Інші завдання дивись тут...

Вправа 188

Одна зі сполук — Сl2O або Li2O — за звичайних умов є газом і має запах. Укажіть цю сполуку і поясніть свій вибір.

Відповідь: сполука Сl2O. Речовини молекулярної будови є леткими і мають запах, а йонні речовини    тверді і не мають запаху. Кислотний оксид Cl2O має молекулярну будову, а основний оксид  Li2 йонну будову. 

 

Вправа 189

Серед наведених оксидів укажіть йонні речовини: Р2О3, Сl2О7К2О, BaO, SО3.

Основні оксиди мають йонну будову, їм відповідають основи.

 

Вправа 190

Внесіть у відповідні клітинки таблиці формули оксидів:

Основні оксиди Кислотні оксиди
Li2O, CuO, MgO, FeO Cl2O7, SiO2, SO2

Вправа 191

Назвіть усі основні оксиди, які реагують із водою. Літій оксид Li2O, натрій оксид Na2O, калій оксид K2O, рубідій оксид Rb2O, цезій оксид Cs2O, францій оксид Fr2O, кальцій оксид CaO, стронцій оксид SrO, барій оксид BaO, радій оксид RaO.

Серед основних оксидів лише сполуки лужних і лужноземельних елементів взаємодіють з водою. 

Напишіть два загальні рівняння таких реакцій, позначивши оксиди формулами М2O і МO.

M2O + H2O = 2MOH

MO + H2O = M(OH)2

 

Вправа 192

Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

a) SrO + H2O = Sr(OH)2

   MgO + Cl2O7 =Mg(ClO4)2

   CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

б) SeO3 + H2O = H2SeO4

   SiO2 + BaO = BaSiO3

   I2O5 + 2NaOH = 2NaIO3 + H2O

Вправа 193

Визначте, з якими речовинами правого стовпчика може реагувати кожна речовина лівого, і напишіть відповідні хімічні рівняння:

барій оксид

фосфор (V) оксид

Kap6oн (IV) оксид

 

нітратна кислота

калій гідроксид

кальцій оксид

бромідна кислота

Основний оксид ВаО взаємодіє з кислотами.

BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

BaO + 2HBr = BaBr2 + H2O

Кислотні оксиди Р2О5 і СО2 взаємодіють з лугами, основними оксидами.

P2O5 + 6KOH = 2K3PO4 + 3H2O

P2O5 + 3CaO = Ca3(PO4)2

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O

CO2 + CaO = CaCO3

 

Вправа 194

Складіть рівняння реакцій, під час яких утворюється літій ортофосфат, якщо реагентами є:

а) два оксиди;

3Li2O + P2O5 = 2Li3PO4

б) оксид і кислота;

3Li2O + 2H3PO4 = 2Li3PO4 + 3H2O

в) оксид і основа.

P2O5 + 6LiOH = 2Li3PO4 + 3H2O

 

Вправа 195

Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі послідовні перетворення:

а) Li  Li2 LiOH; 

4Li + O2 = 2Li2O

Li2O + H2O = 2LiOH

б) Mg  MgO  Mg(NO3)2;

2Mg + O2 = 2MgO

MgO + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O

в) S  SO2  Na2SO3;

S + O2 = SO2

SO2 + Na2O = Na2SO3 або SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O

г) C  CO2  BaCO3.

C + O2 = CO2

CO2 + BaO = BaCO3 або CO2 + Ba(OH)2 = BaCO3 + H2O

Інші завдання дивись тут...

  • стей
    дякую!!
    8 лютого 2024 14:25