Інші завдання дивись тут...

Завдання 280. Запропонуйте по два способи добування фторидної та ортофосфатної кислот. Напишіть відповідні хімічні рівняння.

Добування фторидної кислоти:

1 спосіб:  H2 + F2 = 2HF

2 спосіб: AgF + HCl = AgCl + HF

Безоксигенові кислоти добувають за реакціями водню з неметалами, з подальшим розчиненням газоподібних сполук Гідрогену у воді, та реакціями обміну між відповідною сіллю і кислотою в розчинах за умови утворення нерозчинного продукту або слабшої кислоти, ніж реагуюча.  

Добування ортофосфатної кислоти:

1 спосіб: P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2 спосіб: K3PO4 + 3HNO3 = 3KNO3 + H3PO4

Оксигеновмісні кислоти добувають взаємодією кислотних оксидів з водою та реакціями обміну між відповідною сіллю і кислотою в розчинах за умови утворення нерозчинного продукту або слабшої кислоти, ніж реагуюча.   

 

Завдання 281. Допишіть схеми реакцій і перетворіть їх на хімічні рівняння:

а) Сl2O7 + Н2O = 2HClO4 

   H2SO4 + Pb(NO3)2 = 2HNO3 + PbSO4

б) 3NaNO2 + Н3РO4 = Na3PO4 + 3HNO2

   2HBr + К2СO3 = 2KBr + H2O + CO2

 

Завдання 282. Заповніть пропуски формулами сполук і перетворіть схеми на хімічні рівняння, вказавши умови, за яких взаємодіють речовини:

а) СаСl2 + H2CO3 = 2НСl + CaCO3Реакція обміну, відбувається миттєво.

або

   СаСl2(тв.) + H2SO4(конц.) = 2НСl + CaSO4При нагріванні.

Na2SiO3 + H2SO4 = H2SiO3 + Na2SO4; Реакція обміну, відбувається миттєво.

б) Ba(NO3)2 + H2SO4 = 2HNO3 + BaSO4Реакція обміну, відбувається миттєво.

    K2SO3 + H2SO4 = K2SO4 + SO2 + H2O. Реакція обміну, відбувається миттєво.

Чи можна використати в усіх чотирьох реакціях сульфатну кислоту? Можна. Відповідь обґрунтуйте. Cульфатна кислота є сильною і нелеткою кислотою. 

 

Завдання 283. Яку оксигеновмісну кислоту не можна добути із відповідного оксиду і води? Силікатну кислоту, бо силіцій (IV) оксид SiO2 не реагує з водою H2O.  

 

Завдання 284. Яку масу натрій нітрату необхідно взяти для добування 50,4 г нітратної кислоти?

Дано: m(HNO3)=50,4 г. Знайти: m(NaNO3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 x г                                        50,4 г

2NaNO3 + H2SO4(конц.) = Na2SO4 + 2HNO3

170 г                                      126 г

Над формулами сполук НNO3 і NaNO3 записуємо наведену в умові задачі масу кислоти (50,4 г) і невідому масу солі (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль натрій нітрату і масу 2 моль нітратної кислоти, бо прореагувало 2 моль солі NaNO3 з утворенням 2 моль кислоти HNO3.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85,

M(NaNO3)=85 г/моль.

Маса 1 моль=85 г, а маса 2 моль=170 г.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(О)=1+14+3•16=63, M(HNO3)=63 г/моль.

Маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль = 126 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 126 г НNO3 утворюється з 170 г NO3,

за умовою задачі 50,4 г НNO3 - x г NaNO3.

126 г / 50,4 г = 170 г / х г

х г • 126 г = 50,4 г • 170 г

х = 50,4 г • 170 г / 126 г

х = 68 г

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини нітратної кислоти масою 50,4 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(О)=1+14+3•16=63, M(HNO3)=63 г/моль.

n(HNO3)=m(HNO3) : M(HNO3)=50,4 г : 63 г/моль=0,8 моль.

Складаємо хімічне рівняння:

х моль                                   0,8 моль 

2NaNO3 + H2SO4(конц.) = Na2SO4 + 2HNO3

2 моль                                   2 моль

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини нітратної кислоти (0,8 моль) й невідому кількість речовини натрій нітрату (х моль).

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини натрій нітрату:

х моль / 2 моль =0,8 моль / 2 моль

х моль • 2 моль = 0,8 моль • 2 моль

х = 0,8 моль • 2 моль / 2 моль

х = 0,8 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85,

M(NaNO3)=85 г/моль.

m(NaNO3)=n(NaNO3)•M(NaNO3)=0,8 моль•85 г/моль=68 г.

Відповідь: m(NaNO3)=68 г.

 

Завдання 285. Обчисліть кількість речовини ортофосфатної кислоти, яка утворюється при взаємодії 14,2 г фосфор (IV) оксиду із достатньою кількістю води. 

Дано: m(P2O5)=14,2 г. Знайти: n(H3PO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

14,2 г              х моль

 P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

142 г              2 моль

Над формулами сполук P2O5 і H3PO4 записуємо наведену в умові задачі масу оксиду (14,2 г) і невідому кількість речовини кислоти (х моль), а під формулами сполук - масу та кількість речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) оксиду й, відповідно, масу 1 моль, бо прореагувало 1 моль оксиду Р2O5 з утворенням 2 моль кислоти H3РO4.

Mr2O5)=2•Ar(Р)+5•Ar(O)=2•31+5•16=142,

M(Р2O5)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 142 г Р2O5 утворюється 2 моль Н3РO4,

за умовою задачі з 14,2 г Р2O5 - x моль Н3РO4.

142 г / 14,2 г = 2 моль / х моль

х моль • 142 г = 14,2 г • 2 моль

х = 14,2 г • 2 моль / 142 г

х = 0,2 моль

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини фосфор (V) оксиду масою 14,2 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr2O5)=2•Ar(Р)+5•Ar(O)=2•31+5•16=142, M(Р2O5)=142 г/моль.

n(Р2O5)=m(Р2O5) : M(Р2O5)=14,2 г : 142 г/моль=0,1 моль.

Складаємо хімічне рівняння:

0,1 моль          x моль 

P2O5 + 3H2= 2H3PO4

1 моль            2 моль

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини фосфор (V) оксиду (0,1 моль) й невідому кількість речовини ортофосфатної кислоти (х моль).

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини ортофосфатної кислоти:

0,1 моль / 1 моль = х моль / 2 моль

х моль • 1 моль = 0,1 моль • 2 моль

х = 0,1 моль • 2 моль / 1 моль

х = 0,2 моль

Відповідь: n(H3PO4)=0,2 моль.

Інші завдання дивись тут...