Інші ГДЗ дивись тут...

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ 

до підручника Савчин М.М. "Хімія 8 клас" 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення 4

§ 2. Відносна молекулярна маса, Її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині 9

§ 3. Масова частка розчиненої речовини в розчині 11

Тема 1. Періодичний закон і

періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени 16

§ 5. Періодичний закон Д. І. Менделєєва 24

§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів 28

§ 7. Будова атома. Склад атомних ядер 35

§ 8. Стан електронів в атомі 41

§ 9. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Радіус атома 45

§ 10. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів 54

§ 11. Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома 60

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 13. Природа хімічного зв'язку. Електронегативність елементів 73

§ 14. Ковалентий зв'язок. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок 77

§ 15. Йонний зв'язок, його утворення 83

§ 16. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали 87

Лабораторний дослід №1

§ 17. Ступінь окиснення 93

Тема 3. Кількість речовими.

Розрахунки за хімічними формулами

§ 18. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 19. Молярна маса

§ 20. Закон Авогадро. Молярний об'єм газів

§ 21. Відносна густина газів

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 22. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Оксиди. Кислоти

§ 23. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Солі, основи

§ 24. Фізичні та хімічні властивості оксидів

§ 25. Поширення оксидів у природі. Використання оксидів. Вилив на довкілля

§ 26. Способи добування оксидів

§ 27. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій

§ 28. Фізичні та хімічні властивості кислот

Лабораторний дослід №2

Лабораторний дослід '№3

§ 29. Хімічні властивості кислот. Взаємодія з основами та солями 

§ З0. Поширення кислот у природі. Способи добування кислот

§ 31. Використання кислот

§ 32. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості розчинних і нерозчинних основ. Реакція нейтралізації

Лабораторний дослід №4

Лабораторний дослід №5

Лабораторний дослід №6

§ 33. Фізичні й хімічні властивості амфотерних гідроксидів

§ 34. Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

§ 35. Фізичні та хімічні властивості солей

Лабораторний дослід №7

Лабораторний дослід №8

Лабораторний дослід №9

Лабораторний дослід №10 

§ 36. Поширення солей у природі та їх практичне використання 198

§ 37. Способи добування солей 202

§ 38. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук 205

Практична робота 1

Практична робота 2

Інші ГДЗ дивись тут...