Інші завдання дивись тут...

Вправа 6

У фрагменті природного ряду елементів, який починається з Літію і закінчується Флуором, укажіть хімічний характер кожного елемента і тип його простої речовини. Який метал і який неметал серед цих простих речовин мають бути найактивнішими в хімічних реакціях?

Хімічні

елементи

Літій

Li

Берилій

Be

Бор

B

Карбон

C

Нітроген

N

Сульфур

S

Хлор

Cl

Хімічний

характер

елемента

металіч-

ний

металіч-

ний

немета-

лічний

немета-

лічний

немета-

лічний

немета-

лічний

немета-

лічний

Тип простої

речовини

метал метал неметал неметал неметал неметал неметал

Найактив-

ніші прості

речовини

найактив-

ніший

метал

         

найактив-

ніший

неметал

Вправа 7

Поясніть значення слова «періодичність»? Які зміни у природі можна охарактеризувати цим словом? Зіставте за змістом слово «періодичність» зі словами «неперервність*, «поступовість». 

Періодичність у хімії — це повторення (але не копіювання) хімічного характеру елементів, особливостей будови атомів, складу, будови і властивостей речовин через певну кількість елементів у їх природному ряду. У природі спостерігаємо поступову зміну пори року (зима, весна, літо, осінь), що періодично повторюється кожного року, поступову зміну дня і ночі, що періодично повторюється щодоби.

 

Вправа 8

Періодичною чи поступовою є зміна максимальних значень валентності елементів у їх природному ряду? Періодичною.

Ряд хімічних елементів, складений за зростанням атомних мас, Д.І.Менделєєв назвав природним рядом, тобто таким, що існує незалежно від людини в самій природі.

Відповідь проілюструйте прикладами. У межах кожного періоду (фрагменті природного ряду) спостерігаємо поступову зміну максимальних значень валентності елементів від I до VIII, що періодично повторюється у їх природному ряду.

Валентність I II III IV V VI VII

Елементи

2 періоду
Li Be B C N O F

Елементи

3 періоду
Na Mg Al Si P S Cl

 

Вправа 9

Укажіть відмінність між сучасним формулюванням періодичного закону і тим, яке дав Менделєєв. У сучасному формулюванні властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від зарядів ядер атомів, а не від значень атомних мас, як сформулював Д.І.Менделєєв.

Інші завдання дивись тут...