Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника

Савчин М.М. ХІМІЯ 8 КЛАС

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2021 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

За програмою 2016 року дивись нижче.

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості та складні речовини...4

§ 2. Відносна молекулярна маса, масова частка елемента в складній речовині...9

§ 3. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів...12

§ 4. Періодичний закон Д.І. Менделєєва...20

§ 5. Періодична система хімічних елементів, її структура...24

§ 6. Будова атома. Склад атомних ядер...31

§ 7. Стан електронів в атомі...36

§ 8. Будова електронних оболонок атомів, поняття про радіус атома...41

§ 9. Залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної будови...50

§ 10. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі...56

§ 11. Значення періодичного закону... 60

§ 12. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів...67

§ 13. Ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок...71

§ 14. Йони. Йонний зв’язок, його утворення...77

§ 15. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали...81

Лабораторний дослід 1...86

Практична робота 1...88

§ 16. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро...91

§ 17. Молярна маса...97

§ 18. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів...102

§ 19. Відносна густина газів...108

§ 20. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Оксиди, кислоти...115

§ 21. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Солі, основи...122

§ 22. Фізичні та хімічні властивості оксидів...128

§ 23. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля...135

§ 24. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини...141

§ 25. Фізичні та хімічні властивості кислот...149

Лабораторний дослід 2...153

§ 26. Хімічні властивості кислот, їхня взаємодія з основами та солями...156

§ 27. Поширеність кислот у природі...161

§ 28. Використання кислот...164

§ 29. Фізичні та хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації... 167

Лабораторний дослід 3... 171

§ 30. Фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів...176

§ 31. Фізичні та хімічні властивості солей...179

Лабораторний дослід 4 ...181

Лабораторний дослід 5 ...183

Лабораторний дослід 6 ...185

Лабораторний дослід 7 ...187

§ 32. Поширеність солей у природі та їхнє практичне використання...189

§ 33. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук...194

 

Відповіді і розв'язки 

до підручника

Савчин М.М. ХІМІЯ 8 КЛАС 

ЗА ПРОГРАМОЮ 2016 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

За програмою 2021 року дивись вище.

§ 1 Найважливіші хімічні поняття. Реакції розкладу, сполучення

§ 2 Відносна молекулярна маса, масова частка елемента в складній речовині

§ 3 Масова частка розчиненої речовини в розчині

§ 4 Спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

§ 5 Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 6 Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 7 Будова атома. Склад атомних ядер

§ 8 Стан електронів в атомі

§ 9 Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Радіус атома

§ 10 Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів

§ 11 Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі

§ 13 Природа хімічного зв'язку. Електронегативність елементів

§ 14 Ковалентий зв'язок. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок

§ 15 Йонний зв'язок, його утворення

§ 16 Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

§ 17 Ступінь окиснення 93

§ 18 Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 19 Молярна маса

§ 20 Закон Авогадро. Молярний об'єм газів

§ 21 Відносна густина газів

§ 22 Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Оксиди. Кислоти

§ 23 Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Солі, основи

§ 24 Фізичні та хімічні властивості оксидів

§ 25 Поширення оксидів у природі. Використання оксидів. Вилив на довкілля

§ 26 Способи добування оксидів

§ 27 Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини

§ 28 Фізичні та хімічні властивості кислот

§ 29 Хімічні властивості кислот. Взаємодія з основами та солями 

§ З0 Поширення кислот у природі. Способи добування кислот

§ 31 Використання кислот

§ 32 Фізичні та хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації

§ 33 Фізичні й хімічні властивості амфотерних гідроксидів

§ 34 Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

§ 35 Фізичні та хімічні властивості солей

§ 36 Поширення солей у природі та їх практичне використання

§ 37 Способи добування солей

§ 38 Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10

П1 П2

Інші ГДЗ дивись тут...