Інші завдання дивись тут...

Вправа 161

Які сполуки називають основами? Основи — сполуки, що складаються з катіонів металічного елемента Мn+ і гідроксид-аніонів ОН-

Запишіть загальну формулу основ, до складу яких входять двозарядні катіони. M(OH)2

Що таке луги? Основи, які розчиняються у воді, називають лугами.

 

Вправа 162

Складіть формули цезій гідроксиду, титан (ІІІ) гідроксиду.

Відповідь: Cs(OН)2, Ti(OН)3

Кількість гідроксид-аніонів ОН- у складі основи дорівнює заряду катіона металічного елемента. 

 

Вправа 163

Напишіть формули основ, що відповідають оксидам із такими формулами: К2O, VO, La2O3.

Формула

оксиду

Катіон

металічного

елемента

Формула

основи

К2О K+ KOH
VO V2+ V(OH)2
La2O3 La3+ La(OH)3

Вправа 164

Яка кількість речовини кожного йона міститься в 1 моль основ NaOH, Fe(OH)2?

Формульна одиниця основи NaOH містить 1 катіон Na+ і 1 гідроксид-аніон ОН-, тому в 1 моль NaOH міститься 1 моль катіонів Nа+ і 1 моль гідроксид-аніонів ОН-.

Формульна одиниця основи Fe(OH)2 містить 1 катіон Fe2+ і 2 гідроксид-аніони ОН-, тому в 1 моль Fe(OH)2 міститься 1 моль катіонів Fe2+ і 2 моль гідроксид-аніонів ОН-.

 

Вправа 165

Обчисліть масу 0,2 моль літій гідроксиду. (Усно.)

Відомо: n(LiOH)=0,2 моль

Знайти: m(LiOH)-?

Розв'язування

I спосіб

Масу LiOH кількістю речовини 0,2 моль обчислюємо за формулою: m=n•M, де М=Мr г/моль

Мг(LіОH)=Ar(Li)+Ar(O)+Ar(H)=7+16+1=24, М(LiOH)=24 г/моль

m(LiOH)=n(LiOH)M(LiOH)=0,2 моль  24 г/моль=4,8 г

ІІ спосіб

Мг(LіОH)=Ar(Li)+Ar(O)+Ar(H)=7+16+1=24, М(LiOH)=24 г/моль

Враховуючи, що 1 моль LiOH має масу 24 г, складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

1 моль літій гідроксиду має 24 г, тоді

0,2 моль літій гідроксиду  х г.

х = 24 г • 0,2 моль : 1 моль=4,8 г

Відповідь: 4,8 г

 

Вправа 166

Скільки катіонів та аніонів міститься (усно):

а) в 0,1 моль калій гідроксиду;

Відомо: n(КOH)=0,1 моль

Знайти: N(К+)-?, N(OH-)-?, m(К+)-?, m(OH-)-?

Розв'язування

Формульна одиниця основи KOH містить 1 катіон K+ i 1 гідроксид-аніон ОН-, тому в 1 моль KOH міститься 1 моль катіонів K+ і 1 моль гідроксид-аніонів ОН-. У 0,1 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 0,1 рази більші:

n(K+)=n(ОН-)=1n(KOH)=10,1 моль=0,1 моль

Число йонів обчислюємо за формулою: N=nNA, де NА — стала Авогадро.

N(K+)=N(OH-)=0,1 моль6,021023моль-1=0,6021023=6,021022

Масу йонів знаходимо за формулою: m=nM, M=Mr г/моль 

М(K+)=39 г/мольМ(OH-)=17 г/моль

m(K+)=n(K+)M(K+)=0,1 моль•39 г/моль=3,9 г

m(ОН-)=0,1 моль•17 г/моль=1,7 г

Відповідь: N(K+)=N(OH-)=6,021022, m(K+)=3,9 г, m(ОН-)=1,7 г

 

б) в 1/2 моль магній гідроксиду?

Відомо: n(Mg(OH)2)=1/2 моль

Знайти: N(Mg2+)-?, N(OH-)-?, m(Mg2+)-?, m(OH-)-?

Розв'язування

Формульна одиниця основи Mg(OH)2 містить 1 катіон Mg2+ і 2 гідроксид-аніони ОН-, тому в 1 моль Mg(OH)2 міститься 1 моль катіонів Mg2+ і 2 моль гідроксид-аніонів ОН-. У 1/2 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 1/2 рази більші:

n(Mg2+)=1n(Mg(OH)2)=11/2 моль=1/2 моль=0,5 моль

n(OH-)=2n(Mg(OH)2)=21/2 моль=1 моль

Число йонів обчислюємо за формулою: N=nNA, де NА — стала Авогадро. 

N(Mg2+)=n(Mg2+)NA=0,5 моль6,011023моль-1=3,011023

N(OH-)=n(OH-)NA=1 моль6,011023моль-1=6,011023

Масу йонів знаходимо за формулою: m=nM, M=Mr г/моль 

М(Mg2+)=24 г/моль, М(OH-)=17 г/моль

m(Mg2+)=n(Mg2+)M(Mg2+)=0,5 моль • 24 г/моль=12 г

m(ОН-)=n(ОН-)M(ОН-)=1 моль • 17 г/моль=17 г

Відповідь: N(Mg2+)=3,011023,N(OH-)=6,011023,m(Mg2+)=12 г,m(ОН-)=17 г

 

Вправа 167

У порції якої сполуки — барій гідроксиду кількістю речовини З моль чи калій гідроксиду кількістю речовини 4 моль — міститься більше йонів? Відповідь поясніть.

Відомо: n(Ba(OH)2)=3 моль, n(KOH)=4 моль

Знайти: де більше йонів-?

Розв'язування

Формульна одиниця основи Ва(ОН)2 містить 1 катіон Ва2+ і 2 гідроксид-аніони ОН-, тому в 1 моль Ва(ОН)2 міститься 1 моль катіонів Ва2+ і 2 моль гідроксид-аніонів ОН-, разом 3 моль усіх йонів, а в 3 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 3 рази більші:

n(Ba2+,OH-)=3n(Ba(OH)2)=33 моль=9 моль

Формульна одиниця основи KOH містить 1 катіон К+ і 1 гідроксид-аніон ОН-, тому в 1 моль КОН міститься 1 моль катіонів К+ і 1 моль гідроксид-аніонів ОН-, разом 2 моль усіх йонів, а в 4 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 4 рази більші:

n(K+,OH-)=2n(KOH)=24 моль=8 моль

9 моль > 8 моль 

Відповідь: більше йонів міститься в 3 моль Ba(OH)2

 

------------------------------------- ПРОГРАМА 2016 року -------------------------------

Вправа 184. Скільки катіонів та аніонів міститься:

а) в 0,1 моль натрій гідроксиду;

Відомо: n(NaOH)=0,1 моль

Знайти: N(Na+)-?, N(OH-)-?, m(Na+)-?, m(OH-)-?

Розв'язування

Формульна одиниця основи NaOH містить 1 катіон Na+ i 1 гідроксид-аніон ОН-, тому в 1 моль NaOH міститься 1 моль катіонів Na+ і 1 моль гідроксид-аніонів ОН-. У 0,1 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 0,1 рази більші:

n(Na+)=n(ОН-)=1n(NaOH)=10,1 моль=0,1 моль

Число йонів обчислюємо за формулою: N=nNA, де NА — стала Авогадро. 

N(Na+)=N(OH-)=0,1 моль6,021023моль-1=0,6021023=6,021022

Масу йонів знаходимо за формулою: m=nM, M=Mr г/моль 

М(Na+)=23 г/мольМ(OH-)=17 г/моль

m(Na+)=n(Na+)M(Na+)=0,1 моль•23 г/моль=2,3 г

m(ОН-)=0,1 моль•17 г/моль=1,7 г

Відповідь: N(Na+)=N(OH-)=6,021022, m(Na+)=2,3 г, m(ОН-)=1,7 г

б) в 1/2 моль манган (ІІ) гідроксиду?

Відомо: n(Mn(OH)2)=1/2 моль

Знайти: N(Mn2+)-?, N(OH-)-?, m(Mn2+)-?, m(OH-)-?

Розв'язування

Формульна одиниця основи Mn(OH)2 містить 1 катіон Mn2+ і 2 гідроксид-аніони ОН-, тому в 1 моль Mn(OH)2 міститься 1 моль катіонів Mn2+ і 2 моль гідроксид-аніонів ОН-. У 1/2 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 1/2 рази більші:

n(Mn2+)=1n(Mn(OH)2)=11/2 моль=1/2 моль=0,5 моль

n(OH-)=2n(Mn(OH)2)=21/2 моль=1 моль

Число йонів обчислюємо за формулою: N=nNA, де NА — стала Авогадро. 

N(Mn2+)=n(Mn2+)NA=0,5 моль6,011023моль-1=3,011023

N(OH-)=n(OH-)NA=1 моль6,011023моль-1=6,011023

Масу йонів знаходимо за формулою: m=nM, M=Mr г/моль 

М(Mn2+)=55 г/моль, М(OH-)=17 г/моль

m(Mn2+)=n(Mn2+)M(Mn2+)=0,5 моль • 55 г/моль=27,5 г

m(ОН-)=n(ОН-)M(ОН-)=1 моль • 17 г/моль=17 г

Відповідь: N(Mn2+)=3,011023,N(OH-)=6,011023,m(Mn2+)=27,5 г,m(ОН-)=17 г

Інші завдання дивись тут...