Інші завдання дивись тут...

РЕАКТИВИ: магній оксид, хлоридна кислота, розчини натрій хлориду, натрій карбонату і натрій ортофосфату.

Завдання Доберіть реактиви (серед виданих) до схеми перетворень

MgO → MgCl2 → MgCO3 → MgCl2 → Mg3(PO4)2 і здійсніть відповідні реакції.

Формули 

речовин

Формули 

реактивів

MgO

MgCl2

MgCO3

MgCl2

HCl

Na2CO3

HCl

Na3PO4

1) MgO + 2HCl = MgCl2 + H2

Ознака реакції: розчинення білого порошку й утворення прозорого розчину.

2) MgCl2 + Na2CO3 = 2NaCl + MgCO3

Ознака реакції: помутніння розчину.

3) MgCO3 + HCl = MgCl2 + H2O + CO2

Ознака реакції: виділення вуглекислого газу.

4) 3MgCl2 + 2Na3PO4 = 6NaCl + Mg3(PO4)2 

Ознака реакції: утворення білого осаду.

 

Вправа 314 Який реактив ви не використали в роботі? Натрій хлорид.

Чому? Усі продукти реакції магній карбонату з хлоридної кислотою є розчинними, тому реакція не відбувається. Сіль натрій хлорид не взаємодіє з оксидом.  

 

Вправа 315 Чи зашкодить надлишок реактиву, взятого для здійснення першого перетворення, перебігу другої реакції? Не зашкодить

Відповідь аргументуйте. Надлишкова хлоридна кислота реагуватиме з натрій карбонатом з утворенням нестійкої карбонатної кислоти, яка розкладається на вуглекислий газ і воду.  

 

Вправа 316 Чи можна із магній оксиду добути магній ортофосфат, використавши лише один із виданих реактивів? Не можна

Чому? Бо сіль натрій ортофосфат не взаємодіє з оксидами 

 

Вправа 317 Запропонуйте реактиви, за допомогою яких магній оксид можна безпосередньо перетворити на магній ортофосфат. 

Формули 

речовин

Формули 

реактивів

MgO

MgCl2

HCl

Na3PO4

 

Напишіть відповідні хімічні рівняння.

1) 2MgO + HCl = MgCl2 + H2O

2) 3MgCl2 + 2Na3PO4 = 6NaCl + Mg3(PO4)2

Інші завдання дивись тут...