Інші завдання дивись тут...

Вправа 42

Що таке радіус атома? Це відстань від центра ядра до сферичної поверхні, якої торкаються орбіталі з електронами останнього енергетичного рівня.

Від яких чинників залежить його значення? Залежить від зарядів ядер (кількості електронів) і кількості енергетичних рівнів, на яких розміщені електрони.

 

Вправа 43 

Визначте в кожній парі елемент, атом якого має більший радіус і поясніть відповідь.

У парі Si—Р: Силіцій Si, бо Si i P — елементи одного періоду, причому у Р більший заряд ядра (кількість електронів), тому більша кількість електронів притягується до ядра сильніше і радіус атома Фосфора є менший.

У парі F—Br: Бром Br, бо F i Br — елементи одної підгрупи, причому у Br більша кількість енергетичних рівнів, тому радіус атома атома Брома більший.

У парі Н—Не: Гідроген Н, бо Н і Не — елементи одного періоду, причому у Не більший заряд ядра (кількість електронів), тому електрони притягуються до ядра сильніше і радіус атома Гелія менший.

У парі Na—Be: Натрій Na, бо Na i Be — елементи різних груп, причому в Na більша кількість енергетичних рівнів, тому радіус атома Натрія більший.

Радіуси атомів елементів залежать від зарядів ядер (кількості електронів) і кількості енергетичних рівнів. Радіуси атомів елементів у періоді зменшуються зліва направо, а у підгрупі зростають зверху донизу.

 

Вправа 44 

З'ясувавши, як змінюються радіуси атомів у рядках елементів Be—Mg—Аl і Be—В—Аl, оберіть правильну відповідь:

а) радіус атома Берилію більший, ніж атома Алюмінію;
б) радіус атома Алюмінію більший, ніж атома Берилію;
в) радіуси атомів Берилію та Алюмінію майже однакові.

У парі Al—Be радіус атома Алюмінію більший, ніж Берилію, бо Al i Be — елементи різних груп, причому в Al більша кількість енергетичних рівнів.

 

Вправа 45 

Назвіть елемент, атом якого, на вашу думку, має:

а) найменший радіус

Гелій Не, розміщений у верхньому правому куті Періодичної таблиці, бо має найменшу кількість енергетичних рівнів (=1) і найбільший заряд ядра (кількість електронів) серед елементів свого періоду.

б) найбільший радіус

Францій Fr, розміщений у нижньому лівому куті Періодичної таблиці, бо має найбільшу кількість енергетичних рівнів (=7) і найменший заряд ядра (кількість електронів) серед елементів свого періоду.

Інші завдання дивись тут...