1= 0,17 моль

Масу NO кількістю речовини 0,17 моль обчислюємо за формулою m=n•M, де М=Мrг/моль 

Мг()=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30, М(NO)=30 г/моль

m(NO)=n(NO)M(NO)=0,17 моль  30 г/моль≈5 г

ІІ спосіб

Мг()=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30, М(NO)=30 г/моль

Оскільки М(NO)=30 г/моль, то 1 моль молекул NO має масу 30 г. Враховуючи, що 1 моль — це 6,02•1023 структурних частинок (молекул), складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

61023 молекул NO міститься в 30 г NO, тоді

11023 молекул NO ― в х г NO.

61023 молекул / 11023 молекул = 30 г / х г, звідси

х г • 61023 молекул = 30 г  11023 молекул

х = 30 г  11023 молекул : 61023 молекул=5 г

Відповідь: 5 г

 

Вправа 178. Учні класу за 45 хвилин уроку видихають разом із повітрям 1,1 кг вуглекислого газу. Який об'єм займає цей газ за нормальних умов?

Відомо: m(CO2)=1,1 кг=1100 г

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

I спосіб

1. Кількість речовини СО2 масою 1100 г обчислюємо за формулою: n=m/M, де М=Мrг/моль

Мг(СО2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44, М(СO2)=44 г/моль

n(СO2)=m(CO2)/M(CO2)=1100 г: 44 г/моль=25 моль

2. Об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 25 моль знаходимо за формулою: V=nVM, де V= 22,4 л/моль за н.у.

V(CO2)=n(CO2)VM=25 моль • 22,4 л/моль=560 л

ІІ спосіб

Мг(СО2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44, М(СO2)=44 г/моль

Оскільки М(СО2)=44 г/моль, то 1 моль газу СО2 має масу 44 г. Враховуючи, що 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, складаємо пропорцію і розв’язуємо її:

44 г СО2 займає об'єм 22,4 л, тоді

1100 г СО2 ― х л.

44 г / 1100 г = 22,4 л / х л, звідси

х л • 44 г 22,4 л  1100 г

х=22,4 л  1100 г 44 г=560 л

Відповідь: 560 л

Інші завдання дивись тут...