Інші завдання дивись тут...

РЕАКТИВИ: розчини ферум (ІІІ) хлориду, натрій гідроксиду і натрій ортофосфату, розбавлена сульфатна кислота.

Завдання Доберіть реактиви (серед виданих), здійсніть відповідні реакції і складіть схему перетворень:

FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 → FePO4

Формули 

речовин

Формули 

реактивів

FeCl3

Fe(OH)3

Fe2(SO4)3

NaOH

H2SO4

Na3PO4

1) FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3 

Ознака реакції: утворення бурого осаду.

2) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

Ознака реакції: розчинення осаду.

3) Fe2(SO4)3 + 2Na3PO4 = 3Na2SO4 + 2FePO4

Ознака реакції: утворення блідо-жовтого осаду.

 

Вправа 318 / 272 (2021) Чи можна із ферум (ІІІ) хлориду безпосередньо добути сполуку, записану останньою в запропонованій вами схемі перетворень, якщо взяти лише один із виданих реактивів? Можна

У разі позитивної відповіді напишіть рівняння реакції.

FeCl3 + Na3PO4 = 3NaCl + FePO4

 

Вправа 319 / 273 (2021) Які послідовні перетворення речовин можна здійснити за відсутності розчину:

а) натрій ортофосфату;

FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

Формули 

речовин

Формули 

реактивів

FeCl3

Fe(OH)3

NaOH

H2SO4

1) FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

Ознака реакції: утворення бурого осаду.

2) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

Ознака реакції: розчинення осаду.

б) лугу?

FeCl3 → Na3PO4

Формули 

речовин

Формули 

реактивів

FeCl3

Na3PO4

1) FeCl3 + Na3PO4 = 3NaCl + FePO4

Ознака реакції: утворення блідо-жовтого осаду.

Інші завдання дивись тут...