Інші завдання дивись тут...

Вправа 168

Наведіть означення кислоти. Кислоти — сполуки, молекули яких містять атоми Гідрогену, що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми (йони) металічних елементів.

Що таке кислотний залишок? Частину молекули кислоти, сполучену з атомом (атомами) Гідрогену, називають кислотним залишком. 

 

Вправа 169

У формулах кислот H2, H3, і H3AsО4 підкресліть кислотні залишки і вкажіть їхню валентність.

H2 (II), H3 (I), і H3AsО4 (III). 

 

Вправа 170 

За якими ознаками класифікують кислоти? За двома ознаками: за вмістом Оксигену та за основністю.

 

 

Вправа 171

Запишіть формули кислот НСlO3, HBr, Н2ТеO3, HF, HNO2, H2Se, H3AsO4 у відповідні стовпчики таблиці:

Кислоти

оксигено-

вмісні

без-

оксигенові

одно-

основні

двох-

основні

трьох-

основні

HClO3

H2TeO3

HNO2

H3AsO4

HBr

HF

H2Se

 

HClO3

HBr

HF

HNO2

H2TeO3

H2Se

 

 

H3AsO4

 

 

 

Вправа 172

Складіть графічні формули молекул кислот НІ, НСlО, Н2ТеО3.

Н―І

 

 

H―O―Cl

 

 

H―O―Te―O―H

        

        O

Вправа 173

Зобразіть графічні формули молекул кислот HIO3, H2TeO4, попередньо виокремивши в хімічних формулах гідроксильні групи. Які значення валентності виявляють кислотворні елементи у цих сполуках. Запишіть хімічні формули відповідних оксидів Йоду і Телуру.

         O

       │

H―O―I 

        

        O

        O

       │

H―O―Te―O―H

        

 

        O

Запишіть хімічні формули відповідних оксидів Йоду і Телуру. 

I2O5 і TeO3

 

Вправа 174 

Знайдіть відповідність.

Формула кислота Назва кислоти

1) H2SeO3

2) H2Se

3) H2SeO4

a) селенідна

б) селенатна

в) селенітна

Відповідь: 1в, 2а, 3б

 

Вправа 175

Яка кількість речовини кожного хімічного елемента міститься (усно):

а) в 0,1 моль нітратної кислоти;

Відомо: n(HNO3)=0,1 моль

Знайти: n(H)-?, n(N)-?, n(O)-?

Розв'язування

n(H)=n(HNO3)=0,1 моль

n(N)=n(HNO3)=0,1 моль

n(О)=3n(HNO3)=30,1 моль=0,3 моль

б) 0,5 моль сульфатної кислоти? 

Відомо: n(H2SO4)=0,5 моль

Знайти: n(H)-?, n(S)-?, n(O)-?

Розв'язування

n(H)=2n(H2SO4)=20,5 моль=1

n(S)=n(H2SO4)=0,5

n(O)=4n(H2SO4)=40,5 моль=2

 

Вправа 176 

Взято 6,2 г борної кислоти Н3ВО3. Визначте кількість речовини кислоти (Усно). 

Відомо: m(H3BO3)=6,2 г

Знайти: n(H3BO3)-?

Розв'язування

Кількість речовини H3BOмасою 6,2 г знаходимо за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль

Мr3ВO3)=3Ar(Н)+Ar(В)+3Ar(O)=31+11+316=62, М(Н3ВO3)=62 г/моль

n(Н3ВO3)=m(Н3ВO3):M(Н3ВO3)=6,2 г: 62 г/моль=0,1 моль

Відповідь: 0,1 моль

 

Вправа 177 

Обчисліть масові частки елементів у фторидній кислоті. 

Відомо: HF

Знайти: ω)-?, ω(F)-?

Розв'язування  

Mr(HF)=Ar(H)+Ar(F)=1+19=20

ω(H)=Мr(H)/Mr(HF)=Аr(H)/Mr(HF)=1:20=0,05, або 5%

ω(F)=100% - ω(H)=100% - 5%=95%

Відповідь: ω(H)=0,05, або 5%; ω(F)=0,95, або 95%

 

Вправа 178 

Існують дві оксигеновмісні кислоти з однаковими значеннями молярних мас — 98 г/моль. Назвіть ці кислоти і напишіть їх хімічні формули.

Сульфатна кислота H2SO4 i ортофосфатна кислота H3PO4.

 

------------------------------------- ПРОГРАМА 2016 року -------------------------------

Вправа 188. Визначте ступені окиснення кислототворних елементів у кислотах НСlО, НРO3 і Н2ТеO4. Запишіть формули оксидів, які відповідають цим кислотам.

У сполуці НClO визначимо ступінь окиснення Хлору.

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Хлору у сполуці через х: Н+СlхO-2тоді за властивістю електронейтральності:  1+1х+1(-2)=0, звідси х=1. Отже, ступінь окиснення Cl (+1). 

Знаючи ступінь окиснення Хлору в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті ― Cl2O.

У сполуці НРO3 визначимо ступінь окиснення Фосфору. 

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці через х: Н+РхO3-2тоді за властивістю електронейтральності: 1+1х+3(-2)=0, звідси х=5. Отже, ступінь окиснення Р(+5). 

Знаючи ступінь окиснення Фосфору в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті ― Р2O5.

У сполуці Н2ТеO4 визначимо ступінь окиснення Телуру.

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Телуру у сполуці через х: Н2+ТехO4-2тоді за властивістю електронейтральності: 21+1х+4(-2)=0, звідси х=6. Отже, ступінь окиснення Те (+6). 

Знаючи ступінь окиснення Телуру в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті ― ТеO3.

 

Вправа 189. Складіть хімічну формулу оксигеновмісної кислоти Йоду, який має в цій сполуці ступінь окиснення +5.

Ступінь окиснення Йоду (+5) і Гідрогену (+1), тому їхня сума дорівнює +6 (5+1=6). За властивістю електронейтральності: сума ступенів окиснення всіх атомів у кожній речовині дорівнює 0, тому сума ступенів окиснення всіх атомів Оксигену дорівнює -6. Оскільки ступінь окиснення Оксигену -2, то кількість атомів Оксигену в сполуці буде 3 (-6:(-2)=3), тому формула сполуки НІО3.

 

Вправа 192. Які кількості речовини елементів містяться в 0,5 моль нітратної кислоти.

Відомо: n(HNO3)=0,5 моль

Знайти: n(H)-?, n(N)-?, n(O)-?

Розв'язування

Молекула кислоти HNO3 містить 1 атом Гідрогену Н, 1 атом Нітрогену N і 3 атоми Оксигену О, тому в 1 моль HNO3 міститься 1 моль атомів Н, 1 моль атомів N і 3 моль атомів О, а в 0,5 моль HNO3 буде міститися в 0,5 разів більше атомів:

n(H)=1n(HNO3)=10,5 моль=0,5 моль

n(N)=1n(HNO3)=10,5 моль=0,5 моль

n(О)=3n(HNO3)=30,5 моль=1,5 моль

Інші завдання дивись тут...

  • Ліна
    Good
    14 березня 2023 13:59