Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Перші 20 елементів періодичної системи:

№1 Гідроген Н

№2 Гелій Не

№3 Літій Li

№4 Берилій Be

№5 Бор B,

№6 Карбон C

№7 Нітроген N

№8 Оксиген О 

№9 Флуор F

№10 Неон Ne

№11 Натрій Na

№12 Магній Mg

№13 Алюміній Al

№14 Силіцій Si

№15 Фосфор P

№16 Сульфур S

№17 Хлор Cl

№18 Аргон Ar,

№19 Калій К,

№20 Кальцій Са

Металічні: Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca.

Неметалічні: H, He, B, C, N, O, F, Ne, Si, P, S, Cl, Ar.

 

Вправа 2

Фізичні властивості металів: мають металічний блиск, пластичні, ковкі, нелеткі, теплопровідні, електропровідні, мають високі температури плавлення.

Фізичні властивості неметалів: крихкі, леткі, нетеплопровідні, неелектропровідні, мають низькі температури плавлення.

 

Вправа 3

Читання формул сполук читання формул сполук

СаО  кальційо

Н2СО ашдвацеотри

Na   натрій

КОН  калійоаш

2O3  ферумдваотри

Н2     ашдва

N2O  ендвао

С     це

 

Zn    цинк

Н3РO4  аштрипеочотири

N2   ендва

Са(ОН)2   кальційоашдвічі

Сu  купрум

O3  отри

NaОН  натрійоаш

Н2SO4  ашдваесочотири

Прості: Na, Н2, С, Zn, N2, Сu, O3.

Складні: СаО, Н2СО3, КОН, Fе2O3, N2O, Н3РO4, Са(ОН)2, NaОН, Н2SO4.

Прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента, а складні - атомами різних хімічних елементів.

 

Вправа 4

а) С + О2 = СО2; Карбон (IV) оксид

б) 2СН4 + 4О2 ⟶ 2CO2 + 4H2O; Карбон (IV) оксид і вода

в) S + O2 = SO2; Сульфур (IV) оксид

г) 4Р + 5O2 = 2P2O5; Фосфор (V) оксид

ґ) 2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O;  Сульфур (IV) оксид і вода

д) С + 2S = CS2. Сірковуглець.

 

Вправа 5

Рівняння реакцій розкладу, окрім реакції добування кисню з гідроген пероксиду:

2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2↑ (при t0)

2KClO3=2KCl+3O2↑ (каталізатор MnO2)

 

Вправа 6

а) 2O + Н2O = 2NaOH  натрій гідроксид

б) СаО + Н2О = Ca(OH)кальцій гідроксид

в) Р2O5 + 3Н2O = 2H3PO4 ортофосфатна  кислота

г) СO2 + Н2O = H2CO3 карбонатна кислота

 

Вправа 7

а) основи: NaOH, Ca(OH)2

б) кислоти: H3PO4, H2CO3

Їх називають гідратами оксидів, бо вони є сполуками оксидів з водою. Гідратами оксидів металічних елементів є основи, а неметалічних елементів  кислоти.

Інші завдання дивись тут...