Інші завдання дивись тут...

ДОСЛІД І Дія хлоридної кислоти на індикатор

Що робили? За допомогою піпетки або скляної палички нанесли краплю розбавленої хлоридної кислоти на універсальний індикаторний папірець

Що спостерігали? Індикатор став червоним

Висновок. Кислоти змінюють колір індикаторів. Отже, за допомогою індикаторів (виняток фенолфталеїн) можна виявити кислоту

 

ДОСЛІД 2 Реакція хлоридної кислоти з металом

Що робили? У пробірку обережно помістили гранулу цинку і долили 1 мл розбавленої хлоридної кислоти. Вміст пробірки можна трохи підігріти

Що спостерігали? Виділення водню

Рівняння реакції: 2HCl + Zn = ZnCl2 + H2

Висновок. Метал цинк, що розташований в ряді активності металів до водню, витіснив водень з розчину кислоти

 

ДОСЛІД З Реакція хлоридної кислоти з основним (амфотерним) оксидом

Що робили? У пробірку насипали трохи порошку білого кольору магній оксиду й долили 1 мл розбавленої хлоридної кислоти

Що спостерігали? Розчинення білого порошку й утворення прозорого розчину

Рівняння реакції:

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

Що робили? У пробірку насипали трохи порошку бурого кольору ферум (III) оксиду й долили 1 мл розбавленої хлоридної кислоти. Для прискорення реакції між амфотерним оксидом і кислотою їхню суміш нагріли, але не до кипіння

Що спостерігали? Розчинення бурого порошку й утворення прозорого розчину

Рівняння реакції:

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + H2O

Висновок. Кислоти реагують з основними (амфотерними) оксидами з утворенням солі і води

 

ДОСЛІД 4 Реакція хлоридної кислоти з лугом

Що робили? Налили в пробірку 1 мл розбавленої хлоридної кислоти і додали 1—2 краплі розчину фенолфталеїну. Доливали до кислоти по краплях при перемішуванні розчин натрій гідроксиду до появи малинового забарвлення

Що спостерігали? Зміну забарвлення індикатора

Рівняння реакції:

HCl + NaOH = NaCl + H2O

Висновок. Зміна забарвлення індикатор свідчить про те, що реакція відбулася

 

ДОСЛІД 5 Реакція хлоридної кислоти з нерозчинною основою (амфортерним гідроксидом)

 

Щоб добути осад магній гідроксиду або ферум (III) гідроксиду налийте в пробірку 1 мл розчину магній хлориду чи ферум (III) хлориду і додавайте по краплях розчин натрій гідроксиду до появи осаду.

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaCl

чи

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl

Потім у пробірку з осадом гідроксиду  додайте 1-2 мл розбавленої хлоридної кислоти. Які зміни відбуваються в пробірці? Осад розчиняється і розчин стає прозорим.

Рівняння реакції:

Mg(OH)2↓ + 2HCl = MgCl2 + H2O

чи

Fe(OH)3↓ + 3HCl = FeCl3 + H2O

Висновок. Розчинення осаду свідчить про те, що реакція відбулася

 

ДОСЛІД 6 Реакція хлоридної кислоти із сіллю

Що робили? Налили в пробірку 1—2 мл розчину натрій карбонату і додали 1—2 мл розбавленої хлоридної кислоти

Що спостерігали? Виділення вуглекислого газу

Рівняння реакції:

2HCl + Na2СO3 = 2NaCl + H2O + CO2

Висновок. Виділення газу свідчить про те, що реакція відбулася

 

Вправа 247

Чи відбудеться реакція в досліді 2, якщо замість цинку взяти: а) магній; б) срібло?

Відповідь: а) відбудеться реакція, б) не відбудеться реакція.

Відповіді обґрунтуйте. Магній розташований до водню в ряді активності металів, а срібло  після водню, тому тільки магній має здатність витискувати водень з хлоридної кислоти. 

 

Вправа 248

Чи відбудеться реакція в досліді 6, якщо натрій карбонат замінити: а) на кальцій карбонат; б) на натрій нітрат?

Відповідь:  а) відбудеться реакція, б) не відбудеться реакція.

Відповіді обґрунтуйте. Один із продуктів реакції кальцій карбонату з хлоридною кислотою є газом, тому реакція обміну відбудеться.

2HCl + СaСO3 = СаCl2 + H2O + CO2

У випадку реакції хлоридної кислоти з натрій нітратом всі продукти реакції є розчинними, тому реакція не відбудеться.

 

Вправа 249

Реакції яких типів ви здійснювали під час виконання практичної роботи? Заміщення, обміну (серед них і реакцію нейтралізації).

Інші завдання дивись тут...