Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Назвіть, користуючись періодичною системою, перші 20 елементів, розташованих у ній. Визначте серед них металічні та неметалічні елементи.

№1 Гідроген Н

№2 Гелій Не

№3 Літій Li

№4 Берилій Be

№5 Бор B,

№6 Карбон C

№7 Нітроген N

№8 Оксиген О 

№9 Флуор F

№10 Неон Ne

№11 Натрій Na

№12 Магній Mg

№13 Алюміній Al

№14 Силіцій Si

№15 Фосфор P

№16 Сульфур S

№17 Хлор Cl

№18 Аргон Ar,

№19 Калій К,

№20 Кальцій Са

Металічні: Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca.

Неметалічні: H, He, B, C, N, O, F, Ne, Si, P, S, Cl, Ar.

 

Вправа 2. Опишіть фізичні властивості: 

а) металів; Мають металічний блиск, пластичні, ковкі, нелеткі, теплопровідні, електропровідні, мають високі температури плавлення.

б) неметалів. Крихкі, леткі, нетеплопровідні, неелектропровідні, мають низькі температури плавлення.

 

Вправа 3. Прочитайте формули сполук і класифікуйте подані речовини на прості й складні.

Читання формул сполук читання формул сполук

СаО  кальційо

Н2СО аш2цео3

Na   натрій

КОН  калійоаш

2O3  ферум2о3

Н2     аш2

N2O  ен2о

С     це

 

Zn    цинк

Н3РO4  аш3рео4

N2   ен2

Са(ОН)2   кальційоашдвічі

Сu  купрум

O3  о3

NaОН  натрійоаш

Н2SO4  аш2есо4

Прості: Na, Н2, С, Zn, N2, Сu, O3.

Складні: СаО, Н2СО3, КОН, Fе2O3, N2O, Н3РO4, Са(ОН)2, NaОН, Н2SO4.

Прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента, а складні - атомами двох або більше хімічних елементів. 

 

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій між запропонованими речовинами і назвіть продукти реакцій:

а) С + О2 = СО2; Карбон (IV) оксид або вуглекислий газ

б) 2СН4 + 4О2 -> 2CO2 + 4H2O; Карбон (IV) оксид і вода

в) S + O2 = SO2; Сульфур (IV) оксид

г) 4Р + 5O2 = 2P2O5; фосфор (V) оксид

ґ) 2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O;  Сульфур (IV) оксид і вода

д) С + 2S = CS2. Сірковуглець.

 

Вправа 5. Запропонуйте рівняння розкладу, окрім реакції добування кисню з гідроген пероксиду. Напишіть рівняння реакцій.

2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2↑ (при t0)

2KClO3=2KCl+3O2↑ (каталізатор MnO2)

 

Вправа 6. Напишіть рівняння реакцій між оксидами та водою і назвіть утворені продукти: 

а) 2O + Н2O = 2NaOH; Натрій гідроксид

б) СаО + Н2О = Ca(OH)2; Кальцій гідроксид

в) Р2O5 + 3Н2O = 2H3PO4; Ортофосфатна  кислота

г) СO2 + Н2O = H2CO3. Карбонатна кислота

 

Вправа 7. Випишіть з продуктів реакцій завдання 6 окремо: 

а) основи; NaOH, Ca(OH)2

б) кислоти. H3PO4, H2CO3

Поясніть, чому їх називають гідратами оксидів. Бо вони є сполуками оксидів з водою. Гідратами оксидів металічних елементів є основи, а неметалічних елементів - кислоти.

Інші завдання дивись тут...