Інші завдання дивись тут...

Вправа 179. Які сполуки називають основами? Основа — сполука, яка складається з катіонів металічного елемента Мn+ і гідроксид-аніонів ОН-Запишіть загальну формулу основ, до складу яких входять двозарядні катіони. M(OH)2 Що таке луги? Основи, утворені лужними і лужноземельними елементами, що розчиняються у воді, називаються лугами.

 

Вправа 180. Складіть формули цезій гідроксиду, титан (ІІІ) гідроксиду. Cs(OН)2, Ti(OН)3

Кількість гідроксид-аніонів ОН- у складі основи дорівнює заряду катіона металічного елемента. 

 

Вправа 181. Напишіть формули основ, що відповідають оксидам із такими формулами: К2O, VO, La2O3.

Формула

оксиду

Катіон

металічного

елемента

Формула

основи

К2О K+ KOH
VO V2+ V(OH)2
La2O3 La3+ La(OH)3

Вправа 182. Яка кількість речовини кожного йона міститься в 1 моль основ NaOH, Fe(OH)2? (Усно.)

Формульна одиниця основи NaOH містить 1 йон Na+ і 1 гідроксид-іон ОН-, тому в 1 моль NaOH міститься 1 моль йонів Nа+ і 1 моль гідроксид-іонів ОН-.

Формульна одиниця основи Fe(OH)2 містить 1 йон Fe2+ і 2 гідроксид-іони ОН-, тому в 1 моль Fe(OH)2 містить 1 моль йонів Fe2+ і 2 моль гідроксид-іонів ОН-.

 

Вправа 183. Обчисліть масу 0,2 моль літій гідроксиду. (Усно.)

Розв'язування:

I спосіб

З формули n=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо масу m=M•n

Мг(LіОH)=Ar(Li)+Ar(O)+Ar(H)=7+16+1=24, М(LiOH)=24 г/моль.

m(LiOH)=M(LiOH) • n(LiOH)=24 г/моль  0,2 моль= 4,8 г.

ІІ спосіб

Беремо до уваги те, що маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини.

Мг(LіОH)=Ar(Li)+Ar(O)+Ar(H)=7+16+1=24. М(LiOH)=24 г/моль

Маса 1 моль літій гідроксиду має 24 г, тоді

маса 0,2 моль літій гідроксиду - х г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

1 моль / 0,2 моль = 24 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 24 г  0,2 моль

х = 24 г • 0,2 моль / 1 моль

х = 4,8 г

Відповідь: маса 0,2 моль літій гідроксиду 4,8 г.

 

Вправа 184. Скільки катіонів та аніонів міститься:

а) в 0,1 моль натрій гідроксиду;

Формульна одиниця гідроксиду NaOH містить 1 катіон Na+ i 1 гідроксид-аніон ОН-, тому в 1 моль NaOH міститься 1 моль катіонів Na+ і 1 моль гідроксид-аніонів ОН-. У 0,1 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 0,1 рази більші:

n(Na+)=1n(NaOH)=10,1 моль=0,1 моль

n(ОН-)=1n(NaOH)=10,1 моль=0,1 моль

З формули n=N/NA, де NА-постійна величина і чисельно дорівнює 6,021023моль-1, знаходимо число йонів N=nNA

N(Na+)=N(OH-)=0,1 моль6,021023моль-1=0,6021023=6,021022

Назвіть масу кожного йона в указаних порціях речовин. (Усно.)

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM

Мг(Na+)=23, М(Na+)=23 г/моль

m(Na+)=n(Na+)M(Na+)=0,1 моль•23 г/моль=2,3 г

Мг(ОH-)=16+1=17, М(OH-)=17 г/моль

m(ОН-)=0,1 моль•17 г/моль=1,7 г

Відповідь: N(Na+)=N(OH-)=6,021022, m(Na+)=2,3 г, m(ОН-)=1,7 г.

б) в 1/2 моль манган (ІІ) гідроксиду? 

Формульна одиниця гідроксиду Mn(OH)2 містить 1 катіон Mn2+ і 2 гідроксид-аніони ОН-, тому в 1 моль Mn(OH)2 міститься 1 моль катіонів Mn2+ і 2 моль гідроксид-аніонів ОН-. У 1/2 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 1/2 рази більші:

n(Mn2+)=1n(Mn(OH)2)=11/2 моль=1/2 моль = 0,5 моль

n(OH-)=2n(Mn(OH)2)=21/2 моль=1 моль

З формули n=N/NA, де NА-постійна величина і чисельно дорівнює 6,021023моль-1, знаходимо число йонів N=nNA

N(Mn2+)=n(Mn2+)NA=0,5 моль6,011023моль-1=3,011023

N(OH-)=n(OH-)NA=1 моль6,011023моль-1=6,011023

Назвіть масу кожного йона в указаних порціях речовин. (Усно.)

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM

Мг(Mn2+)=55, М(Mn2+)=55 г/моль

m(Mn2+)=n(Mn2+)M(Mn2+)=0,5 моль • 55 г/моль=27,5 г

Мг(ОH-)=16+1=17, М(OH-)=17 г/моль

m(ОН-)=n(ОН-)M(ОН-)=1 моль • 17 г/моль=17 г

Відповідь: N(Mn2+)=3,011023,N(OH-)=6,011023,m(Mn2+)=27,5 г,m(ОН-)=17 г.

 

Вправа 185. У порції якої сполуки — барій гідроксиду кількістю речовини З моль чи калій гідроксиду кількістю речовини 4 моль — міститься більше йонів? Відповідь поясніть.

Формульна одиниця гідроксиду Ва(ОН)2 містить 1 катіон Ва2+ і 2 гідроксид-аніони ОН-, тому в 1 моль Ва(ОН)2 міститься 1 моль катіонів Ва2+ і 2 моль гідроксид-аніонів ОН-, разом 3 моль усіх йонів, а в 3 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 3 рази більші, тобто 33 моль=9 моль.

Формульна одиниця гідроксиду KOH містить 1 катіон К+ і 1 гідроксид-аніон ОН-, тому в 1 моль КОН міститься 1 моль катіонів К+ і 1 моль гідроксид-аніонів ОН-, разом 2 моль усіх йонів, а в 4 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 4 рази більші, тобто 24 моль=8 моль.

9 моль > 8 моль, тобто, більше йонів міститься в 3 моль Ва(ОН)2

Відповідь: більше йонів міститься в 3 моль барій гідроксиду.

Інші завдання дивись тут...